Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

Działania biblioteki w Roku Aleksandra Labudy - promocja książki, wystawy, konkursy i lekcje biblioteczne

(2012-03-02 14:37:48)

Działania biblioteki w Roku Aleksandra Labudy - promocja książki, wystawy, konkursy i lekcje biblioteczne

W imieniu współorganizatorów Henryka Skwarło - wójta gm. Wejherowo i Rady Gminy Wejherowo, Henryka Kanczkowskiego - prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie zaproszonych gości powitała Janina Borchmann – dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy. Wśród zaproszonych gości byli: Eugeniusz Pryczkowski - redaktor, Jerzy Hoppe - prezes ZK-P oddziału rumskiego, szefostwo i przedstawiciele Wydaw. „Maszoperia”, miłośnicy kaszubszczyzny, regionaliści i artyści z Koła Pasji Twórczych, a także byłe grono aktywu bibliotecznego.
W swoim wystąpieniu dyrektorka powiedziała, „Raz na 4 lata trafia się taki dzień jak dziś 29 lutego. Są to urodziny Guczowgo Macka. Napisał on o sobie: Boży świat ujrzałem w Përdëgónach 29 lutego roku, którego nie mogę sobie przypomnieć. W starym felietonie Aleksandra Labudy czytamy jednak, że było to w 1887 roku, a zatem nasz bohater ma dzisiaj 125 lat. Jest to znakomita okazja żeby obchodzić jego urodziny, bo następna będzie za dłuższy czas.
Na dziś przygotowaliśmy AL-manach pierwszy tom naszego wydawnictwa. W „Słowniku języka polskiego” - słowo almanach to publikacja, zwykle periodyczna, zawierająca utwory różnych pisarzy; dawniej także rodzaj kalendarza zawierającego artykuły, drobne utwory literackie, porady itp.
W AL-manachu część materiałów poświęcamy Aleksandrowi Labudzie z okazji przypadającej w tym roku 110 rocz. urodzin. Należy podkreślić, iż trwa rok A. Labudy ogłoszony uchwałą Rady Gminy Wejherowo. Dotychczas zorganizowaliśmy obchody 30 rocz. rocznicy śmierci Labudy, lekcje biblioteczne, zwiedzanie wystaw i konkursy oraz wydaliśmy folder „Nasz Patron Aleksander Labuda”.
W dniu dzisiejszym promujemy dość pokaźną książkę. Tym, którzy o Aleksandrze Labudzie już słyszeli chcemy dać lekturę, która pogłębi ich wiedzę. Zachęcamy też wszystkich, którzy stykają sie z tym nazwiskiem po raz pierwszy do zapoznania się z biografią i twórczością.
Labuda jest patronem naszej biblioteki od 17 lat. Wydaliśmy już kilka książek, a będziemy wydawać następne w ramach otrzymanych środków finansowych. AL-manach zawiera również bibliografię ostatnich 20 lat naszej działalności, można się z niej zorientować jak ważny jest dla nas Patron.
Bibliografia BPGW jest bibliografią chronologiczną, rejestrującą działalność kulturalną oświatową biblioteki, zawiera prawie 1000 pozycji, w tym wykaz: artykułów prasowych, publikacji i filmów. Książka zawiera wybrane skany artykułów prasowych i jest podzielona na trzy działy:
I. Referaty regionalne poświęcone są: Aleksandrowi Labudzie, Florianowi Ceynowie i Andrzejowi Bukowskiemu. II. Materiały do dziejów biblioteki dotyczą: historii i współczesności biblioteki, wygłoszonych laudacji podczas 50-lecia, podsumowania działalności biblioteki, referatów regionalnych związanych z obrzędami panującymi na Kaszubach, a także relacje z Powiatowo-Gminnego konkursu fotograficznego, Tygodnia Biblioteki, działalności Kółka Bibliotecznego, Koła Miłośników Biblioteki i Koła Pasji Twórczych, o osiągnięciach, nagrodach i wyróżnieniach biblioteki, o działalności bieżącej i naszym patronie Aleksandrze Labudzie. Zawiera wykaz wygłoszonych referatów i wykładów w latach 1995-2011 oraz relacje z konferencji naukowych. III. Bibliografia za lata 1993-2011.
