Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

Warsztaty twórcze zakończone

(2007-06-19 14:27:13)

Dyrektor BPGW im. Aleksandra Labudy w Bolszewie J. Borchmann serdecznie przywitała ponad 100 gości zgromadzonych podczas uroczystego finału „Warsztaty twórcze -Tradycja ludowa na Kaszubach”, realizowanego z regionalnego konkursu grantowego Polsko-Amerykańskej Fundacji Wolności pt. „Równać szanse 2006”.

Obecni byli: poseł ziemi gdańskiej - Jerzy Budnik, wójt Gminy Wejherowo Jerzy Kepka, dyrektor GZZO Bożena Szczypior, kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WiMBP w Gdańsku Krystyna Redmann-Józefczyk, przedstawiciel PiMBP w Wejherowie Iwona Block - starszy kustosz, dyrektorzy SG w Bolszewie Henryk Pranga i wice Katarzyna Paczoska, nauczyciel Henryka Albecka, pracownicy MPiMKP w Wejherowie: etnograf Elżbieta Ball-Szymroszczyk i Bogusława Labudda córka patrona naszej biblioteki, artyści i twórcy ludowi z naszego powiatu, młodzież i ich rodziny, Edmund Potrykus - sołtys z Nowego Dworu, przedstawiciele z wolontariatu naszej biblioteki, media i pozostali goście.

Celem konkursu „Równać Szanse” jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównaniu szans edukacyjnych oraz startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców. Maksymalna kwota, o którą można się było ubiegać to 7 tys. zł. Na realizację naszego projektu otrzymaliśmy 5,3 tys. zł a resztę pieniędzy dołożyła Gmina Wejherowo.

Czy mądrze wydaliśmy otrzymane pieniądze? Myślę, że tak! Zakupiliśmy gabloty wystawowe i sztalugi. Młodzież otrzymała do wykonania swych prac w różnych technikach materiały takie jak płótno, muliny, farby. Zakupiliśmy również inne potrzebne akcesoria. Zaplanowaliśmy 19 spotkań z uczestnikami warsztatów plus 2 imprezy, co daje ogółem 21. Praktycznie młodzież spotykała się w bibliotece co poniedziałek przez prawie pół roku od stycznia do czerwca 2007 r. Wszystkie zajęcia przeznaczone były głównie dla młodzieży z SG w Bolszewie w wieku 13-16 lat, ale też medialnie zapraszaliśmy wszystkich zainteresowanych. Systematycznie na zajęciach obecne były p. Beata Breza z pięcioletnią córką Ewą. Również p. Teresa Szczodrowska, artystka ludowa, była zawsze obecna, często przychodziła dużo wcześniej i wychodziła ostatnia. Mniejsze zajęcia odbywały się w bibliotece a większe w Samorządowym Gimnazjum.

Odbyło się 6 konkursów, etnograf przeprowadziła 3 wykłady, twórcy ludowi 7 prelekcji i pogadanek, odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez córkę patrona biblioteki Bogusławę Labuddę, próby i warsztaty teatralne do dwóch występów prowadzonych przez nauczyciela Henrykę Albecką - opiekunkę koła kaszubskiego oraz prowadzone przez artystów ludowych zajęcia z rękodzieła. m.in. ozdoby świąteczne ze słomy, wykonanie palmy wielkanocnej, malowanie pisanek i kraszanek, malowanie na szkle i hafciarstwo. Młodzież na warsztatach kulinarnych z p. Teresą przygotowała kaszubską potrawę „sałatkę śledziową” a także zgodnie z tradycją sobótkową pleciono wianki, które następnie były puszczane na wodę. Odbyły się dwie uroczyste imprezy. Podczas pierwszej z nich, Wielkanoc na ludowo, uczestnicy warsztatów zaprezentowali zaproszonym gościom program słowno-muzyczny „Jastrë”, zaś na uroczystym zakończeniu warsztatów ich uczestnicy przygotowali humoreskę słowno-muzyczną w jęz. kaszubskim „Żecé codniowé” pod kier. H. Albeckiej.

W inscenizacjach kaszubskich, które odbywały się w bibliotece w ostatnim półroczu (Ta cëchô noc, Jastrë, Żecé codniowé) oprócz uczestników warsztatów w inscenizacjach brali udział uczniowie SG, którym przyznano nagrody. Są to: Karolina Formella, Agata Patelczyk, Paweł Graban, Dawid Runtz i Jakub Grzenia.

