Piątek, 28 kwietnia 2017 r. Imieniny: Pawła, Walerii

Folder podsumowujący działania kulturalno-oświatowe Biblioteki Publicznej Gm. Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie w 2012 r.

 

Wstęp

 

Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy ma już 53 lata. Posiada filię w Nowym Dworze Wejherowskim. Obie placówki są skomputeryzowane i pracują w programie bibliotecznym Patron 3.07. Łącznie pracuje w nich 7 osób (5,25 etatów), w tym 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich.

Metraż biblioteki głównej i filii wynosi łącznie 243,2 m2. Zapisanych mamy ponad 4 tys. czytelników. W tym roku z zasobów biblioteki korzystało 2466 czytelników, co stanowi 11 czytelników na 100 mieszkańców. W gminie mieszka 21745 mieszkańców.

Biblioteka obsługuje czytelników z całego powiatu wejherowskiego. Z usług biblioteki korzystają dzieci, młodzież, studenci i stałe grono miłośników książki. W ciągu roku w bibliotece odbywają się liczne imprezy kulturalno-oświatowe, których adresatem jest społeczność lokalna.

Niewątpliwie ważnym elementem pracy bibliotekarza jest popularyzacja książki. Odbywa się ona w różnych formach pracy z czytelnikiem. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskim programie Tygodnia Bibliotek. Piszemy projekty, których wymiernym efektem są odbywające się w bibliotece warsztaty dla dzieci i młodzieży.

W kalendarz naszych imprez na stałe wpisały się też m.in. Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny, wieczory poetyckie i wernisaże w ramach cyklów „Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu” oraz „Odkrywamy młode talenty w gminie Wejherowo”, a także prelekcje związane z Kaszubami i kaszubszczyzną. Wokół postaci Aleksandra Labudy - pisarza, poety, nauczyciela i felietonisty kaszubskiego, przygotowujemy konferencje, recytacje, konkursy, wystawy, prelekcje, lekcje biblioteczne, występy zespołów regionalnych i inscenizacje w języku kaszubskim i polskim oraz wydajemy niepublikowane wcześniej utwory Patrona biblioteki. Współpracujemy m.in. z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, Akademią Pomorską w Słupsku, administracją samorządową, instytucjami kultury, szkołami, Uniwersytetem III Wieku w Wejherowie, przedszkolami oraz lokalnymi artystami i twórcami.

Staraniem biblioteki w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” ukazują się książki i tomiki poezji. Z inicjatywy biblioteki w bieżącym roku ukazały się cztery książki:  AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011 pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego; Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznicę urodzin Augustyna Necla pod red. Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna; Aleksandra Labùdy Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach; Jaromiry Labuddy Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny.

 

Ważniejsze wydarzenia w 2012 r.

 

Wśród wielu ważnych dla biblioteki wydarzeń, na szczególną uwagę zasługują wszelkie inicjatywy związane z obchodami Roku Aleksandra Labudy w gminie Wejherowo. Obchody zainaugurowaliśmy 21 października 2011 r. uroczystościami upamiętniającymi Patrona biblioteki w 30. rocznicę śmierci. Na tę uroczystość biblioteka wydała okolicznościowy folder Nasz Patron Aleksander Labuda. 3 października 2011 r. gościnne progi biblioteki odwiedziła młodzież i ekipa telewizji TVT „Teletronik”. Pretekstem do wizyty stała się twórczość Aleksandra Labudy i postać prof. Andrzeja Bukowskiego.

W 2012 r. kontynuowaliśmy upamiętnianie naszego patrona. 29 lutego obchodziliśmy 125. urodziny Gùczowégò Macka, połączone z promocją książki AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011. Ta obszerna książka ukazała się w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. W organizację urodzin włączyli się Henryk Skwarło - wójt gm. Wejherowo i Rada Gminy Wejherowo, i Henryk Kanczkowski - prezes oddziału ZK-P w Wejherowie. Henryka Albecka przedstawiła felieton A. Labudy pt. Diôbelnô kòntrola, którego akcja dzieje się w Bolszewie i Wejherowie.

W tym samym dniu odbył się gminny konkurs pięknego czytania w języku kaszubskim dla uczniów z Koła Kaszubskiego przy SG w Bolszewie. Czytano wybrane felietony A. Labudy. Komisja w składzie: Tomasz Fopke - naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Wejherowskiego i Bogusława Labudda - córka patrona biblioteki, nagrodziła wszystkie osoby, które przystąpiły do konkursu, tj. Patrycję Bonk, Magdalenę Formellę, Małgorzatę Lange, Natalię i Klaudię Splitthof, Wandę Rodę i Sławomira Michałka.

Na przełomie lutego i marca ok. 100 uczniów wzięło udział w lekcjach poświęconych Aleksandrowi Labudzie, które prowadziła J. Borchmann. Byli to uczniowie SSP w Górze pod opieką nauczycielki Magdaleny Płotki-Garstki oraz młodzież gimnazjalna z Bolszewa z opiekunami: Katarzyną Smentoch, Wiesławą Żywicką, Bożeną Reszke i Henryką Albecką. Zwiedzili oni bogatą ekspozycję prezentującą miejsca, z którymi związany był Patron biblioteki, a także wystawę pt. „Aleksander Labuda «Guczów Mack»” (1902-1981). Żëcé ë dokôzë.

15 maja w bolszewskiej książnicy, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2012 pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”, odbyła się lekcja biblioteczna pt. „Poznaj Patrona i zbiory biblioteki”. Uczestniczyły w niej dzieci z placówki wielofunkcyjnej „Nasz Dom” - filii Domu Maryi w Bolszewie, pod opieką Małgorzaty Gibały i Andrzeja Jeschke. Pracownicy biblioteki zapoznali uczniów z sylwetką A. Labudy.

Tego samego dnia w bibliotece rozwiązano konkurs plastyczny pt. „Nasz Patron Aleksander Labuda” na podstawie okolicznościowego folderu o tym samym tytule. Na konkurs wpłynęły 22 prace dzieci z SSP w: Gościcinie, Bolszewie i Górze. Laureatami konkursu zostali Emilia Jarzembińska z SSP Gościcino, Anna Myszke i Klaudia Drewa z SSP Bolszewo (kl. I-III) oraz Sandra Borucka, Maciej Formela i Piotr Rzeppa z SSP Góra (kl. IV-VI). Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody niespodzianki, sponsorowane przez Wydawnictwo „Maszoperia Literacka” i Urząd Gminy Wejherowo.

27 czerwca odbyła się wycieczka szlakiem turystyczno-przyrodniczym „Poczuj kaszubskiego ducha”, usytuowanym w gminie Linia, połączona z warsztatami edukacyjnymi. W wycieczce uczestniczyło 50 uczniów SG w Bolszewie pod opieką nauczycieli: Henryki Albeckiej, Katarzyny Błędzkiej-Zając i Marka Góralskiego, oraz pracownicy biblioteki: Janina Borchmann, Agnieszka Szulc i Bartłomiej Wiszowaty. Szlak ten tworzą rzeźby przedstawiające kaszubskie duchy, opisane przez A. Labudę. W trakcie wycieczki zwiedziliśmy izbę pamięci w Zespole Szkół w Strzepczu - Szkole Podstawowej im. Aleksandra Labudy. Na pobliskim cmentarzu, w atmosferze zadumy i refleksji, zapaliliśmy znicze i położyliśmy kwiaty na grobie Aleksandra Labudy.

Natomiast Dorota Wicka i Paweł Kępiński stworzyli grę terenową na bazie mitologii kaszubskiej pn. „Szlak A. Labudy”, przez co w gminie Linia powstał ogromny mulciak składających się z 13 mniejszych „keszy” oraz finału. Od maja do czerwca gminę Linia odwiedziło ok. 20 poszukiwaczy z rodzinami, aby przemierzyć szlak kaszubskich duchów, a przy okazji zdobyć „skarby” schowane w jej sołectwach.

