Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

13 i 15.12.2016 r. – Spotkania informacyjne nt. instalacji fotowoltaicznych

(2016-12-10 21:16:30)

Ogłoszenie o spotkaniu informacyjnym nt. instalacji fotowoltaicznych

Zapraszamy serdecznie mieszkańców gminy Wejherowo zainteresowanych udziałem w pro-jekcie zakładającym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-nalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym przeprowadzonym przez firmę Glo-balECO, która to została wybrana jako Zespół Projektowy naszej Gminy w w.w. działaniu.

Spotkania odbędą się:
13 grudnia o godzinie 18:00 w Bibliotece w Bolszewie przy ul. Reja 9
15 grudnia o godzinie 18:00 w Bibliotece w Bolszewie przy ul. Reja 9
16 grudnia o godzinie 18:00 w Samorządowej Szkole Podstawowej Gościcinie

Celem programu jest montaż instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd elektryczny na potrzeby gospodarstwa domowego. Dlatego istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania przez mieszkańców na poziomie do 85 % kosztów. Spotkanie ma na celu przedstawienie kwestii technicznych związanych z taką instalacją, omówienie kosztów przedsięwzięcia oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pytania, które padną z Państwa strony. Z uwagi na ograni-czony termin składnia wniosków, wszystkich zainteresowanych prosimy o mobilizację i po-jawienie się na spotkaniu oraz rozpowszechnienie tej wiadomości wśród innych mieszkańców gminy.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 41. Czas ładowania: 0.005478