Czwartek, 25 maja 2017 r. Imieniny: Grzegorza, Borysawa

Anio kultury

    

 

Nagroda przyznawana u nas co roku w maju z okazji obchodów wita biblioteki i grudniu podczas spotkania przedwitecznego. Statuetki „Anioa Kultury” otrzymuj osoby i instytucje, które wyjtkowo angauj si w prac BPGW - m.in. sponsorzy, wolontariusze, media, lokalni twórcy, organizacje, przedstawiciele samorzdu. Pomysodawc statuetki „Anio kultury” jest Janina Borchmann, dyr. BPGW w Bolszewie. Autorem statuetek jest rzebiarz ludowy z Gdyni, p. Edward Jastrzbski. Statuetki sponsoruje co roku szefowa Biura Rachunkowoci „EM”, p. Magorzata Wooszyn z Wejherowa.

Dotychczas 20 osób otrzymao ten zaszczytny tytu. Po raz pierwszy w 2006 r. byli to: Henryk Pranga - dyrektor SG, Mateusz Hoppe – informatyk, Sawomir Cholcha – wolontariusz, Teresa Szczodrowska - artystka ludowa i wolontariusz, Zbigniew Formela – artysta i dziaacz, Damian Trawicki - aktywistai Magorzata Wooszyn - sponsor biblioteki.
W 2007 r. przyznalimy je Juliannie Styn - za kilkuletni prac i zaangaowanie w rozwój i promocj lokalnej kultury oraz wspieranie dziaa naszej biblioteki, Henryce Albeckiej - nauczycielce geografii, prowadzcej kóko kaszubskie przy Samorzdowy Gimnazjum w Bolszewie, oraz Ewie Arendt – wolontariuszce, która od kilku lat pomaga w organizacji imprez kulturalno-owiatowych organizowanych przez nasz bibliotek.
W 2008 r. w maju przyznalimy je Jerzemu Kepka – wójtowi gm. Wejherowo za stae wspieranie wszystkich dziaa naszej placówki na rzecz rozwoju ycia kulturalnego Gminy Wejherowo, za czas, zainteresowanie i wczenie si w pit edycj Tygodnia Bibliotek, za patronat i wydatn opiek materialn nad nasz bibliotek, za znaczcy wkad finansowy w realizacj projektów wydawniczych, oraz za serce, yczliwo i zrozumienie potrzeb i specyfiki funkcjonowania naszej biblioteki oraz Pastwu Marii i Bogdanowi Szrot z Gocicina – sponsor biblioteki. W grudniu statuetk otrzymaj: Bogusawa, Jaromira i Miosawa Labudda z Tuczewa (córki patrona biblioteki) za wspieranie i inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalnego naszej biblioteki, Boena Reszke z Gocicina - nauczyciel plastyki, przewodniczca Komisji Owiaty i Kultury RGW za motywowanie modziey do udziau w przedsiwziciach regionalnych, które odbywaj si w naszej bibliotece i angaowanie si w rozwizywaniu problemów z którymi boryka si nasza instytucja i Edward Jastrzbski z Gdyni za prowadzenie warsztatów rzebiarskich i rozbudzenie zainteresowa sztuk kaszubsk modziey gimnazjalnej.
W 2009 r. w maju statuetk przyznano Telewizji TTM – za systematyczne promowanie dziaa kulturalno-owiatowych podejmowanych przez nasz bibliotek. W grudniu otrzyma statuetk Bogdan Wenta z Gocicina za popularyzacj sztuki kaszubskiej i wykonanie statuetki - rzeba „Talenty”.
W 2010 r. otrzyma statuetk Maciej Tamkun z Redy za inicjatyw i wsparcie dziaa kulturalno-owiatowych podejmowanych przez nasz bibliotek.
W 2011 r. otrzymaa statuetk Natasza Sobczak za inicjatyw i wsparcie dziaa kulturalno-owiatowych podejmowanych przez nasz bibliotek, i ks. kan. Stanisaw Bach za wsparcie duchowe i wspóprac przy organizowaniu dzia kulturalno-owiatowych podejmowanych przez nasz bibliotek.
W 2012 r. statuetk otrzymay Magdalena Majkowska i aneta Dominik (Z domu Zidikis). W tym samym roku Statuetk uhonorowano Henryka Skwaro - Wójta Gminy Wejherowo, za wsparcie dziaa biblioteki na rzecz rozwoju kulturalnego Gminy Wejherowo, za czas, zainteresowanie i wczenie si w obchody Roku Aleksandra Labudy, za znaczcy wkad finansowy w realizacj projektów wydawniczych oraz za serce, yczliwo i zrozumienie potrzeb i specyfiki funkcjonowania naszej biblioteki. W 2012 r. statuetk otrzyma równie ukasz Jaboski - Wójt Gminy Linia za zaangaowanie i wspóprac w promowaniu ponadczasowej twórczoci Aleksandra Labudy wybitnego poety i felietonisty, a take wczenie si w obchody Roku Aleksandra Labudy i organizacj pleneru malarskiego inspirowanego poezj Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa, który odby si w Gminie Linia oraz za serce i yczliwo wobec inicjatyw naszej biblioteki.
W 2013 r. statuetk otrzyamaa Irena Wykowska nauczycielka z SSP w Gocicinie, która szczególnie zaangaowaa si w promocj czytelnictwa dla dzieci.
Od 2014 r. Janina Borchmann wrcza now statuetk wykonan w technice metaloplastyki, a otrzymali j: Violetta Wisniewska, Zbigniew Byczkowski, Wanda Lew-Kiedrowska, Wojciech Kuziel i Stanisaw Janke.
W 2015 r. podczas uroczystoci 25-lecia samorzdnoci gminy Linia uhonorowano Jana Trofimowicza. Statuetkami uhonorowano równie Wand Lew-Kiedrowsk – Prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Jzyka Kaszubskiego Remùsowi Drëszë, Edmunda Kamiskiego, prof. Tadeusza Linknera, Celin Szachowsk – nauczycielk Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wejherowie i Pawa Kpiskiego – wolontariusza oraz Ludwik Szefke z Koa Pasji Twórczych. 
W 2016 r. statuetk uhonorowano 9 osób: Adama Hebel, Dariusza Majkowskiego, Romana Drzedona, Tomasza Fopke, Gabriele Lisius, Leszka Spigarskiego, Mirosawa Odynieckiego, Piotra Lessnau oraz Piotra Syrockiego

