Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

Promocja książki „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-1939

(2010-11-01 20:44:37)

W związku z 15-leciem nadania imienia i 29 rocznicą śmierci Aleksandra Labudy - patrona Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie w dniu 27 października 2010 r. w siedzibie biblioteki odbyła się promocja książki Dariusza Szymikowskiego pt. „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-1939.

Na wstępie Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki w Bolszewie przywitała zebranych gości: Mirosława Lademanna - Naczelnika Wydziału Edukacji Powiatu Wejherowskiego, Marka Albeckiego - Radnego Gminy Wejherowo, Witolda Bobrowskiego - Dyrektora I Szkoły Kaszubskiej w Głodnicy, Edmunda Kamińskiego - działacza kaszubskiego, Tomasza Żuroch-Piechowskiego - historyka i publicystę, Bogusławę Labudda - córkę Aleksandra Labudy, Kazimierza Bistronia - Dyrektora gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich, Renatę Pelplińską - z Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, i Andrzeja Arendta - regionalistę kaszubskiego, Dariusza Szymikowskiego z rodziną i przyjaciółmi oraz miłośników biblioteki i literatury kaszubskiej.

Po przywitaniu J. Borchmann opowiedziała zgromadzonym jak poznała autora promowanej książki, a także wspomniała o innych publikacjach wydanych i planowanych w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Wspomniała, iż dokłada wszelkich starań, „aby postać Guczowego Macka rozsławiać na terenie całych Kaszub”. Następnie zacytowała słowa Jerzego Kepki - Wójta Gminy Wejherowo z przedmowy do książki Dariusz Szymikowskiego „Czasopiśmiennictwo jest nieocenionym źródłem wiedzy na temat wydarzeń mających miejsce w danym okresie, ale nie tylko. Pisma utrwalają i przekazują poglądy, mentalność i światopogląd ludzi wokół niego zrzeszonych (zarówno twórców, jak i odbiorców). Rola ta była szczególnie istotna w czasach, gdy nie istniały Internet i portale społecznościowe. Warto zapamiętać, że takim przedwojennym forum, na którym mogli wypowiadać się Kaszubi była „Zrzesz Kaszëbskô ”.

Założycielem, wychodzącego od 1933 roku pisma był Aleksander Labuda. „Kaszubska Więź” to najważniejsze czasopismo ruchu kaszubskiego, bo skupiało wokół siebie nie tylko działaczy społecznych, kulturalnych i politycznych, ale także publicystów, artystów i reformatorów języka. Tak zwani „zrzeszeńcy” chcieli zachować swoją tożsamość, odrębność ? podkreślali to zwłaszcza, gdy na Pomorzu coraz silniej zaczęły odznaczać się wpływy niemieckie. Zaznaczanie odrębności etnicznej i językowej nie było uznawane za bogactwo kulturowe, a za separatyzm narodowy. Z tego powodu władze polskie utrudniały wydawanie i kolportowanie gazety. Autor niniejszej pracy, po analizie programu zrzeszeńców, weryfikuje dotychczasowe, często niepełne opinie na ich temat, zwłaszcza dotyczące separatyzmu. Walka o zachowanie kultury i mowy kaszubskiej jest ważnym etapem zarówno w dziejach pisma, jak i w historii Kaszubów. To dzięki niej możemy po dziś dzień kultywować tę niezwykłą odrębność w naszej Małej Ojczyźnie. Dzięki niej możemy zapewnić naszym dzieciom naukę języka kaszubskiego w szkole. Nie oznacza to jednak wyrzeczenia się polskości.

Od ponad 60-ciu lat nikt nie zajmował się ruchem kaszubskim tak rzetelnie, jak autor niniejszej publikacji. Jego pracę, ukazującą pismo „Zrzesz Kaszëbskô ” w latach 1933-1939, można nazwać tytaniczną. Przede wszystkim Szymikowski ujmuje wszystkie numery pisma wydane przed wojną a redagowane przez Labudę i Marszałkowskiego, jego ewolucję i zmiany związane z sytuacją społeczno-historyczną w Polsce. Dotarcie do wielu materiałów, o czym świadczy obszerna bibliografia, wymagało zapewne sporo czasu, wysiłku i cierpliwości, ale pozwoliło w sposób nowy, otwarty, bardziej obiektywny i pełny spojrzeć na działalność pisma „Zrzesz Kaszëbskô ”. Drodzy czytelnicy! Doceńmy pracę Szymikowskiego, który przywraca prawdę o zrzeszeńcach i ich poglądach. Doceńmy twórców i redaktorów pisma, dzięki którym Kaszubi mogą zachować jakże piękną odrębność kulturową”.

Następnie Tomasz Żuroch-Piechowski w kilku słowach przedstawił sylwetkę autora promowanej książki oraz zadał kilkanaście pytań Dariuszowi Szymikowskiemu dotyczących nie tylko treści książki, ale również przebiegu pracy nad nią. Zawiązał się dialog pomiędzy Panami, którzy w dynamiczny sposób się uzupełniali. Wartka akcja prowadzących rozmowę bardzo spodobała się publiczności, którzy z zaciekawieniem słuchali konwersacji. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy książce „Zrzesz Kaszëbskô” w latach 1933-19393. Zachęcamy do wypożyczania tej bardzo ważnej publikacji. Książki trafią do bibliotek na terenie gminy Wejherowo i powiatu wejherowskiego. Po dyskusji głos zabrał Edmund Kamiński, który poinformował wszystkich, iż w swych zbiorach posiada liczne numery „Zrzeszy”, w tym skonfiskowane przez ówczesne władze.

Z kronikarskiego obowiązku należy podkreślić, że była to udana promocja, o czym świadczą liczne wpisy do kroniki bibliotecznej. Autor książki bardzo serdeczne podziękował Janinie Borchmann i Bartłomiejowi Wiszowatemu za pomoc przy wydaniu książki, a także Jerzemu Kepce - Wójtowi Gminy Wejherowo za sfinansowanie tej publikacji oraz Edmundowi Kamińskiemu za udostępnienie niedostępnych w bibliotekach numerów „Zrzeszy”. Promocji towarzyszyła wystawa przygotowana z okazji trwającego roku Jubileuszowego 50-lecia biblioteki, a także pokaz multimedialny o działalności kulturalno-oświatowej Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo.

Podczas pożegnania goście byli pod wrażeniem, dziękując dyrektorce i pracownikom biblioteki.

Oprac.: Anna Albecka

Fotogaleria

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 82. Czas ładowania: 0.00574