Środa, 26 lipca 2017 r. Imieniny: Anny, Grażyny

Promocja tomiku wierszy Tomasza Fopkego Mòrtualia w bolszewskiej książnicy

(2016-11-16 11:31:27)

Promocja tomiku wierszy Tomasza Fopkego Mòrtualia w bolszewskiej książnicy

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy wydała tomik poetycki Tomasza Fopkego w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. To już 35 książka wydana w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”!
Organizatorami promocji byli Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo i Janina Borchmann – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo.
Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas, który poświęcamy tym, którzy już odeszli z tego świata. Zaledwie kilka dni później, bo 5 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo, filii przy ul. Reja 9 w Bolszewie odbyła się wieczornica połączona z promocją nowego tomiku wierszy w języku kaszubskim Tomasza Fopkego Mòrtualia. Tomik wierszy o śmierci wydany w czarno-białej twardej oprawie, opatrzony sugestywnymi ilustracjami Ewy Tusk-Szur i słowem wstępu Zaklinanie śmierci – Mòrtualia Tomasza Fopkego napisanego przez prof. Adelę Kuik-Kalinowską.
Słowo o książce, wprowadzenia dokonała prof. Adela Kuik-Kalinowska mówiąc, iż „Tomasz Fopke w Mòrtualiach, w swej poetyckiej drodze daje nową propozycję tematyczno-literacką. Poważny i dostojny temat śmierci w jego poetyckich próbach nie jest ukazany w estetycznych ekscesach. Śmierć jest u niego bliska, intymna i namacalna(…). Mòrtualia są dialogiem ze śmiercią zarówno w jej jednostkowym jak też uniwersalnym wymiarze, dialogiem wspólnotowej tradycji kaszubskiej ze współczesnym doświadczeniem śmierci. Można się jej bać, ale można też ją obłaskawiać”.
Profesor stwierdziła, iż Tomasz Fopke poradził sobie mocno z poważną tematyką w swoich wierszach, tematyką śmierci. Udało mu się tego dokonać, jako poeta. Tykanie zegara, w porach roku, widzi śmierć w prastarej pustej nocy – kaszubska obrzędowość, stypa. Pojawia się śmierć w osobowości ludzkiej, pojawia się śmierć mocno cywilizowana, np. dziewczyna, która jest po hospicjum, traci włosy…, czy np. jakie okruchy zostały w starych obrzędach kaszubskich? A sam tytuł tomiku Mòrtualia jest dźwięczny.
Autor tomiku, Tomasz Fopke powiedział, iż „poprzedzona literatura do napisania wierszy to Słownik gwar kaszubskich. ks. Bernarda Sychty i dzieła ks. Jana Perszona Na brzegu życia i śmierci. Wiersze opatrzone są datą, godziną i miejscowością, kiedy je napisał. Wykorzystał też cytaty z innych języków, m.in. łaciński. Wykorzystał też z Facebooka popularne nekrologi kaszubskie. Temat śmierci wyraża w sposób osobisty, nie rezygnuje z pewnej przekory, jak mówi. Wiersze związane są z autentycznymi przeżyciami i miejscami opartymi na własnych doświadczeniach. Mówił, iż „będąc Kaszubą odczuwam takie praktyczne traktowanie rymów, że trafią do odbiorcy. Rymami lepiej się przekazuje”.
Co ciekawe, że wiersz pt. Spiéwa òbùwaczczi, to wiersz, jak powiedział poeta, „rozpisany jest na dwa głosy – dwie kobiety: stara i młoda”.
Ilustracje wykonane do wierszy trafnie oddają jego treść, np. ćma – zmora, wampiry kaszubskie. Ilustratorka wyraźnie powiedziała, że „poezja, aby była poezją, to ilustracje muszą być takie, by oddały to, co jest w danym wierszu”.
O poezji Fopkego można by dużo jeszcze napisać, jednak warto sięgnąć po ten tomik, bo jest naprawdę wyjątkowy, a jakże bliski nam temat śmieci, bliski, ponieważ odchodzą ludzie, z których związane było życie, życie jak powiedziała A. Kuik-Kalinowska, życie „ja” mówiącego, intymna poprzez wewnętrzny monolog i dialog z nią, namacalna poprzez przedmioty, obrazy, wspomnienia pozostałych po tych, którzy odeszli”.
Wieczór niezwykły, rozmowa o śmierci, muzyka w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej w Gdańsku oparta na m.in. utworach Lista Schindlera Johana Williamsa, Adagio Tomasa Albinoni, Marzenie Roberta Schumanna i wystawa grafik Ewy Tusk-Szur.
W spotkaniu uczestniczyli pisarze i poeci, miłośnicy poezji i sztuki. Wójta Gminy Wejherowo reprezentowała Beata Nowicka – Radna z Bolszewa.
Tomik Tomasza Fopkego Mòrtualia można zakupić w naszej bibliotece w cenie 17,50 zł za egzemplarz.

Oprac. Janina Borchmann

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 70. Czas ładowania: 0.02166