W dniach od 16 do 22 sierpnia w Lini odbył się plener malarski, którego celem było zilustrowanie scen inspirowanych poezją Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa. Szesnaścioro malarek i malarzy (Beata Breza, Krystyna Dering, Andrzej Grabowski, Roman Graszkiewicz, Zdzisław Karbowiak, Joanna Kowalska, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisław Melzer, Natasza Sobczak, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Maciej Tamkun, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Urszula Zimorska) skupionych w Kole Pasji Twórczych przy bibliotece w Bolszewie pod kierownictwem artystycznym Macieja Tamkuna podjęło się zilustrowania tego ponadczasowego dzieła. Organizatorami pleneru byli: Urząd Gminy Wejherowo, Urząd Gminy Linia, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy i Gminny Dom Kultury w Lini.

Otwarcie poplenerowej wystawy składającej się na cykle „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” i „Najpiękniejsze zakątki Gminy Linia” odbyło się 24 września w Gminnym Domu Kultury w Lini. Na zaproszenie organizatorów, w gościnne progi GDK przybyli m.in.: Henryk Skwarło - wójt Gminy Wejherowo; Łukasz Jabłoński - wójt Gminy Linia; Bogusława Engelbrecht - zastępca wójta Gminy Linia; Czesław Hinz - przewodniczący Rady Gminy Linia; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Wejherowskiego; Janina Borchmann - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie; Zofia Cierocka - kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Linia; Danuta Nolbrzak-Hejmowska - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga; Edmund Szymikowski - działacz regionalny; Witold Bobrowski - działacz regionalny; Beata Breza, Krystyna Dering, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Ludwika Szefke, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Zdzisław Karbowiak, Maciej Tamkun - artyści z Koła Pasji Twórczych; Bogusława i Jaromira Labudówny - córki Aleksandra Labudy; Aleksandra Betcher - uczennica A. Labudy oraz liczne grono miłośników sztuki.

W imieniu organizatorów, gości przywitał Jan Trofimowicz - dyrektor GDK stwierdzając, iż „prezentowane na wernisażu obrazy są obfitym plonem pleneru malarskiego, który z inicjatywy Janiny Borchmann i przy współpracy gmin Linia i Wejherowo odbył się w dniach od 16 do 22 sierpnia 2012 r. w Lini. Stał się on doskonałym przyczynkiem do zacieśnienia współpracy przy krzewieniu kultury kaszubskiej wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny”.

Natomiast Maciej Tamkun - komisarz artystyczny pleneru, podkreślił, „iż zilustrowanie Ewanielskô spiéwa A. Labudy było wyjątkowym wyzwaniem dla artystów, ponieważ religijna literatura Labudy nosi, choć nierzucający się w oczy, znak swoistego heroizmu i wielkiej tęsknoty do kaszubskiego sacrum. W swej istocie odnosi się bowiem zawsze do prawdy, tego bezbronnego zjawiska, którego blasku poeta poszukuje w Ewangeliach, w regionalnej kulturze, przyrodzie i modlitwie. Dzięki wspaniałej atmosferze, uczestnicy pleneru uwiecznili na płótnach sceny biblijne, których spoiwem był motyw kaszubski, a także najpiękniejsze zakątki gminy Linia”.

Wzruszenia nie ukrywała Bogusława Labudda, która „podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania pleneru, a samym artystom za wspaniałe obrazy, które w niepowtarzalny sposób oddają ducha Ewanielskô spiéwa”. Na zakończenie córka A. Labudy dodała, iż „pisząc mitologię słowiańską Ojciec był radosny, a przy tworzeniu Ewanielskô spiéwa był szczęśliwy”.

Ten wyjątkowy wieczór uświetnił Chór „Pięciolinia” z Lini pod batutą Jana Szulca, który wykonał tradycyjne pieśni kaszubskie autorstwa m.in. ks. Antoniego Peplińskiego, Jana Trepczyka i Jana Piepki.

Uczestnicy pleneru otrzymali od organizatorów czerwone róże i pamiątkowe dyplomy. Podziękowanie za krzewienie kultury kaszubskiej wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny i symboliczną różę, na ręce Janiny Borchmann złożyli Łukasz Jabłoński, Henryk Skwarło i Czesław Hinz.

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż przy filiżance kawy i pysznych słodkościach toczono dyskusje na temat miejsca sztuki we współczesnym świecie i doświadczeniach artystów w przenoszeniu na płótna motywów religijnych.

17 października 2012 r. odbyła się konferencja naukowa pt. Aleksander Labuda i wyzwania tożsamości kaszubskiej - w 110. rocznicę urodzin twórcy. Wśród licznie przybyłych gości swoją obecnością zaszczycili nas: Jerzy Budnik - poseł na Sejm RP; Tomasz Fopke - naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych; Hubert Toma - przewodniczący Rady Gminy Wejherowo; Ryszard Doppke - radny z Sopieszyna; Jolanta Rożyńska - dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury; Jan Trofimowicz - dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini; Łukasz Jabłoński - wójt Gminy Linia; Zbigniew Lipka - dyrektor Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie; Danuta Balcerowicz - dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie; Alicja Miernecka-Rohde - dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku; Grażyna Wirkus i Janina Kurowska - pracownice Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Mateusz Bullmann - pracownik Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy; prezesi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddziałów: Łęczyce - Zbigniew Byczkowski i Gościcino - ks. kanonik Stanisław Bach; członkowie ZK-P oddział Wejherowo: Stanisław Starosta, Henryk Rompca i Jan Klamann; nauczycielki: Wanda Lew-Kiedrowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie; Henryka Albecka z gimnazjum w Bolszewie; Mieczysław Bistroń z Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie; Bogusława i Jaromira Labuddówny - córki Patrona biblioteki; Aleksandra Betcher - uczennica Aleksandra Labudy; Edmund Kamiński - bibliofil, działacz kaszubski, fotografik, znawca kultury kaszubskiej; Anna Dunst - dyrektor Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku; artyści z Koła Pasji Twórczych; Roman Drzeżdżon - kaszubski pisarz, poeta, satyryk i publicysta oraz miłośnicy biblioteki.

Gości przywitał i słowo wstępne wygłosił dr Krzysztof Zabiegliński, a następnie młodzież gimnazjalną z Bolszewa zaprezentowała montaż słowno-muzyczny poświęcony Aleksandrowi Labudzie. Za uświetnienie konferencji obdarowano wykonawców i opiekunkę Koła kaszubskiego Henrykę Albecką sztuką Aleksandra Labùdy Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach. Po chwilach wzruszeń związanych z występem młodzieży profesor Daniel Kalinowski otworzył konferencję. Fragmenty swojego naukowego dorobku w specjalnie przygotowanych referatach zaprezentowali: Józef Borzyszkowski, Aleksander Labuda i zrzeszeńcy; Jerzy Samp, Świat na opak w felietonistyce Aleksandra Labudy; Jaromira Labudda, Aleksander Labuda jako humorysta; Adela Kuik-Kalinowska, Pomiędzy programem a emocją. Bieguny liryki Aleksandra Labudy; Daniel Kalinowski, Fabularyzacja mitu w twórczości Aleksandra Labudy; Tadeusz Linkner, Świat mitów kaszubskich Aleksandra Labudy; Marek Cybulski, Językowy obraz polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej po roku 1945 w felietonach Aleksandra Labudy i Maciej Tamkun, Inspiracje malarskie „Ewanielskô spiéwa” Aleksandra Labudy.

Wszystkie wyartykułowane podczas konferencji myśli zaowocowały z pewnością u jej uczestników o wiele bogatszą i pełniejszą wiedzą na temat tego znamienitego pisarza i publicysty. Uzupełnione artykuły pokonferencyjne o materiały faktograficzne, jak i obrazy składające się na cykl „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” zostaną wydane 2013 r. w książce Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit. Konferencję zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie przy współpracy z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku i Akademią Pomorską w Słupsku. W organizację włączyli się także: wójt i Rada Gminy Wejherowo, Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie i Gminny Dom Kultury w Gościcinie.

