Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Ewanielskô spiéwa w obrazach

(2012-08-14 14:45:41)

Ewanielskô spiéwa w obrazach

Ewanielskô spiéwa Aleksandra Labudy jest poetyckim przedstawieniem Ewangelii w języku kaszubskim.
Religijna literatura Labudy nosi, choć nierzucający się w oczy, znak swoistego heroizmu i wielkiej tęsknoty do kaszubskiego sacrum. W swej istocie odnosi się bowiem zawsze do prawdy, tego bezbronnego zjawiska, którego blasku poeta poszukuje w Ewangeliach, w regionalnej kulturze, przyrodzie i modlitwie. Prawda wplata się w świętość, gdy ta pojawia się lub odsłania duchowe potrzeby tutejszego ludu. Aleksander Labuda jest wytrwałym głosicielem kaszubskiego sacrum, gdyż jest głęboko przekonany, że religia, a także kultura, pozwalają powrócić do istoty rzeczy, do ich czystego, pierwszego wygłosu, do naturalnego języka jakim jest mowa kaszubska na tym terenie. Uogólniając, Kaszubi wciąż odczuwają niedosyt regionalnej werbalizacji sacrum.
Biblia jest podstawowym źródłem kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej jak również w sferze inspiracji artystycznych. Szesnaścioro malarek i malarzy skupionych przy Kole Pasji Twórczych w Bolszewie, pod kierunkiem artystycznym Macieja Tamkuna, na plenerze malarskim w Lini w dniach 16-22 sierpnia 2012 r. podejmie się trudnego zadania zilustrowania scen Ewangelicznych, inspirując się Ewanielskô spiéwa A. Labudy. Plener zorganizowano w ramach obchodów Roku Aleksandra Labudy ustanowionego Uchwałą Rady Gminy Wejherowo. Organizatorami pleneru są: Urząd Gminy Wejherowo, Urząd Gminy Linia, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy i Gminny Dom Kultury w Lini.

Oprac.: J.B. i M.T.

Linki:


Fotogaleria:
© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 32. Czas ładowania: 0.008337