Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

Poplenerowa wystawa artystów z Koła Pasji Twórczych w Lini

(2012-09-25 16:46:44)

Poplenerowa wystawa artystów z Koła Pasji Twórczych w Lini

W poniedziałkowy wieczór, 24 września 2012 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się otwarcie wystaw Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa i Najpiękniejsze zakątki Gminy Linia autorstwa artystów z Koła Pasji Twórczych działającego przy bibliotece w Bolszewie. Organizatorami wernisażu byli: Urząd Gminy Wejherowo, Urząd Gminy Linia, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Gminny Dom Kultury w Lini.
Na zaproszenie organizatorów, w gościnne progi GDK przybyli m.in.: Henryk Skwarło – wójt Gminy Wejherowo; Łukasz Jabłoński – wójt Gminy Linia; Bogusława Engelbrecht – zastępca wójta Gminy Linia; Czesław Hinz – przewod-niczący Rady Gminy Linia; Tomasz Fopke – Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Wejherowskiego; Janina Borchmann – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie; Zofia Cierocka – Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Linia; Danuta Nolbrzak–Hejmowska – Prezez Zarządu Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga; Edmund Szymikowski – działacz regionalny; Witold Bobrowski – działacz regionalny; Beata Breza, Krystyna Dering, Aleksandra Mazurkiewicz–Tiesler, Ludwika Szefke, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Zdzisław Karbowiak, Maciej Tamkun – artyści z Koła Pasji Twórczych; Bogusława i Jaromira Labudda – córki Aleksandra Labudy; Aleksandra Betcher – uczennica A. Labudy oraz liczne grono miłośników sztuki.
W imieniu organizatorów, gości przywitał Jan Trofimowicz – dyrektor GDK stwierdzając, iż „prezentowane na wernisażu obrazy są obfitym plonem pleneru malarskiego, który z inicjatywy Janiny Borchmann i przy współpracy gmin Linia i Wejherowo odbył się w dniach od 16 do 22 sierpnia 2012 r. w Lini. Stał się on doskonałym przyczynkiem do zacieśnienia współpracy przy krzewieniu kultury kaszubskiej wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny”.
Natomiast Maciej Tamkun - komisarz artystyczny pleneru, podkreślił, „iż zilustrowanie Ewanielskô spiéwa A. Labudy było wyjątkowym wyzwaniem dla artystów, ponieważ religijna literatura Labudy nosi, choć nierzucający się w oczy, znak swoistego heroizmu i wielkiej tęsknoty do kaszubskiego sacrum. W swej istocie odnosi się bowiem zawsze do prawdy, tego bezbronnego zjawiska, którego blasku poeta poszukuje w Ewangeliach, w regionalnej kulturze, przyrodzie i modlitwie. Dzięki wspaniałej atmosferze, uczestnicy pleneru uwiecznili na płótnach sceny biblijne, których spoiwem był motyw kaszubski, a także najpiękniejsze zakątki gminy Linia”.
Wzruszenia nie ukrywała Bogusława Labudda, która „podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania pleneru, a samym artystom za wspaniałe obrazy, które w niepowtarzalny sposób oddają ducha Ewanielskô spiéwa”. Na zakończenie córka A. Labudy dodała, iż „pisząc mitologię słowiańską Ojciec był radosny, a przy tworzeniu Ewanielskô spiéwa był szczęśliwy”.
Ten wyjątkowy wieczór uświetnił Chór „Pięciolinia” z Lini pod batutą Jana Szulca, który wykonał tradycyjne pieśni kaszubskie autorstwa m.in. ks. Antoniego Peplińskiego, Jana Trepczyka i Jana Piepki.
Uczestnicy pleneru otrzymali od organizatorów róże i pamiątkowe dyplomy. Podziękowanie za krzewienie kultury kaszubskiej wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny i symboliczną różę, na ręce Janiny Borchmann złożyli Łukasz Jabłoński, Henryk Skwarło i Czesław Hinz.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż przy filiżance kawy i pysznych słodkościach toczono dyskusje na temat miejsca sztuki we współczesnym świecie i doświadczeniach artystów w przenoszeniu na płótna motywów religijnych.

Oprac.: J.B. i B.W.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 70. Czas ładowania: 0.01299