Jak uwydatniła J. Borchmann, „Praca nad książką trwała ok. 2 lat. Zbierano przez lata wycinki prasowe po to by w przyszłości wydać bibliografię. Musiało minąć trochę czasu, by dzisiaj z pełną satysfakcją powiedzieć, iż nasza mrówcza praca ujrzała światło dzienne”.
Każda zorganizowana impreza jest promocją Labudy, jako naszego Patrona. Z kronikarskiego obowiązku należy dodać, iż tego samego dnia w bibliotece odbył się gminny konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” na podstawie wybranych felietonów Guczowego Macka dla uczniów z Koła Kaszubskiego działającego przy Samorządowym Gimnazjum w Bolszewie pod opieką Henryki Albeckiej. Komisja w składzie Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Wejherowskiego i Bogusława Labudda – córka Patrona BPGW w Bolszewie stwierdziła, „iż poziom uczestników konkursu był wyrównany i wyróżniły niektóre osoby recytujące. Gratulowała Organizatorom bolszewskiej biblioteki, uczestnikom i opiekunowi. Sugestią jury jest żeby teksty pisane były w standaryzowanej kaszubszczyźnie. Stwierdziła także, że konkurs został zorganizowany o takim profilu na Pomorzu po raz pierwszy. W związku z tym komisja zaproponowała poszerzenie rangi do konkursu powiatowego w przyszłym roku i wpisania do kalendarium Starostwa Powiatowego, a za 2 lata wojewódzkiego”. Staraniem organizatorów premiowano wszystkie osoby konkursu, t. j. 7 osób: Patrycja Bonk, Magdalena Formella, Małgorzata Lange, Natalia Splitthof, Klaudia Splitthof, Wanda Roda, Sławomir Michałek.
Do tej pory ponad 60 osób wzięło udział w lekcjach poświeconych Aleksandrowi Labudzie, które prowadziła J. Borchmann: byli to uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze z nauczycielką Magdaleną Płotka-Garstka, młodzież gimnazjalna z Bolszewa z nauczycielami: Katarzyna Smentoch, Wiesława Żywicka, Bożena Reszke i Henryka Albecka. W konkursach o A. Labudzie wzięło udział 10 osób. Młodzież wykazała się znakomitą wiedzą na ten temat. Pracownicy biblioteki nagrodzili laureatów konkursu książkami i folderami.
W dalszej części wystąpienia J. Borchmann podziękowała przede wszystkim Henrykowi Skwarło i Radzie Gminy Wejherowo za wsparcie finansowe, bez którego niemożliwe byłoby wydanie książki, jak i sprawne funkcjonowanie biblioteki. Dziękowała także pracownikom biblioteki, wolontariuszowi Sławomirowi Cholsze za pomoc w redagowaniu tomu, Radosławowi Kamińskiemu - dyrektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za udostępnienie materiałów. Wdzięczność i podziękowania, jak podkreśliła „ jestem winna przede wszystkim Teresie Radziszewskiej - bibliotekarzowi systemowemu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Konrada Korzeniowskiego w Gdańsku, za cenne wskazówki i uwagi merytoryczne, a także Bożenie Orczykowskiej - dyrektor WiMBP w Gdańsku, która była instruktorem terenowym i mogłam liczyć na jej pomoc i cenne wskazówki. Bo to właśnie my zaangażowałyśmy się, by wybrać właściwą osobę na Patrona Biblioteki”.
Następnie nauczycielka SG w Bolszewie – H. Albecka od wielu lat zaprzyjaźniona z biblioteką przedstawiła felieton Guczowego Macka pt. „Diôbelnô kòntrola”, którego akcja dzieje się w Bolszewie i Wejherowie.
