Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

III Regionalny/IV Pòwiatowò–Gminowi Kònkùrs Dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô” rozstrzygnięty

(2016-12-06 11:43:05)

III Regionalny/IV Pòwiatowò–Gminowi Kònkùrs Dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô” rozstrzygnięty

W dniu 26 listopada 2016 r. w Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie został rozstrzygnięty konkurs pn. III Regionalny/IV Pòwiatowò–Gminowi Kònkùrs Dlô Czëtińców „Méster Bëlnégò Czëtaniô”.
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo i Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty. Natomiast patronat naukowy nad konkursem objęły Rada Języka Kaszubskiego i Zespół ds. Języka Kaszubskiego przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego. Partnerami przy organizacji konkursu byli Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie i Cassubia Promocja Kultury.
Przy organizacji konkursu organizatorom, tj. Starostwu Powiatowemu w Wejherowie, Gminie Wejherowo, Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë” przyświecały następujące cele: popularyzacja literatury kaszubskiej, rozbudzenie pasji czytania w języku kaszubskim, podniesienie rangi języka kaszubskiego, doskonalenie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim, doskonalenie sztuki interpretacji tekstu, zacieśnienie współpracy między szkołami, bibliotekami, domami kultury i oddziałami Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego.
W celu sprawnego przeprowadzenia konkursu, dla uczestników w każdej kategorii wiekowej przygotowano zestawy tekstów, które każdy z nich zaprezentował przed komisją konkursową. Uczestników oceniała powołana przez organizatora – Janinę Borchmann – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Wanda Lew–Kiedrowska – Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowi Drëszë” i członkowie: Danuta Pioch – v–ce Prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, Dariusz Majkowski – redaktor naczelny miesięcznika „Pomerania”, i Zbigniew Byczkowski – v–ce Prezes Zrzeszenia kaszubsko–Pomorskiego – oddział Łęczyce, Cassubia Promocja Kultury.
W krótkim wprowadzeniu Janina Borchmann przywitała wszystkich przybyłych gości i jeszcze raz przypomniała zasady konkursu, które szczegółowo precyzuje regulamin, a także podkreśliła, iż „organizatorów napawa dumą fakt, iż z roku na rok do konkursu na każdym z jego szczeblu następuje wzrost uczestników. Do finału regionalnego, po przejściu kolejnych etapów, szkolnego, gminnego i powiatowego wpłynęły 82 zgłoszenia uczestników reprezentujących powiaty: bytowski, chojnicki, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski, a także Słupsk – miasto na prawach powiatu”.
Oceniając uczestników konkursu komisja brała pod uwagę: czystość i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych części składniowych, melodię wymowy, swobodę wypowiedzi i naturalność posługiwania się językiem.
Zgodnie z treścią protokołu komisji do konkursu przystąpiło 68 uczestników: w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych kl. I–III – 18 uczestników; w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych kl. IV–VI – 20 uczestników; w kategorii dla uczniów ze szkół gimnazjalnych – 16 uczestników; w kategorii dla uczniów ze szkól ponadgimnazjalnych – 8 uczestników i w kategorii dla dorosłych – 6 uczestników.
Uczestnicy w kategorii dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych zmagali się z wylosowanymi przez siebie fragmentami wierszy Janusza Mamelskiego zbioru Bôjczi kaszëb-sczé/Bajki kaszubskie. Natomiast uczestnicy konkursu w kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych IV–VI mieli za zadanie odczytać przed komisją konkursową wybrane fragmenty książki Stanisława Jankego Psë, z tomu Łiskawica/Psë. Wyzwaniem dla gimnazjalistów była interpretacja wylosowanych fragmentów z książki Bolesława Borka Lesôcczé pòwiôstczi ë jiné dokôzë. Uczestnicy konkursu w kategorii dla szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie odczytać wylosowane fragmenty poematu Hieronima Jarosza Derdowskiego Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł<. Natomiast dorośli zmagali się z interpretacją fragmentów ponadczasowej powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa. Kaszëbsczé zwiercadło.
Zgodnie z treścią protokołu komisji konkursowej, w pierwszej kategorii wiekowej I miejsce i honorowy tytuł „Mésterk Bëlnégò Czëtaniô” otrzymała Gabriela Kędzia ze Szkoły Podstawowej w Swarzewie, reprezentująca powiat pucki. Natomiast II miejsce zajęła Alicja Flisikowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, a III miejsce Amelia Makurat z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie. Laureatki reprezentowały powiat kościerski.
