Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” – dotacja dla biblioteki w Bolszewie

(2013-06-03 11:52:47)

„Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” – dotacja dla biblioteki w Bolszewie

1 lutego 2011 r. otrzymałam informację z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku o treści: „W związku z planowanym uruchomieniem wieloletniego programu „KULTURA+”, priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” prosimy także o informacje o bibliotekach gminnych, które rozpoczęły lub szykują się do rozpoczęcia dużych inwestycji (budowa nowego budynku, adaptacja, rozbudowa, remont generalny itp.) i/lub które planują złożenie do nas wniosku. Tego typu informacja byłaby Instytutowi Książki, zapewne w planowaniu budżetu na zadanie.Jeśli wiecie Państwo o takiej sytuacji w swojej bibliotece lub na terenie swojego powiatu, dajcie mi, proszę, znać abym mogła tę informację przekazać dalej – do IK.
8 października 2011 r. wysłałam do Gdańska deklarację po uzgodnieniu z doradcą Wójta Gminy Wejherowo zgłaszam naszą Bibliotekę do programu w zakresie „adaptacja i rozbudowa”.
Najpierw rozmawiałam z Henrykiem Skwarło – wójtem Gminy Wejherowo o projekcie budowy biblioteki.
8 kwietnia 2011 r. w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja inicjująca program „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w województwie pomorskim. W konferencji udział wzięli m.in. Janina Borchmann Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Krzysztof Zabiegliński Pełnomocnik Wójta Gminy Wejherowo. Organizatorami spotkania byli: Instytut Książki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Udział wzięli: w imieniu Mieczysława Struk Marszałka Województwa Pomorskiego – Władysław Zawistowski, Paweł Braun Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Grzegorz Gauden Dyrektor Instytutu Książki. Gościem specjalnym spotkania był Krzysztof Materna – przedstawiciel Republiki Książki. Patronat nad Republiką Książki objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.
Podczas konferencji przedstawiono m.in. założenia programu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. Kultura+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”.
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego. Obsługa priorytetu została powierzona Instytutowi Książki.
Dotacje w ramach programu grantowego na modernizację infrastruktury architektonicznej bibliotek będą udzielane gminom wiejskim, wiejsko-miejskim i małym gminom miejskim (do 15 tysięcy mieszkańców).
Natomiast 6 marca 2013 r. uczestniczyłam wraz z Panem Marcinem Toczek z Urzędu Gminy Wejherowo w szkoleniu w sprawie programu Infrastruktura Biblioteka+ , które odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku w Sali konferencyjnej. Prowadził je Dyrektor Instytutu Książki Ryszard Skrzypczak.
Szkolenie dotyczyło m.in. z zachodzącymi zmianami w regulaminie Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” Instytut Książki i aplikowaniem o środki na remont, adaptację lub rozbudowę biblioteki. Zmiany w Priorytecie „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” są korzystne dla bibliotek aplikujących o środki, ponieważ istotnie zmniejszył się wkład własny a o dofinansowanie mogą się starać biblioteki o liczbie mieszkańców do 50 tys.
Dowiedzieliśmy się o najważniejszych zmianach: w miejsce dotychczasowych dwóch rodzajów zadań wprowadzony został jeden rodzaj zadania dla wszystkich wnioskodawców „Budowa, remont, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynków biblioteki”; rozszerzona została lista uprawnionych wnioskodawców o gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców; wydłużony został czas realizacji zadania do 36 miesięcy, z możliwością jego przedłużenia w szczególnie uzasadnionych wypadkach o kolejne 12 miesięcy; minimalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 50 000 zł; maksymalna kwota dofinansowania wynosi obecnie 1 875 000 zł; udział procentowy dotacji nie może obecnie przekroczyć 75% kosztów zadania; wkład własny wnioskodawcy musi obecnie wynosić minimum 25% kosztów zadania; wartość środków rzeczowych w ramach wkładu własnego wnioskodawcy nie może obecnie przekroczyć 20% kosztów zadania.
W marcu 2013 r. wraz z p. M. Toczek napisaliśmy projekt na budowę filii w Bolszewie.
Na stronie programu Biblioteka+ są już dostępne listy z wynikami II naboru wniosków na zadania realizowane od 2013 r. w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+. Decyzję o dofinansowaniu otrzymało 74 wnioskodawców, w tym nasza biblioteka otrzymała maksymalną kwotę w wysokości 1 875 000 zł na budowę gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie.

Oprac. Janina Borchmann

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 49. Czas ładowania: 0.006702