W krótkim podsumowaniu Janina Borchmann stwierdziła, iż „burzliwa i gorąca dyskusja świadczy o trafności decyzji o zorganizowaniu konferencji poświęconej temu wybitnemu Kaszubie, podkreślając przy tym, iż w promowanej dzisiaj książce prezentujemy pierwsze wydanie sztuki Aleksandra Labùdy Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach. Zdecydowaliśmy się opublikować ją w wersji znormalizowanej, uzupełnionej o słowniczek autorstwa prof. Jerzego Tredera i przepisanej z oryginału przez Edmunda Kamińskiego. Nasza publikacja zawiera skany oryginalnego zeszytu Aleksandra Labudy. Uzupełniamy książkę krótkim podsumowaniem wydarzeń związanych z postacią naszego patrona, które z wielką pomocą wójta i Rady Gminy Wejherowo zorganizowaliśmy w Roku Aleksandra Labudy. Mamy nadzieję, że nasza książka dostarczy wszystkim wielu przeżyć i pozwoli utrwalić postać A. Labudy w sercach pamiętających go rodaków, jak i młodzieży, która nie miała takiej okazji”.

Na zakończenie dyrektor biblioteki podziękowała prelegentom i Edmundowi Kamińskiemu za przepisanie sztuki, wręczając im po symbolicznej róży. Słowa podziękowania skierowała również na ręce profesora Jerzego Tredera za opiekę merytoryczną oraz wójta i Radę Gminy Wejherowo za wsparcie finansowe. Zaś kupującym promowaną książkę, życzyła przyjemnej lektury. Tego dnia można było nabyć także inne książki wydane w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Uczestnicy konferencji mogli również podziwiać obrazy z cyklu „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»”.

Trzeba dodać, że wcześniejsza poplenerowa wystawa „Mitologia słowiańska Aleksandra Labudy w obrazach”, przygotowana w marcu 2011 r., cieszy się niesłabnącą popularnością i w trakcie Roku Aleksandra Labudy była eksponowana w Domu Kultury w Lini, filii Biblioteki Publicznej Gminy Linia w Strzepczu, Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chmielnie, a 10 listopada wystawa ponownie odwiedziła Strzepcz z okazji XI Dyktanda Kaszubskiego, którego byliśmy współorganizatorem. Uczestnicy dyktanda zmagali się z twórczością Aleksandra Labudy. Zwiedzili też wystawy Edmunda KamińskiegoAleksander Labuda «Guczów Mack»” (1902-1981). Żëcé ë dokôzë i „Śladami Aleksandra Labudy” przygotowaną przez pracowników biblioteki.

W tegorocznej edycji Dyktanda chęć sprawdzenia swojej kaszubszczyzny zadeklarowało 187 osób. Jednakże w konkursie wzięło udział ponad dwieście w sześciu kategoriach, w tym: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oddzielne kategorie to dla dorosłych, profesjonalistów i nauczycieli języka kaszubskiego. Zmierzyli się również laureaci I miejsc poprzednich edycji dyktanda. Uczestnicy mogli zarówno wykazać się doskonałą znajomością zasad pisowni, jak też bliżej poznać twórczość Aleksandra Labudy. Celem konkursu było podnoszenie rangi języka kaszubskiego, wdrażanie zasad pisowni języka kaszubskiego, rozpropagowanie formy pisanej języka kaszubskiego i popularyzacja twórczości Aleksandra Labudy.

Organizatorami byli: Gmina Linia, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział - Linia. Współorganizatorami zaś: Powiat Wejherowski, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowé Drëszë”, Gminny Dom Kultury w Lini, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Zespół Szkół w Strzepczu i Uniwersytet Gdański.

Organizatorzy zadbali także o część artystyczną. Z rana odbyła się promocja audiobooka zawierającego nagranie O Panu Czôrlińsczim, co do Pucka po sécë jachôł Hieronima Jarosza Derdowskiego. Promocję prowadził Tomasz Fopke. Wszyscy uczestnicy dyktanda udali się do kościoła, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny (z okazji 94. rocznicy odzyskania Niepodległości) i śp. Aleksandra Labudy. Zgromadzeni wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej. Kolejnym punktem programu była defilada na cmentarz parafialny i złożenie wiązanek na Mogile Ofiar Marszu Śmierci i Żołnierzy Polskich oraz na grobie Jadwigi i Aleksandra Labudów.

Ten wyjątkowy dzień uświetnił także Chór „Pięciolinia” z Lini pod batutą Jana Szulca, który wykonał tradycyjne pieśni kaszubskie autorstwa m.in. ks. Antoniego Peplińskiego, Jana Trepczyka i Jana Piepki oraz zespół „Kaszëbskô Rodzëzna” z Lini. Natomiast córka Aleksandra Labudy, Bogusława przedstawiła humoreskę, czym rozbawiła publiczność do łez. Uczestnicy dyktanda otrzymali upominki m.in.: książki, które ukazały się w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Natomiast Pani Wanda Kiedrowska przekazała pióro Panu Łukaszowi Grzędzickiemu, co oznacza, że XII Dyktando Kaszubskie odbędzie się w Gminie Stężyca. Bolszewską książnicę reprezentowali: Janina Borchmann - dyrektor biblioteki oraz Zarząd Koła Pasji Twórczych reprezentowany przez  Teresę Szczodrowską i Macieja Tamkuna.

Uroczyste zakończenie obchodów Roku Aleksandra Labudy odbyło się w bolszewskiej książnicy 21 listopada. W ramach tej uroczystości odbyły się: promocja książki Jaromiry Labuddy Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny, otwarcie wystawy Edmunda Kamińskiego „Czołowi zrzeszińcy - Aleksander Labuda i Jan Trepczyk” oraz wernisaż Grażyny Browarczyk, Małgorzaty Kubasik i Jerzego Raka zorganizowany w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”.

Wśród licznie przybyłych gości wymienić należy m.in.: Henryka Skwarło - wójta Gminy Wejherowo, Łukasza Jabłońskiego - wójta Gminy Linia, Bogusławę Engelbrecht - zastępcę wójta Gminy Lina, Huberta Tomę - przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo, Urszulę Block, Wojciecha Kuziela i Janusza Gafkę - radnych Gminy Wejherowo, dr. Krzysztofa Zabieglińskiego - Doradcę - Pełnomocnika Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy, Jana Trofimowicza - dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini, prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera, Henryka Kanczkowskiego - prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Wejherowo, Jerzego Hoppe  prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Rumia, Jaromirę i Bogusławę Labuddówny - córki Patrona biblioteki, Aleksandrę Betcher - uczennicę Aleksandra Labudy, Zofię i Edmunda Kamińskich, Eugeniusza Pryczkowskiego - dziennikarza i wydawcę, Katarzynę Lessnau - dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górze, Zbigniewa Lipkę - dyrektora Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie i Tomasza Miecznikowskiego. A także artystów: Longinę Wysocką - prezesa Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie, Małgorzatę Kubasik, Grażynę Browarczyk, Celinę Tatarczuk, Teresę Domnik, Wandę Mironkiewicz, Teresę Szczodrowską, Celinę Szachowską, Aleksandrę Mazurkiewicz-Tiesler, Elżbietę Malewską, Teresę Dembkowską, Teresę Litka, Helenę Melcer, Edwarda Jastrzębskiego, Piotra Skrzypkowskiego - kierownika zespołu „Remus”, Franciszka Okunia - kierownika Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Levino”, kapelę kaszubską „Manijôcë” oraz liczne grono miłośników literatury i sztuki.

