Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: ucji, Wilhelma

Remus w Wejherowie

(2010-09-13 17:04:48)

W czwartkowy wieczr 9 wrzenia 2010 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie odbyo si otwarcie poplenerowej wystawy obrazw artystw skupionych w Kole Pasji Twrczych przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bolszewie pod patronatem Wjta Gminy Wejherowo. Na wernisau zaprezentowano 31 obrazw, bdcych pokosiem pleneru malarskiego inspirowanego powieci Aleksandra Majkowskiego „ycie i przygody Remusa”. Integraln czci wystawy jest ksika „Droga Remusa w streszczeniu i obrazach”. Na zaproszenie Danuty Balcerowicz - Dyrektor wejherowskiej biblioteki przybyli m.in. Teresa Marzec, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Krzysztof Dzienisz, rodziny i przyjaciele artystw oraz mionicy malarstwa z Wejherowa.

Goci przywitaa Danuta Balcerowicz, stwierdzajc, i zaprezentowane na wystawie obrazy w znakomity sposb oddaj ponadczasowo i oryginalno powieci Aleksandra Majkowskiego, ktra uznawana jest za najwaniejszy utwr literacki w kaszubskiej kulturze. W dalszej czci wypowiedzi podkrelia, i tak cenne inicjatywy podejmowane przez biblioteki nie byyby moliwe bez zrozumienia i wsparcia finansowego ze strony wadz samorzdowych, ktre s organizatorami bibliotek.

W imieniu Jerzego Kepki - Wjta Gminy Wejherowo sowo skierowane do goci wernisau odczytaa Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie: „Mwi si, e nie warto w artystw inwestowa. Nie zarabiaj oni duo, a ich potrzeby powinny sta na dugim kocu acucha innych grup spoecznych. My w Gminie Wejherowo wyznajemy inn zasad. Wspieramy artystw i wspiera ich bdziemy, bo warto. „Droga Remusa w obrazach” jest tego najlepszym przykadem.

20 lutego tego roku w Samorzdowej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu odbyo si zakoczenie trwajcego od 13 lutego pleneru malarskiego inspirowanego powieci Aleksandra Majkowskiego „ycie i przygody Remusa”. Pewnie niewielu wtedy przypuszczao, e obrazy zaczn wdrwk, ktra trwa do dzisiaj. Gdask czy Wejherowo to jedne z wielu miast, jakie odwiedzia „Droga Remusa” sawic nasz gmin - Gmin Wejherowo oraz kaszubsk kultur w wojewdztwie pomorskim. Oprcz promocji regionu obrazy naszych twrcw z Gminy Wejherowo wzmacniaj pozycj tego literackiego dziea, a take suy mog pomoc w lekcjach z regionalizmu i lekcjach bibliotecznych. Mam nadziej, e dziki takim obrazom wiedza o Aleksandrze Majkowskim i jego literackiej spucinie, ktry jest patronem tej piknej biblioteki wejherowskiej bdzie coraz powszechniejsza. Czy warto wspiera artystw? Tak jak mwiem na wstpie - takie dzieo jak „Droga Remusa” udowadnia, e tak. I nic w tej materii w Gminie Wejherowo si nie zmieni”.

Dalsza cz wieczoru upyna na dyskusjach na temat sztuki, literatury oraz inspiracji malarskich artystw skupionych w Kole Pasji Twrczych. Na zakoczenie dyskusji Danuta Balcerowicz w dowd uznania dla artystw na rce Janiny Borchmann wrczya wizank kwiatw. Nie ulega wtpliwoci, e takie wydanie tej znakomitej powieci przyczynio si do jej popularyzacji wrd modziey. Wernisae w Bolszewie, Kartuzach, Luzinie, Osoninie, Gdasku i Wejherowie s dowodem na to, i pokosie pleneru goci w granicach caych Kaszub niczym skarby remusowej taczki.

Wystaw poplenerow bdzie mona oglda w wejherowskiej ksinicy do koca wrzenia, a od 4 padziernika w Gminnym Domu Kultury w Lini, a nastpnie w Bibliotece Publicznej Gminy Linia w Strzepczu, Gminnym Orodku Turystyki i Sportu w Gniewinie, Muzeum Pimiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Stefana eromskiego w Choczewie.

Oprac.: J.B. i B.W.

Zdjcia z wernisau
Relacja w serwisie www.wejher.com

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilo osb na stronie: 31. Czas adowania: 0.02385