Podczas warsztatów młodzież uczestniczyła w spotkaniach z etnologiem, artystami i twórcami ludowymi. W obecności nauczycieli młodzież wysłuchała prowadzonych przez etnografa i twórców ludowych referatów n/t: rok obrzędowy na Kaszubach w dwóch cyklach, kaszubskie zwyczaje karnawałowe, niedziela palmowa, święcone na Kaszubach, słoma w kulturze kaszubskiej, ludowy haft kaszubski, kaszubskie malarstwo na szkle, dawna kuchnia kaszubska i okres świętojański na Kaszubach.

21 maja odbył się I etap konkursu pt. „Zwyczaje, obrzędy i sztuka ludowa Kaszub”, który przeprowadziła nauczycielka geografii H. Albecka. Młodzież w sali SG pisała sprawdzian składający się z 30 pytań. Spośród 18 gimnazjalistów do II etapu zakwalifikowały się: Karolina Szymerowska., Monika Szwaba, Rozalia Nalepa, Ewelina Słowy i Edyta Soboń. W skład jury weszli: przew. komisji Elżbieta Ball-Szymroszczyk- etnograf, członkowie: H. Albecka - nauczyciel geografii (opiekun kółka kaszubskiego przy SG Bolszewo), T. Szczodrowska - emerytowany nauczyciel oligofrenopedagog oraz dyr. BPGW w Bolszewie J. Borchmann. Pierwsze miejsce zajęła Rozalia Nalepa, drugie Karolina Szymerowska, trzecie Monika Szwaba a czwarte Ewelina Słowy i Edyta Soboń. Nagrody wręczyli dyrektor GZZO Bożena Szczypior i dyrektor SG Henryk Pranga.

Kontrakt na uczestnictwo w warsztatach podpisało 39 gimnazjalistów, 32 z nich otrzymało certyfikat ukończenia warsztatów a 5 z nich otrzymało dyplom uczestnictwa. Komisja konkursowa składająca się z realizatorów projektu postanowiła przyznać łącznie 34 nagrody. Projekt „Tradycja ludowa na Kaszubach - warsztaty twórcze” jest sponsorowany z programu Równać Szanse: z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego administratorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Sponsorami nagród są również UG i dyr. SG w Bolszewie. Nagrodę specjalną otrzymali Aleksandra Morycka i Rafał Wrzesiński, którzy nie opuścili żadnych zajęć i zawsze przychodzili już godzinę wcześniej.

Wójt Gminy Wejherowo Jerzy Kepka i poseł ziemi gdańskiej Jerzy Budnik wręczyli certyfikaty „Znawca folkloru kaszubskiego 2007” zdobyte na warsztatach twórczych „Tradycja ludowa na Kaszubach”. Certyfikat „Młody znawca folkloru kaszubskiego” otrzymała również najmłodsza uczestniczka warsztatów Ewa Breza.

W styczniu ogłoszony został konkurs plastyczny „Kapliczki i krzyże przydrożne w mojej okolicy”, w którym uczestniczyć mogli gimnazjaliści z różnych klas SG w Bolszewie pod kierunkiem p. Bożeny Reszke - nauczyciela sztuki i Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury RGW. Z powodów zdrowotnych nie było jej jednak na zakończeniu warsztatów. Komisja nagrodziła 6 osób: I miejsce: Natalia Krause, II miejsce: Katarzyna Dampc, ex aequo III miejsce Anna Pokrywka i Aneta Stenka. Wyróżnienia: Weronika Roksz, Joanna Fryca.

Kolejne konkursy dotyczyły tylko młodzieży warsztatów. Konkurs: „Malarstwo na szkle” i „Wyszywania serwetek, zakładek i okładek na książki” - protokoły odczytała przewodnicząca komisji artystka ludowa p. T. Szczodrowska, która prowadziła podczas warsztatów te zajęcia z młodzieżą. Nagrody wręczała komisja konkursowa. „Malarstwo na szkle”. Komisja nagrodziła 5 osób: I miejsce: Ewelina Słowy, II miejsce: Rafał Wrzesiński, III miejsce: Rafał Trocki. Wyróżnienia: Konstancja Eikmann i Edyta Soboń. „Wyszywanie serwetek, zakładek, okładek na książki”. Komisja konkursowa nagrodziła również 5 osób: I miejsce: Beata Kreft, II miejsce: Agnieszka Lange, III miejsce: Marta Bering. Wyróżnienia: Dominika Paszki i Konstancja Eikmann.

Warsztaty z rysunku i malarstwa akwarelą z młodzieżą prowadziła malarka z Bolszewa p. Beata Breza, która była zarazem przewodniczącą w dwóch konkursach „Sztuka malowania akwarelą Temat: Wiosenne kwiaty w glinianym wazonie”. Drugi „Sztuka rysunku ołówkiem. Temat: rysowanie martwej natury kaszubskich przedmiotów z gliny, porcelany i drewna”.

