Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Droga Remusa w obrazach

(2010-02-22 16:10:47)

W dniu 20 lutego 2010 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu odbyło się zakończenie pleneru malarskiego inspirowanego powieścią Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Wejherowo Jerzy Kepka i Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Na zaproszenie organizatorów pleneru przybyli m. in.: Poseł Jerzy Budnik, Zastępca Wójta Gminy Wejherowo Bożena Szczypior, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Wejherowo Bożena Reszke, radny z Bolszewa Henryk Skwarło, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu Krzysztof Grzenia, literat Stanisław Janke, uczestnicy pleneru i ich bliscy.

Na wstępie gości przywitała dyrektor GBP w Bolszewie Janina Borchmann, podkreślając, iż „dzięki streszczeniu powieści przez Jaromirę Labudda i obrazom namalowanym przez artystów skupionych w Kole Pasji Twórczych przy Gminnej Bibliotece w Bolszewie pod patronatem Wójta Gminy Wejherowo, możliwe będzie dotarcie z przesłaniem powieści do dzieci i młodzieży, a wystawa będąca pokłosiem pleneru powinna gościć w granicach całych Kaszub, niczym skarby taczki remusowej. Nie ulega wątpliwości, iż powieść „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego powinna znaleźć się na półce razem z „Panem Tadeuszem” i „Dziadami” Adama Mickiewicza, a także w kanonie lektur szkolnych w Województwie Pomorskim”.

Następnie głos zabrała Bożena Szczypior, która w imieniu Wójta Gminy Wejherowo Jerzego Kepki podziękowała uczestnikom pleneru za twórczy wkład w rozsławienie znakomitego dzieła Aleksandra Majkowskiego. Natomiast Poseł Jerzy Budnik skonstatował, iż plon pleneru malarskiego inspirowanego powieścią Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa” stanowi cenny wkład w propagowanie kultury kaszubskiej wśród mieszkańców naszego regionu.

Maciej Tamkun - komisarz artystyczny pleneru, podziękował organizatorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania pleneru. Podkreślił, że w jego trakcie panowała twórcza atmosfera mająca istotny wpływ na wartość artystyczną obrazów prezentowanych na wystawie poplenerowej. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż za opiekę artystyczną Maciej Tamkun od uczestników pleneru otrzymał podziękowania, gratulacje i upominki.

Na zakończenie spotkania władze samorządowe i uczestnicy pleneru otrzymali okolicznościowe podziękowania. Natomiast uczestnicy pleneru obdarowali obrazami Posła Jerzego Budnika, Władze Samorządowe Gminy Wejherowo i organizatorów pleneru.

Trwający od 13 do 20 lutego 2010 r. plener malarski jest doskonałym świadectwem na ponadczasowość sztuki i literatury kaszubskiej. Ta niezwykła inicjatywa nie odbyłaby się bez wsparcia finansowego Wójta Gminy Wejherowo Jerzego Kepki.

Oprac.: J.B. i B.W.

Fotogaleria
Materiał video Telewizji TTM
Artykuł w portalu Małe Trójmiasto

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 23. Czas ładowania: 0.006453