W imieniu Henryka Skwarło - wójta gminy Wejherowo, gości przywitał dr Krzysztof Zabiegliński podkreślając, iż „książka Jaromiry Labuddy Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny jest doskonałym zwieńczeniem niezwykle bogatych obchodów Roku Aleksandra Labudy w gminie Wejherowo. Wielość inicjatyw popularyzujących postać i twórczość Aleksandra Labudy - Patrona biblioteki nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie i niestrudzona praca na tej niwie Janiny Borchmann - dyrektora bolszewskiej książnicy. Doskonałym uzupełnieniem promocji książki o wielkim Kaszubie jest wystawa przygotowana przez Edmunda Kamińskiego mówiąca o dwóch zrzeszyńcach Aleksandrze Labudzie i Janie Trepczyku. Dopełnieniem całości są cieszące oko miłośników sztuki obrazy autorstwa Małgorzaty Kubasik, misterne hafty wykonane przez Grażynę Browarczyk i piękne rzeźby Jerzego Raka”.

Słowo na temat promowanej książki wygłosił prof. Tadeusz Linkner podkreślając, iż „składa się ona z dziewięciu rozdziałów i stanowi uzupełnioną wersję pracy magisterskiej obronionej na Uniwersytecie Gdańskim. Książkę otwiera przedmowa Henryka Skwarło Wójta Gminy Wejherowo, w którym omówiono moc wydarzeń zorganizowanych przez bibliotekę w Bolszewie w ramach obchodów Roku Aleksandra Labudy oraz podkreślono, iż dzięki twórczości, pracy ideowej i aktywności społecznej patrona biblioteki nie moglibyśmy się cieszyć dzisiejszym, tak wielkim odrodzeniem języka, kultury i tradycji kaszubskiej. We wstępie autorka omówiła układ książki oraz materiały, na których oparła się pisząc Twórcze życie Aleksandra Labudy. W rozdziale przedstawiającym biografię A. Labudy czytelnik odnajdzie bardzo osobisty podrozdział Wspomnienia o ojcu, w którym autorka z niezwykłą lekkością pióra, zapewne odziedziczoną po Ojcu, kreśli sylwetkę Labudy, przez pryzmat swych wspomnień. Podrozdział ten wieńczy wiersz autorstwa Jaromiry Labuddy dedykowany Ojcu. Niewątpliwie wzbogaca książkę materiał ikonograficzny prezentujący Aleksandra Labudę, rodzinę i przyjaciół. Rozdział zatytułowany Twórczość literacka dzieli się na pięć podrozdziałów szczegółowo opisujących twórczość Aleksandra Labudy. Na szczególną uwagę zasługują podrozdziały poświęcone poezji, felietonom i opracowaniom mitologicznym. W rozdziale poświęconym poezji, autorka w znamienity sposób omawia twórczość Ojca sięgając przy tym po wiedzę zdobytą podczas studiów na gdańskim Uniwersytecie. Niezwykle bogaty i ciekawy jest podrozdział traktujący o felietonach Aleksandra Labudy czyli Guczowégo Macka. Autorka ukazała w nim bogactwo językowe, plastyczność słowa i niesamowite poczucie humoru Guczowégo Macka, o czym może świadczyć cytowany w książce felieton O figlologach. W kolejnym rozdziale książki autorka przedstawiła twórczość publicystyczną i działalność społeczną Labudy. Jest to nie wątpliwie ważny rozdział książki, w którym J. Labudda m.in. opisała współpracę A. Labudy, Jana Trepczyka i Jana Rompskiego, założenie czasopisma o nazwie „Zrzesz Kaszëbskô” z hasłem „W jimię Boga odroda Kaszëbów”. Niezwykle ciekawy jest ten fragment rozdziału traktujący o powojennych losach Aleksandra Labudy. Natomiast w rozdziale siódmym szczegółowo omówione zostały prace językoznawcze twórcy. Dwa ostatnie rozdziały promowanej dzisiaj książki to Podsumowanie i Bibliografia. W Podsumowaniu czytamy, Aleksander Labuda to osoba ciekawa z biograficznego punktu widzenia. Był pisarzem, poetą, działaczem społecznym, publicystą, leksykografem, nauczycielem. Jego życiorys obfituje w wydarzenia, przy czym najmniej zbadany jest okres wojenny. Labuda niechętnie mówił na ten temat. Prawdopodobnie próbował zatrzeć w pamięci traumatyczne wspomnienia, takie jak głód, ciężka choroba, tęsknota. Jak przystało na Kaszubę, był uparty i konsekwentny w swych poglądach. Żądał logicznych, niepodważalnych argumentów, bo jedynie takie mogłyby wpłynąć na zmianę przekonań. A ponieważ nie dostarczono mu takowych, do końca życia utwierdzał się w słuszności zajmowanego stanowiska. Przez całe życie szykanowany, podejrzewany o absurdalne rzeczy, pozostawał wierny idei kaszubskiej. Kunszt pisarski ujawnił we wszystkich uprawianych rodzajach i gatunkach literackich. Cechowała go „lekkość pióra”. Dzięki wrodzonemu darowi „wyczucia słowa” potrafił dostosować styl, syntaktykę i słownictwo do rodzaju wypowiedzi. Utwory przynależne różnym gatunkom są opowiedziane zupełnie innym językiem. Nie ulega wątpliwości, że słowa te trafnie opisują Aleksandra Labudę jako twórcę i człowieka”.

Następnie głos zabrała Jaromira Labudda, która niezwykle wzruszona podniosłą atmosferą i słowami prof. Linknera podziękowała wszystkim za przybycie, a szczególe słowa podziękowania skierowała na ręce prof. Tadeusza Linknera za cenne wskazówki i uwagi przy pisaniu pracy magisterskiej oraz Janiny Borchmann za dotychczasową wieloletnią współpracę mającą na celu promowanie twórczości Ojca i doprowadzenie do wydania promowanej dzisiaj książki. Na ręce autorki spłynęły podziękowania i bukiety kwiatów od Janiny Borchmann, Henryka Skwarło, Łukasza Jabłońskiego i Jana Trofimowicza.

Kolejnym wzruszającym akcentem tego wieczoru było wręczenie statuetek „Anioła Kultury” Henrykowi Skwarło i Łukaszowi Jabłońskiemu - wójtom gminy Linia i Wejherowo. Statuetki te przyznawane są przez Janinę Borchmann dyrektor biblioteki osobom i instytucjom, które w szczególny sposób angażują się w pracę kulturalno-oświatową biblioteki. Statuetki wójtom, wręczał ich wykonawca, rzeźbiarz Edward Jastrzębski. Wiersz Anioły są miłością zesłaną z nieba pióra ks. Jana Sochonia odczytała Agnieszka Szulc, a Janina Borchmann trafnie skonstatowała, iż „gminy Linia i Wejherowo połączył Aleksander Labuda”.

Na ręce: Henryka Skwarło, Łukasza Jabłońskiego, dr. Krzysztofa Zabieglińskiego, Huberta Tomy i Rady Gminy Wejherowo, Henryki Albeckiej, Bogusławy, Jaromiry i Miłosławy Labudda, prof. Tadeusza Linknera, Edmunda Kamińskiego, Tomasza Fopke, ks. kanonika Stanisława Bacha, Henryka Kanczkowskiego, Zbigniewa Lipki, Jana Trofimowicza - Janina Borchmann złożyła okolicznościowe dyplomy, w których podziękowała za współpracę przy organizacji wielu przedsięwzięć, które odbyły się w ramach obchodów Roku Aleksandra Labudy. Natomiast na ręce Janiny Borchmann kwiaty i podziękowania za owocną współpracę w promowaniu twórczości Aleksandra Labudy wręczył Łukasz Jabłoński.

W dalszej części wieczoru kilka słów o swojej twórczości opowiedziały Panie Grażyna Browarczyk i Małgorzata Kubasik, które zgodnie podkreśliły, iż twórczość prezentowana na dzisiejszym wernisażu jest owocem ich pasji, której poświęcają każdą wolną chwilę. Na ręce artystek J. Borchmann złożyła okolicznościowe podziękowania.

Ten niezwykle bogaty i wzruszający wieczór wieńczył występ kapeli kaszubskiej „Manijôcë”, która wykonała kilka tradycyjnych kaszubskich pieśni. W trakcie mini koncertu członkowie kapeli opowiadali dowcipy, zachęcali do wspólnego śpiewania i częstowali gości tabaką, rozbawiając wszystkich do łez. Po występie członkowie kapeli kaszubskiej otrzymali okolicznościowe podziękowania. Każda z wyróżnionych tego wieczoru osób otrzymała również w darze książkę pióra Jaromiry Labuddy. Goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną pt. „Podsumowanie Roku Aleksandra Labudy 2011-2012”.