O współpracy i pracy z naszą biblioteką przy tworzeniu książki opowiedział historyk - wydawca książki -Tomasz Żuroch-Piechowski. Natomiast w swoim wystąpienie Jerzy Hoppe podkreślił, iż od ponad 2 lat jest bywalcem biblioteki, szczególnie ceni sobie nasze regionalne imprezy. Wymienił kilka imprez, które utkwiły mu w pamięci. Należy podkreślić, iż działa jako prezes rumskiego oddziału ZK-P i jest redaktorem miesięcznika „Rëmskô Klëka”.
J. Borchmann oznajmiła gościom, „iż z inicjatywy długoletniej przewodniczącej Koła Miłośników Biblioteki Katarzyny ( z d. Warkusz) Patelczyk dzisiaj odbywa sie zjazd Kółek Bibliotecznych po 9 latach od zaprzestania działalności. Zawiązano komitet organizacyjny zjazdu w osobach: Katrzyna Patelczyk, Magdalena Szornak, Krzysztof Bagiński, Mateusz Hoppe i moja skromna osoba. Gościmy członków Koła Miłośników Biblioteki i Kółka Bibliotecznego. Dzisiaj są to już osoby dorosłe, większość założyło własne rodziny”. Następnie głos zabrali: M. Szornak i K. Bagiński podkreślając jak ważne były dla nich przedsięwzięcia organizowane przez p. Jankę, dziękując za każde chwile spędzone razem w gronie przyjaciół. Dzisiaj z pełną satysfakcją możemy powiedzieć, iż nasze przyjaźnie przetrwały lata, dowodem na to jest nasze spotkanie.
Dyrektorka biblioteki uhonorowała statuetką „Anioła Kultury” osoby kilkanaście lat temu zaangażowane w pracę społeczną na rzecz biblioteki. Pracownica biblioteki Agnieszka Szulc przeczytała wiersz ks. Jana Sochonia pt. „Anioły są miłością zesłaną z nieba”, a potem wręczono dyplomy i statuetki: Magdalenie Majkowskiej i Żanecie ( z d. Zidikis) Dominik. W imieniu laureatek nagrody odebrał Krzysztof Bagiński. Tym akcentem zakończono część oficjalną. Spotkanie uświetniła kapela ludowa „Klëka” z Pucka. Goście z zachwytu prosili o więcej i rozkoszowali się ciepłą atmosferą i wsłuchiwali się w rytmiczną kaszubską muzykę.
Po występie głos zabrał Henryk Skwarło dziękując udanej imprezy pracownikom biblioteki. Należy podkreślić, iż impreza odbyła sie w auli Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie. Licznie przybyli gości mogli w warunkach komfortowych spędzić czas, za co jestem wdzięczna dyrekcji gimnazjum. Dalsza część wieczoru odbyła się w bibliotece, gdzie goście z zainteresowaniem zwiedzali wystawy pt.: „Aleksander Labuda „Guczów Mack” (1902-1981). Żëcy ë dokôzë” autorstwa Edmunda Kamińskiego; „Śladami Aleksandra Labudy” - wystawa przygotowana przez pracowników biblioteki.
Goście kupowali po promocyjnej cenie książkę „AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011”, którego redaktorami są: Janina Borchmann i Bartłomiej Wiszowaty. Książka ukazała się w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”, która wydana jest przez Wydawnictwo „Maszoperia” z Gdańska. Były gratulacje, podziękowania, kwiaty skierowane do J. Borchmann. Potem dyrektorka wpisywała dedykacje do zakupionych książek.
Na zakończenie poczęstowano gości przepysznymi ciastami.
Wystawy można oglądać przez cały rok, są stałą ekspozycją. Czytelników zachęcamy do lektury AL-manacha

Oprac. J.B.


Fotogaleria
Relacja Wideo - TTM
Relacja Wideo - Bolszewo.net

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 66. Czas ładowania: 0.006896