Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Życie z pasją

(2009-12-17 17:05:01)

Wczoraj, 16 grudnia 2009 r. odbyła się promocja nowej książki wydanej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo. Książka nosi tytuł „Życie z pasją” i jest leksykonem artystów, których prace były prezentowane w Bibliotece w ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu”. Poniżej zamieszczamy słowa wstępne Wójta Gminy Wejherowo Jerzego Kepki oraz dyrektor BPGW Janiny Borchmann.


Słowo wstępne

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie może poszczycić się prawie 50 - letnią historią i niezwykłą aktywnością kulturalną, znacząco wykraczającą poza zadania instytucji, zobowiązanej do gromadzenia i udostępniania książek i czasopism. Jednym z wielu projektów, który nasza gminna biblioteka realizuje od kilku lat, jest cykl spotkań i wystaw pod nazwą „Pasje i hobby twórcze mieszkańców regionu”. Wydarzenia te poświęcone są prezentacji dorobku twórczego, w głównej mierze artystów nieprofesjonalnych, związanych z terenem północnych Kaszub. Tym samym biblioteka, a za jej pośrednictwem gmina Wejherowo, stała się gościnnym i przyjaznym domem dla wielu pasjonatów twórczości artystycznej, którzy nie zawsze mają szansę we własnych środowiskach ujawnienia szerszej publiczności swoich osiągnięć.

Publikacja, którą Czytelnicy otrzymują do rąk, odsłania bogactwo artystycznych poszukiwań twórców naszego regionu. Jest też swoistym katalogiem pasjonatów malarstwa, rzeźby, haftu i innych dziedzin sztuki, którzy swoimi talentami i aktywnością istotnie przyczyniają się do rozwoju kultury naszej Małej Ojczyzny.

Serdecznie zachęcam do lektury tej interesującej i wartościowej książki.

Wójt Gminy Wejherowo
Jerzy Kepka


Życie z pasją

Od czerwca 2005 r. Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie rozpoczęła organizowanie wystaw w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszej gminy”. W związku z dużym zapotrzebowaniem i niesłabnącym zainteresowaniem kolejne wystawy są organizowane w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”. W ramach pasji odbyły się 52 wystawy indywidualne i zbiorowe. Kilkanaście wernisaży połączono z wieczorami poetyckimi i promocją książek.

Od 2006 r. w ramach cyklu „Odkrywamy młode talenty w gminie Wejherowo”, młodzi ludzie prezentują swój dorobek artystyczny. Otrzymują statuetkę „Talenty”, której autorem jest rzeźbiarz Bogdan Wenta. Należy odnotować, że wernisażom, wieczorom poetyckim towarzyszą występy zespołów regionalnych, inscenizacje w języku polskim i kaszubskim przygotowane przez uczniów szkół gminy Wejherowo. Osoby, które na przestrzeni 5 lat wystawiły swoje prace, to pasjonaci, którzy zajmują się: fotografią, malarstwem, rzeźbą, rękodziełem, piszą wiersze, komponują muzykę.

Artyści aktywnie włączają się w działalność biblioteki prowadząc warsztaty kaszubskie dla dzieci i młodzieży z gminy Wejherowo. Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem w głównej mierze dzięki profesjonalnemu podejściu i ciepłej atmosferze. Przez uczestnictwo w warsztatach dzieci i młodzież rozwija swoje pasje i umiejętności, zdobywa wiedzę o regionie, wzbogaca się duchowo i rozwija swoje pasje. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt ze światem artystycznym.

Dzięki uczestnictwu w projektach realizowanych w ramach programu „Równać szanse 2006” młodzież z naszej gminy miała możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających zainteresowania, podnoszących skuteczność uczenia się i pomagających w nabyciu umiejętności przydatnych w szkole i dorosłym życiu. W projekcie prowadzone były wykłady zapoznające młodych ludzi z kulturą regionu.

Dwa razy w roku biblioteka przyznaje statuetkę „Anioła Kultury”, którą otrzymują osoby i instytucje, zaangażowane w pracę biblioteki - m. in.: sponsorzy, wolontariusze, media, lokalni twórcy, organizacje, przedstawiciele samorządu. Pomysłodawcą statuetki „Anioł kultury” jest Janina Borchmann, dyr. BPGW w Bolszewie. Sponsorem nagrody jest właścicielka Biura Rachunkowości „M”, Małgorzata Wołoszyn. Autorem statuetki jest rzeźbiarz Edward Jastrzębski.

Dotychczas 17 osób otrzymało ten zaszczytny tytuł, w tym m.in.: Mateusz Hoppe, Teresa Szczodrowska, Zbigniew Formela, Julianna Styn, Henryka Albecka, Bogusława, Jaromira i Miłosława Labudda, Edward Jastrzębski. W 2008 r. Wójt Gminy Wejherowo Jerzy Kepka otrzymał statuetkę „Anioła Kultury” za stałe wspieranie wszystkich działań naszej placówki na rzecz rozwoju życia kulturalnego gminy Wejherowo.

Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników będzie dowodem na to, że w każdym człowieku drzemie jakaś pasja. Rozwijanie zdolności i pasji nadaje sens naszemu życiu. Sprawia, że odkrywamy naszą wrażliwość, piękno, siłę i odwagę. Możliwość tworzenia sprzyja postawie otwartości i życzliwości dla innych, sprawia, że doceniamy ich wysiłki i starania. Radość z pracy twórczej z całą pewnością umacnia poczucie własnej wartości, sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Nasz entuzjazm i zapał to wspaniałe dary, także dla tych, którzy pragną odkryć swoje uzdolnienia.

Na zakończenie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektów podejmowanych przez bibliotekę.

Janina Borchmann, dyrektor BPGW w Bolszewie

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 33. Czas ładowania: 0.007002