W kategorii dla uczniów ze szkół podstawowych kl. IV–VI, I miejsce i honorowy tytuł „Môłi Méster Bëlnégò Czëtaniô” komisja konkursowa przyznała Wiktorii Daleka z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej, reprezentującej powiat kartuski. Natomiast II miejsce zajęła Wiktoria Kropidłowska uczennica Zespołu Kształcenia w Łubianie, reprezentująca powiat kościerski, a III Kazimierz Błaszkowski uczeń Szkoły Podstawowej w Pobłociu, reprezentujący powiat Wejherowski. Nagrodę Specjalną Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w postaci udziału w nagraniu Akademii Bajki Kaszubskiej przyznano Wiktorii Daleka. Nagranie płyty nastąpi w 2017 r.
W kategorii adresowanej do uczniów gimnazjum komisja przyznała I miejsce i honorowy tytuł „Strzédny Méster Bëlnégò Czëtaniô” otrzymała Paulina Fopke – uczennica Gimnazjum w Szemudzie, reprezentująca powiat wejherowski. II miejsce zajęła Danuta Lejk uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bukowinie, reprezentująca powiat lęborski, a III miejsce Marta Krefta uczennica I Gimnazjum w Tuchlinie, reprezentująca powiat kartuski.
W kategorii dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych I miejsce i honorowy tytuł „Méster Bëlnégò Czëtaniô” otrzymała Natalia Czucha z Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie, reprezentująca powiat kościerski. II miejsce zajęła Marta Majewska uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie, reprezentująca powiat kościerski, a III Honorata Polaszek uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, reprezentująca powiat wejherowski.
Natomiast w kategorii dla dorosłych I miejsce i honorowy tytuł „Wiôldżi Méster Bëlnégò Czëtaniô” otrzymała Iwona Makurat, reprezentująca powiat kościerski. II miejsce zajęła Janina Mielewczyk, reprezentująca powiat kartuski, a III Elżbieta Pryczkowska, reprezentująca powiat kartuski.
W uzasadnieniu podjętych decyzji członkowie komisji konkursowej podkreślili, iż „z racji wyrównanego poziomu uczestników bardzo ciężko było wyłonić zwycięzców, a o ostatecznych decyzjach decydowały niuanse. Przy ocenie uczestników brane były pod uwagę następujące kryteria czystość i poprawność wymowy; prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych części składniowych; melodię wymowy; swobodę wypowiedzi i naturalność posługiwania się językiem kaszubskim”.
Gościem specjalnym tego dnia była piosenkarka, kompozytorka i dyrygentka Weronika Korthals. Publiczność bawiła się wyjątkowo.
Imprezie towarzyszyły, wystawa Macieja Tamkuna pt. „Poczet pisarzy kaszubskich” oraz kiermasz książek regionalnych. Gospodarze obiektu zadbali o poczęstunek dla wszystkich zebranych w tym dniu, było śniadanie i obiad.
Po odczytaniu protokołu z posiedzenia komisji nadszedł czas na wręczenie nagród laureatom konkursu. Nasi mistrzowie w każdej kategorii wiekowej oprócz honorowego tytułu otrzymali pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe. Laureaci II i III miejsc w każdej kategorii wiekowej otrzymali książki i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Nagrody laureatom wręczali Janina Borchmann, Danuta Pioch, Wanda Lew–Kiedrowska, Dariusz Majkowski i Zbigniew Byczkowski.
Z kronikarskiego obowiązku, należy odnotować, iż upominki książkowe i audiobook Chcemë le so zażëc! 196 felietonów Aleksandra Labudy w interpretacji Tomasza Fopkego otrzymali z rąk Janiny Borchmann członkowie komisji konkursowej i opiekunowie uczniów uczestniczących w konkursie.
Wśród nagród rzeczowych wymienić należy Tablet Overmax Qualcore, Boombox Kruger&Matz, Powerbank Platinet, Radio Kruger&Matz, Słuchawki, Smartwatch Manta, Kamerę sportową Quer, Głośnik Bluetooth Blow, Pad do smartfona, Głośnik K&M Joy, Lodówkę Tyruystyczną, czy też Blender TSA.
Konkurs nie doszedłby do skutku gdyby nie zaangażowanie i wsparcie finansowe Gabrieli Lisius – Starosty Wejherowskiego i Henryka Skwarło – Wójta Gminy Wejherowo. Serdecznie dziękuję za okazane wsparcie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli przyjemność zorganizować kolejną edycję konkursu.
Patronat medialny nad konkursem objęły: „Pomerania”, „Dziennik Bałtycki”, „Nasza Gmina. Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo”, „Radio Kaszëbë”, Telewizja TTM.
Za rok ruszamy z kolejną edycją konkursu.

Oprac. J.B.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 43. Czas ładowania: 0.01158