Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Aleksander Labuda (1902-1981) - wspomnienie rocznicowe

(2006-11-15 14:15:53)

W bieżącym roku minęła 25. rocznica śmierci patrona naszej biblioteki, Aleksandra Labudy, który zmarł 24 października 1981 r. w Wejherowie. Z tej okazji 25 października 2006 r. zorganizowaliśmy uroczyste obchody ku jego czci, w tym sesję naukową i mszę św. po kaszubsku. Współorganizatorami tego dnia były Gmina Wejherowo i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, w którego gościnnych pomieszczeniach odbyła się sesja i spotkanie zainteresowanych działaczy i sympatyków Kaszubszczyzny.

Obchody zaczęły się o godz. 15.00 Mszą Św. z liturgią słowa w języku kaszubskim koncelebrowaną w kościele parafialnym pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie przez ks. dr. Leszka Jażdzewskiego i ks. kan. Stanisława Bacha. Oprawę muzyczną mszy zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Wejherowie, którzy wykonali m.in. dwa utwory po kaszubsku. Kazanie (po kaszubsku) wygłosił ks. Jażdżewski, przypomniał postać Labudy i jego działalność i twórczość.

Licznie zgromadzeni uczestnicy przeszli następnie do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Tam wystąpił Wójt Gminy Wejherowo, mgr Jerzy Kepka, który zainicjował uroczyste obchody rocznicy. Mówił o żywym znaczeniu osoby i dzieła Aleksandra Labudy, którego pamięć trwa, a jego teksty regularnie się ukazują i są czytane. Wójt Kepka zaznaczył, że w ostatnich latach z prac A. Labudy wydano m.in. tłumaczenie „Nowego Testamentu” na język kaszubski pt. „Ewanielskô spiéwa”, której wydanie wsparła gmina. W ten sposób Wejherowo staje się centrum pamięci o Labudzie, które współpracuje z rodziną Guczowego Macka i środowiskiem działaczy kaszubskich. Wielu z nich pojawiło się na naszej uroczystości, przybyli również: wiceprezydent Wejherowa p. Bogdan Tokłowicz, przedstawiciele Starostwa z p. Markiem Pankiem na czele, członkowie władz gminnych: Edmund Potrykus i Roman Kotłowski, dyrektor GZZO p. Bożena Szczypior, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki p. Danuta Balcerowicz oraz bibliotekarze z Redy i Szemuda, dyrektorzy szkół gminy Wejherowo, przedstawiciele prasy, radia „Kaszëbë” i telewizji „Chopin”. Z działaczy i twórców kaszubsko-pomorskich przybyli m.in.: Stanisław Janke, Urszula Drzeżdżon oraz Roman Drzeżdżon. Licznie reprezentowani byli krewni i przyjaciele rodziny A. Labudy w osobach córek Guczowego Macka Jaromiry i Bogusławy, wnuczki Jolanty oraz uczennicy Labudy Aleksandry Betcher. Łącznie w sesji uczestniczyło ok. 100 osób.

Po wystąpieniu Wójta zgromadzeni wysłuchali koncertu pieśni kaszubskich w wykonaniu Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka pod kier. Zofii Kamińskiej. Występ ich długo nie mógł się skończyć - szerokim echem odbijała się kaszubska nuta w murach Muzeum. Usatysfakcjonowanych słuchaczy zaproszono następnie na kawę i poczęstunek ufundowany przez organizatorów, który wszystkim smakował. Przerwa się nieco przedłużyła, ale już o godz. 17.15 rozpoczęła się część naukowa rocznicy, czyli referaty. Jako pierwszy przemawiał prof. Jerzy Treder, który mówił na temat języka kaszubskiego Aleksandra Labudy. Profesor, który miał okazję słyszeć samego Labudę na żywo przez wiele lat, scharakteryzował jego kaszubszczyznę jako bardzo naturalną, zbliżoną do literackiej i niemal wzorcową. Wspominał, że słuchanie Labudy mówiącego po kaszubsku prawie nie różniło się - w opinii prof. Tredera - od czytania felietonów Guczowego Macka. Referat ubarwiły materiały ikonograficzne, w tym list Labudy i egzemplarz jego podręcznika j. kaszubskiego wydany przed wojną w Toruniu.

Następnie wystąpił mgr Dariusz Szymikowski i opisał przedwojenne lata działalności A. Labudy jako redaktora „Zrzeszy Kaszëbskiej”, która ukazywała się pod jego pieczą od 1934 roku. Był to okres burzliwy i konfliktowy, gdy Labudę przedstawiano jako separatystę i burzyciela porządku, a samo pismo wielokrotnie konfiskowano i zamykano. Mimo tego „Zrzesz” była najdłużej wychodzącym przed wojną czasopismem kaszubskim.

O swoich spotkaniach z A. Labudą opowiedział też autor jego krótkiej biografii, p. Edmund Kamiński, który swoją wypowiedź gęsto przeplatał barwną kaszubszczyzną. Zagłębił się w szczegóły życiorysu i charakteru swego bohatera i niektóre jego zagadki wyjaśnił zgromadzonym. Praca p. Kamińskiego ukazała się już ponad 10 lat temu i niewątpliwie zasługuje na wznowienie i uzupełnienie.

W trakcie spotkania dowiedzieliśmy się, że zapowiadany jako prelegent prof. Jerzy Samp z przyczyn osobistych nie może przyjechać, więc jego referat „Aleksander Labuda - badacz mitologii kaszubskiej” prawdopodobnie ukaże się tylko drukiem w materiałach konferencji.

Tak więc ostatnim punktem programu sesji były wspomnienia Bogusławy Labuddy nt. „Zachowanej spuścizny literackiej Naszego Ojca”. W swoisty dla siebie, bardzo żywy i przekonujący sposób córka A. Labudy opowiedziała o pośmiertnych losach pisarstwa Guczowego Macka. Zdradziła, że niewydanych rękopisów Ojca jest jeszcze bardzo wiele, a w posiadaniu rodziny znajdują się niemal wszystkie powojenne rękopisy wydanych utworów.

Barwna wypowiedź p. Labuddy płynnie przeszła w krótką dyskusję z uczestnikami, w której wyjaśniano m.in. sprawę pisowni nazwiska i pseudonimu Labudy, kwestie metrykalne i językowe. O 19.15 nastąpiło zakończenie sesji, którego dokonała p. Janina Borchmann, równocześnie zapraszając wszystkich na planowane przyszłoroczne podobne spotkanie w 105. rocznicę urodzin Aleksandra Labudy.


Opr. J. Borchmann, dyr. BPGW Bolszewo

Zobacz : zdjęcia z uroczystości

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 34. Czas ładowania: 0.005589