„Sztuka malowania akwarelą:Wiosenne kwiaty w glinianym wazonie”. Komisja nagrodziła 4 osoby: I miejsce: Aleksandra Morycka, II miejsce: Weronika Roksz, III miejsce: Rafał Wrzesiński. Wyróżnienie: Ewa Breza - najmłodsza uczestniczka.

„Sztuka rysunku: rysowanie martwej natury kaszubskich przedmiotów z gliny, porcelany i drewna”. Laureatami konkursu zostali: I miejsce: Katarzyna Arendt, II miejsce: Aleksandra Morycka. Wyróżnienia: Marta Bering i Wioletta Kloske.

Koordynator projektu J. Borchmann podziękowała osobom, które były odpowiedzialne i miały swój wkład w jego realizację. A są to: Reszke Bożena, nauczyciel SG w Bolszewie; Albecka Henryka, nauczyciel SG w Bolszewie; Szczodrowska Teresa, twórca ludowy; Breza Beata, malarka z Bolszewa; Wesserling Ludwika, twórca ludowy z Wejherowa; Malewska Elżbieta, twórca ludowy z Wejherowa; Ball-Szymroszczyk Elżbieta, etnograf z MPiMKP w Wejherowie oraz Labudda Bogusława - córka patrona naszej biblioteki znana na Kaszubach z „Kabaretu Labud”, która gościnnie prowadziła warsztaty teatralne z młodzieżą. Upominki książkowe twórcom wręczył Jerzy Kepka.

Dyr. Borchmann podziękowała wykonawcom za to, że udało się zrealizować wspólnie zaplanowane zadanie, że nie zawiedli młodzieży, że odbyły się wszystkie zaplanowane zajęcia. Dziękowała też wolontariuszom naszej biblioteki za cenne rady przed i w trakcie pisania projektu, za pomoc w merytorycznym przedsięwzięciu realizacji projektu. A także podziękowała współpracownikom, którzy razem z nią cierpliwie znosili podjęty trud. Jest to już nas trzeci rok z rzędu zaznaczyła p. Borchmann tak owocny w pracy kulturalno-oświatowej biblioteki. Słowa uznania skierowała do Wójta naszej gminy Jerzego Kepki, szczególnie za wsparcie finansowe w realizację projektu, a także do dyrektora SG w Bolszewie Henryka Prangi za to, że po pierwsze z chęcią wyraził zgodę na uczestnictwo i młodzieży i nauczycieli w warsztatach, po drugie za użyczenie sali, kuchni i stołówki, za to, że ten uroczysty początek, który mógł się odbyć w tej pięknej auli, za cierpliwość i uśmiech, i za ofiarowanie książek na nagrody dla swoich podopiecznych.

Podziękowania skierowane były też do fundacji „Równać szanse”, osobom, które niestety nie były w tym dniu obecne, ponieważ w tym samym momencie kończyło się kilkadziesiąt projektów w Polsce. Pomimo, że ich nie było koordynator J. Borchmann podziękowała im za cenne wskazówki i rady. A są to następujące osoby: Artur Łęga - koordynator programu, Katarzyna Dąbrowska - asystent programu, Grzegorz Mańko - asystent programu, Justyna Wencel - redaktor merytoryczny strony, Jacek Przybysz - redaktor techniczny strony. Relacja z naszego projektu wraz ze zdjęciami będzie umieszczona na stronie www.rownacszanse.pl

Na zaproszenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z programu „Równać szanse” p. Borchmann oznajmiła zgromadzonym gościom, ze uczestniczyła w trzydniowym szkoleniu dla koordynatorów projektu realizowanego w ramach Regionalnego konkursu grantowego 2006 w Warszawie. Były to zajęcia integracyjne. Spotkała tam wielu młodych ludzi z całej Polski z małych miasteczek i wsi. Cieszy się, że udało jej się uczestniczyć w jednym z trzech proponowanych szkoleń. Ma też nadzieję, że to początek pisania projektów. Zdobyła już pewne doświadczenie, ma klika pomysłów na realizację kolejnych projektów. Pomimo, że od kilku lat angażujemy się w obchody w ogólnopolskiej akcji Tygodnia bibliotek i nasze poczynania są widoczne w kraju, zamierzamy nasz cenny czas poświęcić również wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z naszej gminy, bo warto dla nich pracować.

