Środa, 26 lipca 2017 r. Imieniny: Anny, Grażyny

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi

(2016-10-19 15:36:22)

Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi

Od września 2016 roku, we wtorki i środy, w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo przy ul. Reja 9 w Bolszewie, odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi w wieku 4-7 lat. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: pierwsza grupa ma zajęcia we wtorki, druga starsza grupa w środy. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Prowadzącą zajęcia jest Magdalena Szyguła – terapeuta, właścicielka Centrum Rozwoju Dziecka w Bolszewie, oraz Gabriela Malek – logopeda.
W warsztatach może też uczestniczyć jeden z rodziców. Rozpoczynamy od Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne lub Metody Knill. Metody te rozwijają za pomocą ruchu świadomość własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, którą dzielimy też z innymi osobami, a przez to uczy nas nawiązywania bliskiego kontaktu; stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Dzieci integrują się podczas zabawy z chustą animacyjną, tunelem, sprzętem do ćwiczeń integracji sensorycznej: chodzenie po jeżykach, ścieżce sensorycznej, masażyki, zabawy w suchym basenie, skoki na trampolinie, ślizganie po materacach, itp. odbywają się też zajęcia Metodą Dobrego Startu, której głównym założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych, jak i współdziałanie między tymi funkcjami, czyli integracja percepcyjno–motoryczna. Dzieci ćwiczą aparat mowy za pomocą ćwiczeń logopedycznych, rysują, malują, wyklejają, słuchają muzyki. Warsztaty mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych, integrację z rówieśnikami, rozwijanie samoświadomości społecznej dziecka.
Realizacja zajęć obejmuje szeroki zakres działań. W trakcie zajęć podopieczni uczą się prawidłowych interakcji społecznych–nawiązywania i utrzymywania relacji, współpracy w grupie, zaradności w środowisku zewnętrznym, przestrzegania zasad obowiązujących w społeczeństwie.

Oprac. Magdalena Szyguła

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 54. Czas ładowania: 0.005927