Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Światy możliwe Jana Drzeżdżona

(2013-05-21 13:39:53)

Światy możliwe Jana Drzeżdżona

Konferencja naukowa Światy możliwe Jana Drzeżdżona odbyła się 15 maja 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Urszula – wdowa po Janie Drzeżdżonie, syn Adam i wnuk Karol, prof. Józef Bachórz, Bogusława Labudda, Radosław i Edmund Kamińscy, Danuta Balcerowicz – dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Janusz Daniszewski - radny z Bolszewa, Władysław Kepka, Roman Drzeżdżon, Mateusz Mejer, Grażyna Wirkus, Wanda Lew-Kiedrowska, Franciszek Okuń, artyści z Koła Pasji Twórczych: Celina Tatarczuk, Dorota Myszk, Stanisław Składanowski, Teresa Marzec, Edward Jastrzębski, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Zdzisław Karbowiak, Natasza Sobczak i Teresa Litka oraz liczne grono miłośników twórczości Jana Drzeżdżona.
Organizatorami konferencji byli: Wójt i Rada Gminy Wejherowo, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie.
W imieniu wójta gminy Wejherowo gości przywitał dr Krzysztof Zabiegliński – Doradca Pełnomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy, wprowadzając zgromadzonych w klimat konferencji.
Referaty wygłosili: Daniel Kalinowski Drzeżdżon autobiografista, Adela Kuik-Kalinowska „Ja i mój czas” w „łące wiecznego istnienia”. Polskie wiersze Jana Drzeżdżona, Marek Cybulski Derywaty słowotwórcze w języku Jana Drzeżdżona (na podstawie opowiadań z tomu „Dzwónnik”), Jerzy Samp Jana Drzeżdżona stosunek do translacji, Jerzy Treder Frazeologia w opowiadaniach Jana Drzeżdżona, Tomasz Derlatka Struktura powieści „Twarz Smętka” (wybrane zagadnienia), Maciej Tamkun „Twarz Smętka” Jana Drzeżdżona inspiracją dla malarzy. Referaty stały się przyczynkiem do dyskusji, podczas której wspominano Jana Drzeżdżona przez pryzmat spotkań z pisarzem. W dyskusję włączyli się K. Zabiegliński, F. Okuń, E. Kamiński, M. Tamkun, S. Składanowski i J. Bachórz. Konferencję podsumował prof. J. Treder.
Podczas sesji odbyła się promocja książki Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit pod red. Daniela Kalinowskiego, którą prowadziła Janina Borchmann – dyrektor BPGW w Bolszewie. Słowo o książce wygłosił Daniel Kalinowski. Goście otrzymali gratis po jednym egzemplarzu promowanej książki. Zapowiedziano wydanie książki, która będzie składała się z dwóch części. Pierwszą z nich zredaguje Daniel Kalinowski i zwierać ona będzie artykuły naukowe poświęcone twórczości Jana Drzeżdżona. Natomiast redakcją drugiej części wspomnianej publikacji zajmie się Janina Borchmann i zawierać ona będzie teksty poświęcone działaniom placówek kulturalno-oświatowych mających na celu popularyzację postaci i dorobku Jana Drzeżdżona. Książka ta stanie się ważnym przyczynkiem do dalszego badania twórczości autora m.in. Twarzy Smętka.
Dopełnieniem owocnej konferencji była piękna wystawa Inspiracje malarskie powieścią Jana Drzeżdżona „Twarz Smętka” autorstwa artystów z Koła Pasji Twórczych przy BPGW w Bolszewie, którzy zilustrowali wybrane rozdziały z powieści Twarz Smętka, które są też tytułami obrazów. Kolekcję 22 obrazów uzupełnia portret Jana Drzeżdżona. Obrazy są plonem pleneru malarskiego, który odbył się w lutym br. w Górze. Wówczas to malarze mieli szerokie pole do popisu. Wyobraźnią plastyczną usiłowali pokazać oblicze – twarz Smętka. Prawdziwie porywająca wyobraźnię sztuka fantastyczna ma swoje źródło w podświadomości. Niemniej w chwili obrazowania tego, co stamtąd płynie rolę nie mniejszą odgrywa szereg świadomych wyborów motywów, symboli, barwy i kompozycji. Sądzę, że obrazy doskonale oddają ducha powieści Jana Drzeżdżona.
Wystawę będzie można oglądać od 25 maja do 28 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie.

Oprac. J. B.


© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 25. Czas ładowania: 0.007718