Oprócz odpowiedzi na wiele pytań dotyczących twórczości Ojca, Jaromira Labudda wpisywała pamiątkowe dedykacje do książki swojego autorstwa. Przy filiżance kawy i pysznych ciastach upieczonych przez Grażynę Browarczyk i Małgorzatę Kubasik trwały dyskusje na temat twórczości Aleksandra Labudy i jej wpływu na kształtowanie kolejnych pokoleń oraz miejsca sztuki we współczesnym świecie. Goście mogli również nabyć książki, które ukazały się nakładem Wydawnictwa „Rost” i zostały wydane w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.

 

Wśród pozostałych wydarzeń, ale już nie związanych z obchodami Roku Aleksandra Labudy, na  szczególną uwagę zasługują m.in. spotkania autorskie, wieczory poetyckie, plenery malarskie, konferencje naukowe, konkursy, spotkania rocznicowe. 29 lutego odbyło się spotkanie po latach, teraz już dorosłych, a wówczas dzieci należących do Kółka Bibliotecznego dla dzieci do lat 15 i Koła Miłośników Biblioteki. Nie obyło się bez wspomnień, które miały wpływ na podniosłą atmosferę i wzruszenie odbijające się na twarzach gości. Wówczas to Janina Borchmann - dyrektor biblioteki uhonorowała Magdalenę Majkowską  i Żanetę Dominik (z domu Zidikis) statuetką „Anioła Kultury”.

Włączyliśmy się też w obchody ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia Poezji. Z tej okazji 12 marca w bolszewskiej książnicy odbył się wieczór poetycki pt. „Poeto, nie chowaj wierszy do szuflady!”, w którym uczestniczyli poeci z powiatu wejherowskiego. Swą twórczość i wybrany wiersz Wisławy Szymborskiej recytowali Elżbieta Bieńko-Kornacka, Maria M. Grzesińska, Krystyna Kobus, Alicja Orszulak, Dorota Myszk, Daniela Polasik, Halina B. Szymańska, Grzegorz Górski i Krzysztof Garstkowiak. Dopełnieniem wieczoru był monodram „Romans z poetą” w wykonaniu Anny M. Miller z Teatru Niezależnego „Maszoperia”. Była to swoista miniatura sceniczna oparta na twórczości polskich poetów: Adama Asnyka, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta i Anny M. Miller. Atmosfera wieczoru była niezwykła, a wokół unosił się „duch” poezji.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był plener malarski inspirowany powieścią Augustyna Necla Krwawy Sztorm, który odbył się w dniach od 26 marca do 1 kwietnia w Dworku „Rajska Góra” w Górze. Atmosferę pleneru oddaje list Gabriela Oleszka, dlatego też cytuję go poniżej w całości:

 

W dniach 26 marca do 1 kwietnia odbył się plener malarski w Dworku „Rajska Góra” w Górze koło Wejherowa, na który miałem przyjemność zostać zaproszony.

Plener inspirowany był powieścią Augustyna Necla „Krwawy sztorm” o czasach potopu szwedzkiego na Pomorzu i miał na celu propagowanie literatury kaszubskiej, integrację kaszubskich środowisk artystycznych i twórczych a także nawiązanie kontaktów partnerskich między artystami.

Pomysłodawcami pleneru byli dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie Janina Borchmann osoba bardzo zaangażowana w sprawy kaszubskie i z sukcesem działająca na tym polu oraz Maciej Tamkun, który jest czymś w rodzaju kombajnu artystycznego. Maluje od 35 lat, a ponadto od ponad 10 lat ilustruje książki. A na dodatek pisze poezję, legendy kaszubskie oraz inne teksty i zajmuje się fotografią. W tym roku Starostwo Powiatowe w Wejherowie organizuje jego benefis.

Jest to już trzeci taki wymyślony przez powyższy duet plener inspirowany literaturą kaszubską - pierwszy wg powieści „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego odbył się w roku 2010, a drugi wg „Mitologii Kaszubskiej” Aleksandra Labudy w roku 2011.

Na ostatni plener zaproszono znanych malarzy Nataszę Sobczak, Basię Wojtanowską, Zdzicha Karbowiaka, Aśkę Kowalską, Marysię Wojtasiak, Zulę Zimorską, Celinę Tatarczuk, Brygidę Śniatecką, Beatę Brezę, Romka Graszkiewicza i innych.

Tym większy był to dla mnie, mniej niż początkującego, zaszczyt. Jednak muszę przyznać, że atmosfera podczas pleneru była wspaniała. Wszyscy wymieniali się między sobą uwagami, pomagali i doradzali sobie nawzajem. Szczególną opieką otoczono mnie starając się nauczyć podstawowych zasad malarstwa.

Ta właśnie przyjacielska atmosfera podobała mi się najbardziej. Każdy starał się malować najlepiej, ale to nie znaczy, że nie był otwarty na pomoc innym, którzy takiej pomocy potrzebowali. Słowem powstał rodzaj sympatycznej, pozytywnej rywalizacji, w której nie chodziło o to, żeby zdystansować rywali, ale o to, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. Wieczorami całe towarzystwo spędzało czas na szantach i innych śpiewach, a czasem także przy winie. Śpiewano także Kaszubską Nutę, czyli taką Kaszubską Wyliczanką, zwaną też przez niektórych Kaszubskim Abecadłem.

Głównym zapiewajłą był Roman Graszkiewicz, który jest artystą wszechstronnym. Śpiewał i grał skomponowane przez siebie szanty. Jedna ze skomponowanych przez niego szant pod tytułem Mare Nostrum, stała się hymnem marynistów stowarzyszenia Mare Nostrum.

W sferze muzycznej Romek najbardziej interesuje się ilustrowaniem muzycznym poezji. Pierwsze takie próby podjął kilka lat temu komponując muzykę do 4-ch wierszy zmarłego księdza Pasierba, a potem do tomiku „Niebo, Anioły, Miłość” Artura Szymczyka.

Malarstwem zajmuje się od 35 lat, namalował prawie tysiąc obrazów i wystawiał na kilkunastu wystawach. Wydawca nie dał mi wiele miejsca, ale postaram się przedstawić jeszcze kilka osób. Zacznę od Bogusi Gussmann - po to, żeby pozostać przy poezji. Niech jej wiersz napisany ad hoc na potrzeby tego artykułu powie wszystko sam, za co jestem jej bardzo wdzięczny gdyż przyspieszyła mi pracę nad artykułem.

 

Pędzle na maszty

 

W Rajskiej Górze rozgorzała
Walka ze Szwedami niemała,
Poszły w ruch farby, palety i pędzle
By im poobcinać frędzle,
Płoną piece, szkuty, checze,
Szwedów bijem przecie,
Stolem Maciej wciąż dowodzi,
Więcej farby, Wiatru w żagle,
Z pędzli maszty stawiać ostro,
Lać absyntu dla kurażu,
No i już po abordażu,
Tak artyści, maryniści,
Wypędzili wroga z kraju,
W Plenerowym Raju,

 

Bardzo podobały mi się prace Nataszy Sobczak, która oprócz solidnego wykształcenia plastycznego posiada jeszcze niesamowity talent. Lubi malować surrealizm, kobiety, portrety i wszystko inne i wszystko wychodzi jej perfekcyjnie. Namalowała ponad tysiąc obrazów, z których wiele wisi w różnych krajach Europy. Brała udział w kilkunastu wystawach, w tym kilku międzynarodowych. Ponadto była Teresa Szczodrowska, która na plenery przyjeżdża z córką malarką Celiną Szachowską. Obie panie oprócz malarstwa zajmują się haftem artystycznym. Teresa jest ponadto animatorem kultury kaszubskiej i należy do sił logistycznych plenerów, a ponadto pochodzi ze starej, zasłużonej rodziny kaszubskiej. Ulubionym jej tematem są kwiaty. Wystawiała na kilkunastu wystawach.

