Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Pamięć i promocja - obchody rocznicy Aleksandra Labudy

(2007-10-26 14:59:09)

Nasza biblioteka w sobotę 20 października uroczyście obchodziła obie rocznice: urodzin i śmierci swego patrona. Połączono ją z promocją świeżo wydanej książki o Aleksandrze Labudzie.

O 10.00 rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. MBNP w Gościcinie msza św. z liturgią kaszubską. Zgromadziła ona ok. 100 osób. Wziął w niej udział chór i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie. Podziękował im w imieniu organizatorów wójt gminy Wejherowo p. Jerzy Kepka.

Część oficjalna odbyła się w sali przykościelnej, której użyczył ks. kanonik Stanisław Bach. Gości - a było ich ok. 120 - krótko po 11.00 powitała dyr. BPGW im. A. Labudy w Bolszewie, p. Janina Borchmann. Obecni byli: poseł Jerzy Budnik, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Artur Jabłoński, członek Zarządu Powiatu - Marek Panek, wójtowie Linia i Wejherowa - Łukasz Jabłoński i Jerzy Kepka, przewodniczący Rady Gminy p. Tadeusz Danilczyk, kierowniczki działów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku, panie Krystyna Redmann-Józefczyk i Bożena Orczykowska, dyrektor PiMBP Wejherowo Danuta Balcerowicz, dyrektor GZZO - Bożena Szczypior, dyr. Zespołu Szkół w Czeczewie - Jerzy Stachurski z występującymi uczniami, nauczyciele ze Strzepcza i Barłomina, dyrektor gimnazjum z Luzina - Kazimierz Bistroń, dyrektor gimnazjum w Bolszewie - Henryk Pranga z małżonką, opiekunka Koła Kaszubskiego SG Bolszewo p. Henryka Albecka z młodzieżą, p. Bożena Reszke z klasą, Lucyna Lessnau ze szkoły w Górze, Lucyna Wenta z przedszkola w Gościcinie i inni. Przybyły też osoby, które znały Aleksandra Labudę, jak p. Leszek Grzenia, emerytowany dyrektor szkoły w Będargowie i uczennica A. Labudy - Aleksandra Betcher. Honorowymi gośćmi były córki Labudy - Bogusława i Miłosława. Obecni byli również działacze kaszubscy: prezes ZKP w Redzie - Paweł Hincke, Roman Klinkosz i Brunon Szpica z Luzina, historyk Zbigniew Klotzke oraz redaktorzy: Wojciech Kiedrowski, Eugeniusz Pryczkowski, Iwona Joć, Stanisław Janke i Lilia Wilczyńska. Filmowały dwie telewizje: TVP 3 i TVK Wejherowo. W uroczystości pomagało wiele życzliwych osób.

W wystąpieniu J. Borchmann podkreśliła, że spotkanie ma uczcić 105. rocznicę urodzin patrona biblioteki - Aleksandra Labudy i zakończyć swoisty „rok jubileuszowy” A. Labudy, który rozpoczął się 25 października 2006 r., w 25. rocznicę śmierci patrona biblioteki.

Dyr. Borchmann powiedziała m.in.: „W „Roku Jubileuszowym” A. Labudy podjęliśmy działania, których celem było przedstawienie postaci A. Labudy naszemu środowisku. Przygotowaliśmy m. in. konkurs internetowy dla uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie, który odbył się w maju br. w Tygodniu Bibliotek. Wiele czasu poświęciliśmy na przygotowanie dzisiejszej imprezy. Odbyliśmy wspaniałą wędrówkę śladami Labudy, z której pochodzą fotografie zaprezentowane na dzisiejszej wystawie. Zebraliśmy sporo materiału i stworzyliśmy książkę „Wokół Aleksandra Labudy”, z treścią której część z państwa już się zapoznała. W związku z powyższym jesteśmy ciekawi państwa uwag, na które przewidzieliśmy miejsce w programie promocji.”

Pani J. Borchmann podziękowała autorom tekstów, wszystkim osobom, które przyczyniły się do zebrania informacji i zdjęć wykorzystanych przy redagowaniu książki, głównemu sponsorowi, tj. Gminie Wejherowo oraz wydawcy książki - drukarni ACTEN.

Następnie zabrał głos wójt Jerzy Kepka, który nawiązał do postaci Aleksandra Labudy i jego znaczenia dla kultury kaszubskiej. Podkreślił, że pamięć o twórcy, który blisko był związany z naszym najbliższym regionem, jest godnie pielęgnowana, czego wyrazem są m.in. dwie książki wydane w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”: „Ewanielskô spiéwa” i obecny zbiór „Wokół Aleksandra Labudy”.