Statuetk Super Anioy Kultury uhonorowano w 2015 r.  Henryka Skwaro – Wójta Gminy Wejherowo, Jaromir Labudda – poetk, córk Patrona Biblioteki i Macieja Tamkuna – artyst malarza, poet i historyka. W 2016 r. Stanisawa Janke

Nagroda przyznawana u nas co roku w maju z okazji obchodów wita biblioteki i grudniu podczas spotkania przedwitecznego. Statuetki „Anioa Kultury” otrzymuj osoby i instytucje, które wyjtkowo angauj si w prac BPGW - m.in. sponsorzy, wolontariusze, media, lokalni twórcy, organizacje, przedstawiciele samorzdu. Pomysodawc statuetki „Anio kultury” jest Janina Borchmann, dyr. BPGW w Bolszewie.

        Serdecznie gratulujemy i z serca obdarowujemy naszych dobroczyców tym, na co nas sta – dyplomem i statuetk. Dzikujemy autorowi rzeb za jego trud oraz sponsorce. Chcemy kontynuowa t tradycj, pozyska sponsorów na ufundowanie statuetek, a przede wszystkim liczymy, e znajd si yczliwi, którzy nadal bd nam pomaga w naszej pracy.

Statuetk „Sowa mdroci” – przyznaj artyci zwizani z nasz bibliotek za szczególne wsparcie ich pracy twórczej.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilo osb na stronie: 47. Czas adowania: 0.01032