Był też Zdzicho Karbowiak, który malarstwem zajmuje się od ponad 30 lat. Jego ulubionymi tematami są pejzaże marynistyczne oraz konie. Wystawiał na kilkudziesięciu wystawach w tym kilku międzynarodowych. Jego pasją jest żeglarstwo i ratownictwo na morzu. Jest aktywnym członkiem pięciu różnych stowarzyszeń marynistycznych.

Materiały poplenerowe będą opublikowane w postaci książkowej. Znajdą się w niej utwory literackie (bajki i legendy kaszubskie - autorstwa m.in. niżej podpisanego) oraz obrazy inspirowane powieścią „Krwawy sztorm”.

Gabriel Oleszek

Szczególnie zaangażowany w plenerze był Maciej Tamkun - jego komisarz artystyczny. Uczestnikami pleneru byli też: Beata Breza, Krystyna Dering, Roman Graszkiewicz, Bogumiła Gussmann, Zdzisław Karbowiak, Joanna Kowalska, Teresa Krystyna Marzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisław Melzer, Gabriel Oleszek, Tadeusz Podgórski, Natasza Sobczak, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Zbigniew Śmiechowski, Brygida Śniatecka, Celina Tatarczuk, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Longina Wysocka, Urszula Zimorska.

 

W dniu 8 maja odbyło się spotkanie autorskie z satyrykiem Jackiem Fedorowiczem oraz wernisaż Edwarda Jastrzębskiego pt. „Polski strój ludowy w rzeźbie” zorganizowany w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu”. W gościnne progi biblioteki przybyli m.in.: Wojciech Kuziel, Janusz Gafka i Janusz Daniszewski - radni Gminy Wejherowo, Zbigniew Lipka - dyrektor Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, członkowie Koła Pasji Twórczych przy bibliotece, redaktorzy gazetki szkolnej „GimNews”.

Gości przywitała Janina Borchamann, która po kilku słowach wstępu głos oddała E. Jastrzębskiemu, który opowiedział gościom o swojej pasji i zaprezentował 25 rzeźb, które przedstawiały stroje ludowe z różnych stron Polski. Największym zainteresowaniem cieszyły się rzeźby przedstawiające pary ubrane w strój kaszubski noszony przez Kaszubów obecnie, jak i ten, który wyszedł z użycia pod koniec XIX w. Używane obecnie przez zespoły pieśni i tańca stroje kaszubskie zostały zrekonstruowane po 1945 r. przez etnografów. Jedyną przetrwałą do naszych czasów oryginalną częścią stroju kaszubskiego jest złotnica (złotogłowia).

Dalsza część wieczoru należała do Jacka Fedorowicza, który przybliżył gościom kulisy powstawania promowanych tego wieczoru książek: PasTVisko i Ja jako wykopalisko. Ciekawym akcentem spotkania było odczytanie przez Jacka Fedorowicza fragmentów dwóch dotychczas niepublikowanych tekstów satyrycznych, które rozbawiły gości do łez. Nie ulega wątpliwości, iż goście znali Jacka Fedorowicza z programu „Dziennik Telewizyjny” i współpracy ze Stanisławem Bareją. W związku ze swą długoletnią działalnością został on zasypany gradem pytań, na które udzielił wyczerpujące odpowiedzi. Na zakończenie spotkania rozdawał pamiątkowe autografy. Wpisy do kroniki świadczą o trafności decyzji o zorganizowaniu wernisażu i spotkania autorskiego.

Natomiast 9 maja w „Dworku Drzewiarza” w Gościcinie zorganizowaliśmy konferencję naukową pt. Më jesmë òd Bôłtu połączoną z otwarciem poplenerowej wystawy pt. Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla «Krwawy sztorm»”, promocją książki Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznicę urodzin Augustyna Necla i otwarciem wystawy przygotowanej przez Edmunda Kamińskiego pt. „Augustyn Necel - życie i fragmenty twórczości: kronikarz spod Rozewskiej Blizy”.

Licznie przybyłych gości przywitał Maciej Milewski zastępca wójta Gminy Wejherowo. Swoją obecnością zaszczycili nas: panie z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku w osobach: Bożeny Orczykowskiej - wice dyrektor biblioteki i Krystyny Redman-Józefczyk - kierownik działu Instrukcyjno-Szkoleniowego, panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku w osobach: Alicji Mierneckiej-Rohde - dyrektor i Eugenii Ołowiny - kierownik czytelni popularnonaukowej, Anna Kloka - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie i jej pracownica Jadwiga Piernicka, Mirosław Kuklik - dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, Zbigniew Jabłoński - poeta, Wojciech Kuziel - radny z Bolszewa oraz środowisko twórcze.

Konferencję prowadzili: Janina Borchmann - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy i Maciej Tamkun - artysta plastyk. Referaty wygłosili: dr Romuald Bławat, Malarstwo historyczne Mariana Mokwy; prof. Tadeusz Linkner, Wineta - słowiańska Atlantyda; dr Zygmunt Miszewski, Pierwsza Wojna polsko-szwedzka na Bałtyku. Następnie głos zabrał znany na Kaszubach regionalista i fotografik Edmund Kamiński, który omówił przygotowaną wystawę poświęconą Augustynowi Neclowi.

Janina  Borchmann podkreśliła, iż „zbliżająca się 110. rocznica urodzin Augustyna Necla, «kaszubskiego Sienkiewicza», jest okazją do pewnych twórczych refleksji, do artystycznych inspiracji Jego dorobkiem pisarskim, zwłaszcza Krwawym sztormem, czyli jego najpopularniejszą powieścią. Artyści związani z Biblioteką Publiczną Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie uczcili ten fakt. Plener malarski inspirowany powieścią Augustyna Necla Krwawy sztorm odbył się w dniach od 26 marca do 1 kwietnia br. w dworku „Rajska Góra” w Górze. Po plenerach inspirowanych powieścią Aleksandra Majkowskiego Życie i przygody Remusa, książką Aleksandra Labudy Bògòwie i dëchë naj przodków (przëłożënk kaszëbsczi mitologii) jest to nasz następny projekt. Możemy już dziś zauważyć, że te trzy wystawy układają się w pewną całość - wszak Necel był rówieśnikiem Labudy - a także dają bardzo szeroką możliwość kontynuacji w przyszłości”.

Kolejnym punktem programu była promocja książki. W krótkim wystąpieniu J. Borchmann podkreśliła, „iż w Krwawym sztormie A. Necel przedstawił czasy potopu szwedzkiego na Kaszubach. Autor wykazał się wyjątkową pisarską intuicją i znawstwem czytelniczych oczekiwań. Entuzjaści przygód mogą cieszyć się wyczynami kaszubskiego «Stolema», czytelnicy sentymentalni mogą wylewać łzy nad dziejami miłości Barbary i Piotra, a miłośnicy folkloru mogą znaleźć wiele przyjemności czytając urocze regionalne opowieści. Zaś wszyscy miłośnicy tej powieści mogą poznać arcyciekawą kartę z dziejów Kaszubów i Polaków. Artyści zrzeszeni w naszym Kole Pasji Twórczych swoje działania twórcze związane z literaturą kaszubską poddali kolejny raz intelektualnej refleksji na tegorocznym plenerze malarskim. W namalowanych obrazach do powieści Krwawy sztorm wykazali się - tak sądzę - niezwykłą twórczą dyscypliną pod okiem komisarza artystycznego Macieja Tamkuna, w zgodzie z treścią książki, jej konstrukcją formy, opierając się na zdobyczach polskiego (pomorskiego) malarstwa marynistycznego i rodzajowego. Podobnie jak w poprzednich plenerach w parze z psychologiczną interpretacją idzie tu dbałość o walory konstrukcyjne, o jasną architektonikę obrazów, zainteresowanie kaszubskimi losami w historii i literaturze. Pokłosiem pleneru i konferencji naukowej jest opracowanie, z referatami historyczno-naukowymi, a także utworami marynistycznymi, a wszystko to ubarwione jest poplenerowymi obrazami, inspirowanymi tą niezwykłą książką. Proszę podziwiać, proszę wrócić do pięknej i poruszającej powieści Augustyna Necla! Plener, wystawę, konferencję i książkę wydaliśmy dzięki pomocy Urzędu Gminy Wejherowo i Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo. Dziękujemy artystom, autorom, redaktorom i wydawcy tej skromnej publikacji - pamiątki śladu naszego nad Bałtykiem”.

