Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Pamięć o ks. Januszu Pasierbie i Janie Drzeżdżonie w bibliotece w Bolszewie

(2013-12-20 10:18:12)

W środowy wieczór, 18 grudnia 2013 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy, odbył się wieczór upamiętniający dwie wybitne postacie ks. Janusza Pasierba i Jana Drzeżdżona. Wśród wielu znakomitości, które przybyły do biblioteki wymienić należy m.in. Jerzego Budnika – Posła na Sejm RP; Henryka Skwarło – Wójta Gminy Wejherowo; Wojciecha Kuziela – radnego z Bolszewa, Urszulę Drzeżdżon i Adama Drzeżdżona - żonę i syna śp. Jana Drzeżdżona; PT. Tadeusza Linknera, Daniela Kalinowskiego, Adelę Kuik-Kalinowską, Jerzego Tredera; Tomasza Fopke – Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Stanisława Janke, Jerzego Hoppe i Artura Jabłońskiego i artystów z Koła Pasji Twórczych.
W imieniu organizatorów Wójta i Rady Gminy Wejherowo, Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytutu Książki, Koła Pasji Twórczych gości przywitała Janina Borchmann – Dyrektor biblioteki w Bolszewie. Wieczór rozpoczął się minutą ciszy, ku czci zmarłego prof. Brunona Synaka. Chwilę zadumy i refleksji nad kruchością ludzkiego życia trafnie oddają słowa ks. Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
Podsumowanie działalności biblioteki za 2013 r. przedstawiła Janina Borchmann, skupiając się tylko na najważniejszych wydarzeniach. Nie zabrakło też mowy o sukcesach, w tym, tym najważniejszym, a mianowicie budowie Filii nr 1 w Bolszewie, przy ul. Reja 9. Jest ona finansowana ze środków uzyskanych z projektu w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+ w kwocie 1 875 000 zł. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji prac wykończeniowych i wyposażenia budynku przekazuje Gmina Wejherowo.
Po tych kilku słowach wprowadzenia, niezwykle ciekawy referat Słowem Pasierba z przeszłości do teraźniejszości wygłosił prof. Tadeusz Linkner. Prelegent w niezwykle barwny i opisowy sposób przedstawił, nie tylko sylwetkę i twórczość ks. Pasierba, ale również jego poglądy na otaczającą rzeczywistość. Nie ulega wątpliwości, iż są one aktualne po dzień dzisiejszy i można je odnieść do obecnej sytuacji Polski. Doskonałym uzupełnieniem prelekcji prof. Linknera był występ Romana Graszkiewicza – znanego barda i malarza, który przy akompaniamencie gitary zaśpiewał wiersz ks. Pasierba „Przez ogień”. Roman Graszkiewicz jest też autorem portretu ks. Janusza Pasierba.
Kolejnym punktem wieczoru była promocja książki Światy możliwe Jana Drzeżdżona pod red. Daniela Kalinowskiego; Pamięci Jana Drzeżdżona pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego. Promocję prowadzili Janina Borchmann i prof. Daniel Kalinowski, który podkreślił, iż jest „to pierwsze z opracowań naukowych twórczości pisarza. Ma ono przybliżyć wielowymiarowość poezji i prozy jednego z najwybitniejszych kaszubskich pisarzy”. Natomiast prof. Linkner – recenzent książki prognozował, iż nie „jest to ostania praca naukowa poświęcona twórczości Drzeżdżona”. Janina Borchmann podkreśliła, iż impulsem do jej wydania była konferencja naukowa poświęcona temu wybitnemu poecie i prozaikowi”.
Książka została podzielona na dwie uzupełniające się wzajemnie części. W pierwszej z nich opublikowane zostały materiały pokonferencyjne, a w drugiej materiały poświęcone kultywowaniu pamięci o Janie Drzeżdżonie. Książkę wydano w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”, a wydrukowało ją Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina.
Dopełnieniem promocji była wystawa poplenerowych obrazów z cyklu „Inspiracje malarskie powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka”. W atmosferę pracy twórczej podczas pleneru, gości wprowadził Maciej Tamkun – jego komisarz artystyczny.
Dalsza część wieczoru należała do Pań Krystyny Groth i Teresy Majkowskiej z Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa, które omówiły wystawę rękodzieła „Sztuka na wiele sposobów”. Goście podziwiali misternie wykonane ozdoby w różnych technikach. Zachwyt wzbudzały wykonane szydełkiem kapelusze, stroje i ozdoby świąteczne.
Podziękowania i upominki uczestnikom pleneru, autorom artykułów opublikowanych w promowanej tego wieczoru książce oraz Paniom z KGW wręczał Henryk Skwarło, a książki autorstwa Jana Drzeżdżona przekazała w prezencie Urszula Drzeżdżon. Część książek wdowa po pisarzu przekazała na ręce D. Kalinowskiego z prośbą o przekazanie studentom Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Życzenia świąteczne i noworoczne na ręce gości złożyli: Jerzy Budnik, Henryk Skwarło i Janina Borchmann. Ten niezwykle bogaty w wydarzenia kulturalne wieczór wieńczył występ Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Levino” z Lęborka pod kierownictwem Franciszka Okunia, który wykonał tradycyjne kaszubskie piosenki i kolędy. Wszyscy wspólnie odśpiewali jedną z najpiękniejszych polskich kolęd, a mianowicie „Wśród nocnej ciszy”.
W kuluarach, przy domowych wypiekach Krystyny Groth i Teresy Majkowskiej oraz symbolicznej filiżance kawy dyskutowano na temat twórczości Jana Drzeżdżona, kondycji współczesnego malarstwa i interpretacji przez artystów z Koła Pasji Twórczych wybranych fragmentów powieści Twarz Smętka i planach na przyszłość.
Zachęcamy do zwiedzania wystaw do 13 stycznia 2014 r. w godzinach urzędowania biblioteki.

Oprac. Janina Borchmann

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 34. Czas ładowania: 0.00732