Czwartek, 27 lipca 2017 r. Imieniny: Lilii, Celestyna

Promocja książki Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô – relacja

(2014-03-27 12:46:38)

Promocja książki Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô

W dniu 26 marca 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbyła się promocja książki Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô połączona z otwarciem wystawy artystów z Koła Pasji Twórczych pt. „Inspiracje malarskie felietonami Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô”. Organizatorami spotkania byli: Janina Borchmann – Dyrektor bolszewskiej książnicy, Wójt Gminy Wejherowo – Henryk Skwarło, Wójt Gminy Linia – Łukasz Jabłoński, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Gościcinie, Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie i Gminny Dom Kultury w Linii.
Na zaproszenie organizatorów w gościnne progi biblioteki przybyli: Jerzy Budnik – Poseł na Sejm RP; Józef Reszke – Starosta Wejherowski; Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo; Łukasz Jabłoński – Wójt Gminy Linia; Jaromira i Bogusława Labuddówny – córki Aleksandra Labudy; Józef Formela – Radny Gminy Wejherowo; Tomasz Fopke – Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Henryk Miotk – Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim, Witold Bobrowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej na Głodnicy, ks. kanonik Stanisław Bach – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – oddział Gościcino; Bogusław Breza – Prezes ZK-P oddział Reda; Zbigniew Byczkowski – Prezes ZK-P oddział Łęczyce, Henryk Kanka – Prezes oddziału w Linii, Danuta Kobiela – Prezes oddziału Sianowo, Wanda Lew-Kiedrowska; Stanisław Janke, Piotr Syrocki, a także Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Krystyna Dering, Antonina i Celina Szachowskie, Ludwika Szefke, Teresa Szczodrowska, Zdzisław Karbowiak, Elżbieta Malewska, Maciej Tamkun – artyści z Koła Pasji Twórczych.
Niniejsza publikacja zawiera zbiór felietonów przedwojennych i powojennych, zbiór felietonów z 1992 r. w tym fragment rękopisu Aleksandra Labudy oraz obrazy ilustrujące wybrane felietony Aleksandra Labudy. Książkę zamyka poplenerowa wystawa artystów z Koła Pasji Twórczych w Lini.
Autor zebranych felietonów – Aleksander Labuda jest jednym z najznakomitszych działaczy na rzecz rozwoju Kaszub. Był nauczycielem, społecznikiem, redaktorem, felietonistą, a przede wszystkim piewcą kaszubszczyzny. Pieczę nad rozwojem Kaszub sprawował przede wszystkim pełniąc rolę wiceprezesa Zrzeszenia Regionalnego Kaszubów pod przewodnictwem Aleksandra Majkowskiego. Zafascynowany ideą regionalizmu tworzył niewątpliwe niecodzienne dzieła, które do dziś stanowią cenne źródło wiedzy na temat życia Kaszubów.
Felietony Gùczów Mack gôdô należą do najbardziej znanej części twórczości autora – miłośnika słowa. Są specyficznym rodzajem krótkiej, swobodnej formy wypowiedzi utrzymanej w osobistym tonie o tematyce czerpanej z życia codziennego. Komizm postaci, słowa i sytuacji w tekstach Aleksandra Labudy umożliwia wyrażanie różnych poglądów. Dzięki temu treść felietonów uczy o ludzkich przywarach i poczuciu humoru, a jednocześnie kultywuje kaszubskie słowo.
Publikacja ta w interesujący sposób przedstawia felietonowy dorobek Aleksandra Labudy. Podkreśla służebną rolę felietonu i świadczy o wartości zebranych w niej dzieł, które do dziś inspirują liczne grono twórców i artystów, miłośników kaszubszczyzny”.
W dalszej części wieczoru uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie pod kierunkiem Henryki Albeckiej na podstawie felietonów A. Labudy „Gniota z Wãsór i Na rińce” zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Znakomita interpretacja tekstów Aleksandra Labudy i kunszt aktorski uczniów sprawiły, iż goście nagrodzili występujących gromkimi oklaskami. Wzruszenia nie ukrywały córki Aleksandra Labudy – Jaromira i Bogusława, zbudowane tym, iż po raz kolejny twórczość Ojca stała się inspiracją dla młodzieży.
Po tych chwilach wzruszeń, głos zabrała Jaromira Labudda, która w kilku słowach opisała pracę nad przystosowaniem do obowiązującej pisowni kaszubskiej felietonów autorstwa Ojca, nie pomijając przy tym trudności związanych z odczytywaniem z rękopisów prac Ojca, które niejednokrotnie nie były dokończone. A mogły być też sklasyfikowane jako odrębne prace Ojca. J. Labuda odniosła się również to przewijającego się w felietonach Labudy słowa „żyd” podkreślając, iż „czytając felietony należy mieć na uwadze fakt, iż autor posługiwał się terminem „żyd” na określenie napływowej ludności. Był zmuszony tak postępować, ponieważ ówczesna cenzura oraz decydenci z nadwrażliwością odnosili się do wszelkich przejawów krytyki ludności napływowej, traktującej społeczeństwo kaszubskie z pogardą bądź niezrozumieniem. W języku Kaszubów to określenie było żywe i przez nie należycie zrozumiałe, o czym świadczy fakt jego stosowania w różnego rodzaju frazeologizmach, np. Zëda òbùdzëc, Zëdów liczëc, to bë nawetka chòrô Zidka nie jadła”.
Następnie Bogusława Labudda sparafrazowała utwór Ojca „Starka Liga”, odnosząc jego treść do czasów współczesnych, a mianowicie sytuacji międzynarodowej na Ukrainie. Utwór ten rozbawił gości do łez, a komentarzom nie było końca.
Starosta Wejherowski – Józef Reszke złożył na ręce Jaromiry Labuddy i Janiny Borchmann bukiety kwiatów. W podsumowaniu niezwykle udanego wieczoru Poseł Jerzy Budnik życzył Janinie Borchmann wytrwałości w krzewieniu kultury kaszubskiej wśród mieszkańców naszego regionu. Natomiast Łukasz Jabłoński podkreślił, iż dzisiejsza promocja i wernisaż są wymiernym przykładem na współpracę gmin Linia i Wejherowo.
Maciej Tamkun – komisarz artystyczny pleneru malarskiego „Inspiracje malarskie felietonami Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô” przez pryzmat prezentacji multimedialnej wprowadził gości w atmosferę pleneru i zaprezentował obrazy oraz sylwetki twórców.
A na zakończenie wieczoru, Teresa Szczodrowska w kilku słowach, omówiła prezentowane na wystawie obrazy zaczynając od obrazu „Żëwòt Macka”, a kończąc na obrazie „Zdeptóné żëtkò”. Gości rozbawiła niezwykle historia związana z felietonem i obrazem „Pòwiôstka”.
Odbył się kiermasz książek w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Tego wieczora podczas promocji książki gości obdarowano 1 egzemplarzem książki Aleksandra Labudy „Gùczów Mack gôdô”. Pan Witold Bobrowski przekazał do biblioteki kilka książek regionalnych, w tym własnego autorstwa, za co serdecznie dziękujemy. Liczne wpisy do Kroniki Biblioteki świadczą, iż impreza zakończyła się sukcesem. Wystawę można oglądać do 1 kwietnia. Kolejna promocja książki Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô odbędzie się 4 kwietnia o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, a także zawita tam wystawa poplenerowa „Inspiracje malarskie felietonami Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô”.

Oprac. J.B. i B.W.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 91. Czas ładowania: 0.008284