Na zakończenie goście wpisywali się do księgi pamiątkowej Dworku Drzewiarza, a potem w kuluarach przy kawie i ciastach dyskutowali na temat maestrii uczestników pleneru, którzy w wierny sposób odzwierciedlili wybrane sceny z powieści Krwawy sztorm. Organizatorami konferencji byli: Wójt Gminy Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i „Dworek Drzewiarza” w Gościcinie.

Tradycyjnie w maju 2012 r. biblioteka aktywnie włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek, tym razem pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” Głównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. W działania te po raz dziewiąty wpisała się Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Hasło „Biblioteka ciągle w grze!” jest nie tylko aluzją i nawiązaniem do piłkarskiego EURO, ale także pozwala uświadomić miejsce bibliotek w społecznej infrastrukturze. Organizatorem wszelkich działań podejmowanych w Tygodniu Bibliotek była bolszewska książnica. W naszych działaniach wspierali nas: Wójt i Rada Gminy Wejherowo, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele, naukowcy, artyści i literaci, członkowie Koła Pasji Twórczych, wolontariat. Niektóre przedsięwzięcia odbyły się dzięki współpracy z Wojciechem Kuzielem - radnym z Bolszewa; Bożeną Reszke, Jarosławem Borowcem - nauczycielami Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.

Hasło Tygodnia Bibliotek pozwoliło w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Oczywiście działania te, były też dobrą okazją do promowania literatury o sporcie, zwłaszcza piłki nożnej, wystaw, plakatów czy albumów dotyczących tej tematyki, a także stosowania w życiu codziennym zasad fair play.

Ogólnopolski program Tygodnia Bibliotek, realizowany jest od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ogniskuje uwagę szerokiej opinii publicznej wokół problematyki upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym oraz sprzyja popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Jest akcją społeczną angażującą wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświatowe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne w ukazanie znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza. Realizacja programu odbywa się w maju i rozpoczyna się z 8 maja, tj. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek.   

Wśród proponowanych przez bibliotekę atrakcji od 8 do 15 maja bieżącego roku znalazły się: liczne konkursy czytelnicze i plastyczne; Gminny konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”, spotkania autorskie, akacja „Cała Polska czyta dzieciom”, wystawy okolicznościowe i lekcje przygotowane w ramach obchodów „Roku Janusza Korczaka”, i „Roku Aleksandra Labudy”, lekcje z „Molikiem”, warsztaty plastyczne i dziennikarskie, spotkanie z trenerem i zawodnikami Gryfa Orlex Wejherowo, wystawy i wernisaże oraz wieczory poetyckie przy świecach, konferencja naukowa i promocja książki Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznicę urodzin Augustyna Necla. Laureaci konkursów i ich opiekunowie oraz najmłodsi uczestnicy akcji „Cała Polska czyta dzieciom” otrzymali nagrody ufundowane przez: Urząd Gminy Wejherowo, bolszewską książnicę oraz darczyńców prywatnych.

Niewątpliwie niepowtarzalnymi imprezami tegorocznego Tygodnia Bibliotek były: mecz piłki nożnej o puchar dyrektora biblioteki; konferencja naukowa poświęcona marynistyce połączona z promocją wspomnianej wyżej książki; wernisaż marynistyczny połączony z wieczorem poetyckim przy świecach i pokazem multimedialnym, prezentującym twórczość Zdzisława Sękiewicza i Konstantego Wasilewskiego długoletnich marynarzy oraz szereg konkursów dla dzieci i młodzieży promujących ideę EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

W związku przypadającymi na ten rok okolicznościowymi rocznicami zorganizowaliśmy liczne konkursy i wystawy mające na celu popularyzowanie postaci i dorobku Janusza Korczaka i Aleksandra Labudy - Patrona biblioteki. Ponadto dla uczestników projektu „Droga do celu” przygotowaliśmy spotkanie, którego celem było zapoznanie uczestników ze specyfiką funkcjonowania biblioteki we współczesnym świecie. W Tygodniu Bibliotek odbyło się 14 konkursów, do których przystąpiło 371 dzieci i młodzieży z gm. Wejherowo. Laureatami konkursów zostało 75 uczestników.

Do konkursów przystąpili uczniowie: Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie i Samorządowych Szkół Podstawowych gminy Wejherowo. Uczniów przygotowywało 29 nauczycieli. W bibliotece w Bolszewie i jej filii w Nowym Dworze Wejherowskim odbyło się 11 spotkań autorskich i warsztatów m.in. z Joanną Siedlecką, Beatą Jaskułą-Tuchanowską, Pawłem Wakułą, Jackiem Fedorowiczem, Joanną Olech, Melanią Kapelusz, Edwardem Jastrzębskim oraz Grzegorzem Nicińskim - trenerem Gryfa Orlex Wejherowo i zawodnikami tego klubu.

Łącznie dla mieszkańców gm. Wejherowo i zaproszonych gości zorganizowano 61 przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, w których uczestniczyło 3 tys. osób. O imprezach informowały lokalne media, specjalnie przygotowane plakaty, ulotki i zaproszenia. Urozmaicony tydzień i wiele atrakcji zapowiadały: Telewizja TTM, TVK Kaszuby, Radio Kaszëbë, prasa: „Polska Dziennik Bałtycki”, „Nasza Gmina. Miesięcznik samorządowy Gminy Wejherowo”, „Express Powiatu Wejherowskiego”, strony internetowe oraz portal społecznościowy Facebook.

15 maja w „Dworku Drzewiarza” w Gościcinie odbyła się II aukcja charytatywna „O radość dziecka”. Organizatorami aukcji byli Gmina Wejherowo, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Kolegium Zakonu Pijarów - Bolszewo. Na licytację wystawiono obrazy kwiaty i pejzaże autorstwa artystów z Koła Pasji Twórczych. Obrazy namalowano podczas pleneru malarskiego w Górze, Łącznie do zlicytowania przygotowano 23 obrazy. Aukcję poprowadził Jacek Lange z Gościcina.

Zaproszonych gości przywitał Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, który podkreślił, iż „aukcja odbywa się w ramach obchodów „Międzynarodowego Dnia Rodzin” ustanowionego 20 września 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na zakończenie, krótkiego wystąpienia Wójt podziękował artystom, którzy ofiarowali obrazy na aukcję stwierdzając, iż stała się ona cykliczną formą pomocy najuboższym mieszkańcom Gminy Wejherowo”.

Nie ulega wątpliwości, iż mistrzostwo aukcjonera przyczyniły się do tempa i dramaturgii prowadzonych przez niego licytacji. Mimo, że aukcja nie była tradycyjną licytacją dzieł sztuki, wszyscy mieli poczucie, że zbierają pieniądze na zbożny cel, a emocje przy licytacji niektórych obrazów były ogromne. Każdy znawca tematu powie, że aukcje charytatywne nie mają wpływu na kształt rynku dzieł sztuki, że wylicytowane ceny obrazów są niemiarodajne, ponieważ nie jest oceniana realna wartość dzieł. Dużo ważniejszy jest cel - aby zebrać jak najwięcej pieniędzy.

Całkowity dochód z aukcji wyniósł 4020 zł. Zlicytowano wszystkie obrazy. Uczniowie z Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. „Jest jeszcze taka miłość”. Uczniów przygotowały panie Maria Treder i Marzena Jędrzejewska.