Po zapowiedzi p. dyr. Borchmann młodzież z Koła Kaszubskiego przy SG Bolszewo pod kierunkiem Henryki Albeckiej zaprezentowała kaszubski program artystyczny pt. „Chcemë le so zażec!” Wtedy już sala zapełniła się w komplecie, gdyż przybyli ostatni spóźnieni goście oraz media.

W dalszej części uroczystości nawiązano do ubiegłorocznej sesji związanej z rocznicą śmierci Aleksandra Labudy. Jednym z jej elementów miał być referat prof. Jerzego Sampa, który nie mógł się jednak stawić. Profesor odwiedził nas więc teraz i przedstawił ciekawy referat pt. „Aleksander Labuda jako badacz mitologii kaszubskiej”. Ma on być wstępem do planowanej reedycji słownika kaszubskich wierzeń, który A. Labuda stworzył pod koniec życia. Prof. Samp przedstawił skrótowy przegląd zagadnienia. Mówił, że wierzenia Kaszubów są w istocie „wieścią gminną”. Kaszubi wierzą w siły przyrody, ale bogaty jest też świat duchów i upiorów kaszubskich. Aleksander Labuda gromadził najdrobniejsze wzmianki o takich stworach i konstruował swoistą mitologię Kaszub, którą prof. Samp skłonny byłby nazywać raczej mitopeą. Profesor przemawiał przez pół godziny, ale ciekawi słuchacze nie dali mu tak prędko skończyć i zasypali profesora licznymi pytaniami, na które otrzymali fachowe odpowiedzi.

Prezentację książki pt. „Wokół Aleksandra Labudy - w 105. rocznicę urodzin” poprowadził potem Sławomir Cholcha - redaktor tomu, który książeczkę przygotował społecznie i wiele czasu i pracy jej poświęcił. P. Sławek opowiedział gościom o swej pracy nad pisaniem książki. M.in. dziękował współautorom za cierpliwość w odpowiadaniu na rozliczne pytania redaktora. Zachęcał też osoby, które zapoznały się już z książką, do jej krytykowania. Wspomniał również poprzednią publikację o Labudzie - książkę Edmunda Kamińskiego.

Po wystąpieniu p. Cholchy głos zabrała Bogusława Labudda - córka patrona biblioteki. Chwaliła książkę za dokładność, poprawność oraz kolorowe ilustracje. Stwierdziła, że jej ojciec jako patron BPGW jest „rozpieszczany” przez jej pracowników. „Chyba żadna biblioteka na świecie nie dba lepiej o swego patrona”, zawyrokowała. Gorące słowa pod adresem dyrekcji biblioteki skierował także Wojciech Kiedrowski, a po nim przemawiali jeszcze m.in. panowie Leszek Grzenia i Brunon Szpica, którzy osobiście zetknęli się z postacią Aleksandra Labudy i jego działalnością. Ponownie zabrała też głos B. Labudda, cicha bohaterka spotkania. Mimo próśb o krytykę, wszyscy naszą książkę chwalili, a w kulminacyjnym punkcie uroczystości wójt J. Kepka wręczył podziękowania, kwiaty i książki wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania publikacji i imprezy promocyjnej. Dodatkowo, i to całkiem niespodziewanie, dyrektor Janina Borchmann odebrała z rąk Wójta nagrodę pieniężną za popularyzację kultury i literatury kaszubskiej.

Ostatnim punktem uroczystości był występ dzieci z Zespołu Szkół w Czeczewie pod kierunkiem Jerzego Stachurskiego, które przedstawiły m.in. swoje własne piosenki po kaszubsku.

I tak przy godnym poczęstunku w gościnnych progach ks. proboszcza biesiadowano przez ponad 2 godziny. Krótkiego podsumowania niewątpliwie udanej imprezy dokonał poseł Jerzy Budnik i gratulował organizatorom tak wspaniałej uroczystości. Choć było trochę ciasno, niech żałuje ten, kto nie był.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć pt. „Śladami Aleksandra Labudy” przygotowana przez BPGW w Bolszewie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem gości.

Na zakończenie dyrektorka biblioteki podziękowała wszystkim organizatorom, sponsorom, pomocnikom i uczestnikom, a gości namawiała do śledzenia kalendarza bibliotecznych imprez na przyszły rok. Zapewniła, że o naszym patronie nie zapomnimy i fetować go będziemy jeszcze długo. Najbliższa rocznica już za 4 lata! Zapraszamy już teraz.

Materiały o naszym patronie i sobotnim spotkaniu zamieszczamy na stronie bpgw.org.pl.
Zachęcamy również do obejrzenia fotogalerii.
O naszej imprezie można przeczytać również na stronie PiMBP w Wejherowie.


Opr. Janina Borchmann, dyr. BPGW Bolszewo

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 33. Czas ładowania: 0.007845