I słowami Jana Pawła II jak jest napisane na budynku SG w Bolszewie, które nosi imię tego wielkiego Polaka cyt. „Miejcie odwagę żyć dla miłości” p. Borchmann zacytowała słowa „Drodzy Bracia i Siostry Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o Waszej tożsamości” - to słowa Ojca Świętego wypowiedziane 11 czerwca 1987 roku w Gdyni. Nasze warsztaty świadczą o tożsamości: tradycja, zwyczaje i obrzędy na Kaszubach są kultywowane w różnych imprezach w naszej bibliotece. To nasza mała Tatczëzna. (Ojczyzna). Mamy nadzieję, że prowadzone dla gimnazjalistów warsztaty zaowocują pełniejszym zrozumieniem wartości dziedzictwa kulturowego i duchowego naszego regionu. Znajomość dziedzictwa własnego regionu pozwala kształtować w uczniach poczucie własnej tożsamości oraz postawy tolerancji, otwarcie na rozumienie i akceptację innych kultur. Stwarza także możliwość wzbogacenia innych grup społecznych w „globalnej wiosce XXI wieku”.

Podsumowując projekt, gimnazjaliści zakończyli warsztaty ankietami. Młodzież chciałaby, aby takie zajęcia odbywały się codziennie i proszą o podobne na przyszłość. Pod koniec warsztatów młodzież wypełniła dwie anonimowe ankiety, której celem było przekazanie opinii n/t warsztatów „Tradycja ludowa na Kaszubach”. Z ankiet wynika jasno, że młodzież rozwinęła swoje pasje i umiejętności, zdobyła wiedzę o regionie, o czym świadczy I i II etap konkursu regionalnego, zaktywizowała się kulturalnie i wzbogaciła duchowo i chce dalej rozwijać swe pasje. W ten sposób młodzież podczas warsztatów wypełniła swój czas wolny a także nauczyła się pracy w grupie. Dla wielu z nich był to pierwszy kontakt ze światem artystycznym, dla niektórych pierwsze stanie przy sztaludze i pierwsze haftowanie. Obszerne i ciekawe były zajęcia ze sztuki, malarstwa, rysunku czy rękodzieła. Wszyscy wykonawcy projektu, t j etnograf, malarz, twórcy ludowi, w bardzo w profesjonalny sposób przekazali młodzieży swoje doświadczenie. Młodzież dzielnie i aktywnie się udzielała podczas warsztatów, pomimo tylu zajęć szkolnych znalazła czas wolny na rozszerzenie swoich pasji na warsztatach. Najtrudniejszym etapem było dla nich wyszycie serwet, dobranie kolorów cechowych i odpowiedniej techniki. Wynikiem ich pracy jest wystawa.

O działaniach warsztatów szeroko pisano w prasie „Pomerania” „Dziennik Bałtycki”, „Nasza Gmina”, „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, oglądano w telewizjach kablowych: TTM Chopin i TVK Wectra i TVP pr. III i w radiu Gdańsk i Kaszëbë.

Materiały wizualne umieszczono również w Internecie, na stronie biblioteki. Stworzyliśmy specjalną zakładkę pt. „Równać szanse 2006”, w której znajdują się informacje o naszych dokonaniach w ramach warsztatów.

Duże znaczenie miała w projekcie edukacja regionalna, znaczenie tradycji, zwyczajów i obrzędów panujących na Kaszubach.

Wójt Jerzy Kepka mówił do młodzieży, jak ważne jest kultywowanie naszej małej ojczyzny kaszubskiej, jej tradycji, obrzędów i zwyczajów. Dziękował dyrekcji i pracownikom BPGW w Bolszewie za całość wykonania projektu. Powiedział „to był kawał dobrej roboty”. Podkreślił, że nie muszą to być duże pieniądze, aby wykonać tyle urozmaiconych zajęć dla młodzieży. Następnie głos zajął poseł Jerzy Budnik. „Są to nieduże nakłady z projektu a efekt naszej pracy ogromny”. Tylu młodych ludzi miało możliwość uczestniczyć w warsztatach przy tak wspaniałej kadrze nauczycieli, bibliotekarzy, artystów, etnografa i twórców ludowych. Wykonali oni wspaniałą pracę godną podziwu. A młodzież wzbogaciła się duchowo i artystycznie. Szczególne podziękowania zostały skierowane do dyr. biblioteki Janiny Borchmann. Poseł bacznie śledzi nasze poczynania i potwierdził fakt, że w wyniku uzyskania pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zorganizowany program obchodów w Tygodniu Bibliotek w roku 2006, jesteśmy najlepszą biblioteką w Polsce. Życzył nam dalszej owocnej pracy.

Zwieńczeniem i podsumowaniem pracy było uroczyste otwarcie galerii - wystawy prac uczestników warsztatów. A także wykonanie przez nich i pracowników biblioteki kalendarium, które zawiera informację o przebiegu projektu w postaci zdjęć i materiałów (referatów i kronikę warsztatów). Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i społeczności lokalnej. Na zakończenie skosztowano potraw kaszubskich.


Opr. Janina Borchmann, koordynator projektu

Zobacz zdjęcia z uroczystości.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 51. Czas ładowania: 0.007658