Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Ordery i nagrody Remusa dla osób najbardziej zasłużonych w powiecie wejherowskim

(2013-12-19 12:25:27)

W dniu 12 listopada 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie odbyły się patriotyczne uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Stały się one okazją do przyznania nagród, i odznaczeń, również tych na szczeblu państwowym. Jak podkreślił starosta wejherowski, Józef Reszke „Święto Niepodległości wykorzystujemy do nagradzania osób najbardziej zasłużonych w powiecie wejherowskim. To nie tylko nasza tradycja również prezydent państwa z okazji tego święta przyznaje ordery, nagrody”.
W uroczystościach uczestniczyli m.in. przedstawiciel parlamentu – senator Kazimierz Kleina, wojewoda pomorski – Ryszard Stachurski, przedstawiciele: władz samorządowych, wojska polskiego, straży granicznej, policji, aresztu śledczego, straży pożarnej oraz innych służb i inspekcji działających na terenie powiatu.
W tym roku wojewoda pomorski, za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, odznaczył Medalem Złotym za Długoletnią Służbę dwudziestu trzech pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
To nie wszystko, zasłużeni dla kultury w powiecie wejherowskim otrzymali Nagrodę Remusa przyznawaną przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wyróżniono trzy osoby, czyli Janinę Borchmann, Weronikę Korthals-Tartas oraz Feliksa Sikorę.
Starosta Józef Reszke podkreślił, iż „przyznajemy powiatowe nagrody, nagrodę Remusa w dziedzinie kultury, osobom, które mają największe zasługi, które pracują, tworzą, są artystami. Za tą ich twórczą pracę jest nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł”.
Z terenu Gminy Wejherowo Srebrny Krzyż Zasługi za skuteczną działalność na płaszczyźnie biznesowej i społecznej otrzymał Jacek Sarnowski „ Prezes firmy Porta KMI Poland z Bolszewa. Natomiast Nagrodę Remusa za działalność kulturalną i propagowanie kaszubszczyzny otrzymała Janina Borchmann – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Wyróżnienia wręczyli Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski oraz starosta wejherowski Józef Reszke. Do gratulacji przyłączył się też Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który wręczył odznaczonym bukiety kwiatów i okolicznościowe listy gratulacyjne.
Janina Borchmann wieloletnia dyrektorka biblioteki działa na wielu płaszczyznach. Wraz ze swoimi pracownikami wydaje publikacje w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”, które dotyczą najważniejszych wybitnych postaci kaszubskich. Jak powiedziała w wywiadzie udzielonym Twojej Telewizji Morskiej „organizujemy różnego rodzaju plenery malarskie, wiąże się to ze współpracą z Kołem Pasji Twórczych, które działa przy bibliotece. Takich i innych działań można wymienić bardzo dużo. Jak się coś kocha to się temu oddaje bez reszty”.

Oprac. B.W.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 32. Czas ładowania: 0.007483