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż aukcja została połączona z otwarciem wystawy „Od drzewa do drewna”. Ciekawym akcentem tego popołudnia było wkopanie przez Henryka Skwarło młodego dębu.

23 maja bibliotece w Bolszewie w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowionego przez Radę UE odbyło się spotkanie autorskie z Anną Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem oraz wystawa zbiorowa pt. „Ludzie z pasją - malarstwo, rzeźba, fotografia” pod kier. Elżbiety Bieńko-Kornackiej. Eksponowano prace: Danuty Kreft, Danuty Krzyżankowskiej, Tadeusza Gardyzy, Witolda Wojtczaka, Józefa Siwka, Leonardy Kowalskiej, Alicji Orszulak, Krystyny Pawluk, Krystyny Bednarskiej, Celiny Niebylskiej, Urszuli Kummer.

Na wstępie Janina Borchmann - dyrektor bolszewskiej biblioteki przywitała zebranych gości: Krzysztofa Zabieglińskiego - Doradcę - Pełnomocnika Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy z małżonką, przedstawicieli Koła Pasji Twórczych przy bibliotece, rodzinę i przyjaciół uczestników wystawy. Następnie głos zabrała Elżbieta Bieńko-Kornacka, która w kilku słowach opowiedziała o pasji swoich podopiecznych i ich postępach w pracy twórczej. Na wystawie znajdują się 134 prace 11 słuchaczy Uniwersytetów III wieku w Wejherowie i Rumi.

Kolejnym punktem wieczoru było spotkanie autorskie z Anną Dziewit-Meller dziennikarką, reporterką i autorką książek Głośniej! Rozmowy z Pisarkami oraz Teoria trutnia i inne. Rozmowy z mężczyznami (razem z Agnieszką Drotkiewicz). Swoje teksty publikowała m.in. w „Polityce”, „Wysokich Obcasach” i „Lampie”. W programie „Dzień Dobry TVN” i radiu Chillizet poleca dobre książki, a w zespole „Andy” gra na gitarze i śpiewa oraz Marcinem Mellerem historykiem, znanym dziennikarzem prowadzącym m.in. w TVN24 program „Drugie Śniadanie Mistrzów”. Okazją do spotkania była promocja książki Gaumardżos! Opowieści z Gruzji.

Uczestnicy spotkania mogli nie tylko dowiedzieć się czegoś o samej książce, ale też wysłuchać wielu niepublikowanych opowieści, dotyczących mentalności Gruzinów i ich niesamowitej gościnności. Małżeństwo dziennikarzy przygotowało również dla nas niespodziankę w postaci pokazu zdjęć ilustrujących ich liczne podróże do Gruzji. Opowieści autorów, okraszane licznymi anegdotami, a także prezentacja pozwoliły uczestnikom spotkania poczuć atmosferę odwiedzanego przez nich kraju. Dziennikarzom towarzyszył ich dwumiesięczny synek Gustaw, który dzielnie znosił trudy spotkania. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż odbył się również kiermasz książek, a autorzy chętnie wpisywali autografy i pozowali do zdjęć. Spotkanie zakończyło się dyskusją o Gruzji przy symbolicznej lampce czerwonego wina.

Podziękowania i upominki z rąk Krzysztofa Zabieglińskiego otrzymali autorzy wystawy. Natomiast państwo Mellerowie od pracowników biblioteki otrzymali pakiet książek wydanych w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”. Jak zauważył M. Meller w celu dokładnego przestudiowania otrzymanych książek będą musieli nauczyć języka kaszubskiego, lub też sięgnąć do słownika.

20 czerwca odbyła się promocja kaszubskiego tomiku wierszy dla dzieci Eugeniusza Pryczkowskiego Dzecynny czas połączona z wykładem prof. Tadeusza Linknera Kościerscy Młodokaszubi: Aleksander Majkowski i Franciszek Sędzicki, występami zespołów „Remus” i „Spiéwné Kwiôtczi” oraz otwarciem wystaw „Ilustracje do tomiku wierszy «Dzecynny czas»” autorstwa Beaty Brezy i „Kaszubskie symbole i barwy znaczeń w obrazach” - będącej pokłosiem pleneru malarskiego inspirowanego powieścią Augustyna Necla Rewianie - Rewa 2012.

Wśród wielu znakomitości, które przybyły tego dnia do biblioteki wymienić należy m.in.: Henryka Skwarło - Wójta Gminy Wejherowo, Bożenę Reszkę - Radną Gminy Wejherowo; Tomasza Fopke - Naczelnika Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Wejherowskiego; Radosława Kamińskiego - Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Henryka Kanczkowskiego - Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie, Bogusławę Labuddę - córkę patrona biblioteki, Eugeniusza Pryczkowskiego, członków Koła Pasji Twórczych - Beatę Brezę, Teresę Szczodrowską, Celinę Szachowską i Zdzisława Karbowiaka. Licznie przybyłych gości przywitała Janina Borchmann - dyrektor bolszewskiej książnicy.

Wieczór zainaugurował prof. Tadeusz Linkner, który w wygłoszonym referacie omówił m.in. wiersz Witajta Kaszube opublikowany przez Ewę Czerniakowską w książce Bernard Zygmunt Milski jako miłośnik Mickiewicza podkreślając, iż „jest on podpisany inicjałami J.S., wskazującymi prawdopodobnie na Aleksandra Majkowskiego z racji jego pseudonimu Jan Straża. Wiersz dotyczy zaboru pruskiego i germanizacji przeprowadzonej wedle rzymskiej zasady dziel i rządź. Bowiem łatwiej można było ją przeprowadzić wśród skłóconych ze sobą regionów tego zaboru, niż żyjących ze sobą w zgodzie. Jako przykład podaje tu poeta Ślązaków i Wielkopolan, kiedy to tym ostatnim mówiło się o pierwszych, że to niepełni Polacy, których z Wielkopolanami nie można równać. Propagowali oczywiście takie przekonanie Prusacy, piszący w niemieckich gazetach, by skłócić Ślązaków z Wielkopolanami, co zaborcy było jak najbardziej na rękę. O Ślązakach, a konkretnie Górnoślązakach Polacy żyjący pod pruskim zaborem wiedzieli niewiele, bo celowo skazywano ich na zapomnienie”. W dalszej części referatu prof. T. Linkner przedstawił sylwetkę i twórczość Franciszka Sędzickiego.

Kolejnym punktem środowego wieczoru był występ poetycko-muzyczny zespołu „Remus”, który zaprezentował: „Hej morze, morze” Jana Trepczyka, „Gęsórkę” A. Labudy i J. Trepczyka, „Kądka móm jic, Panie” Tomasza Fopke i „Ojcze nasz” przeplatane recytacją wierszy Odpowiedz Leona Heyke w interpretacji Aleksandry Skrzypkowskiej i Powiostka Jana Karnowskiego w wykonaniu Joanny Skrzypkowskiej oraz fragmentami powieści Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigodé Remusa w interpretacji Piotra Skrzypkowskiego. Zespół „Remus” powstał w 2011 r. w Luzinie i występuje w składzie Joanna Skrzypkowska - śpiew, flet; Agata Brzeska - śpiew, skrzypce i Paweł Kleba - akordeon. Kierownikiem zespołu jest P. Skrzypkowski.

W dalszej części wieczoru odbyła się promocja tomiku Dzecynny czas przeplatana występami zespołu „Spiéwné Kwiôtczi”, który zaprezentował m.in. wiersze opublikowane w promowanym tomiku. Zespół istnieje od 2005 r. Koncertował ponad 200 razy, w tym także w Niemczech. Nagrał dwie płyty Òd se czos dac i Cél daleczi. Jego kierownikiem jest Helena Adamska. Zespół jest stałym realizatorem utworów E. Pryczkowskiego. Aktualnie regularnie występuje w programie telewizyjnym „Spiéwné uczbë” realizowanym przez telewizję TVT „Teletronik”.

Natomiast Eugeniusz Pryczkowski w kilku słowach podsumował swoją dotychczasową działalność dziennikarską i edytorską, na niwie popularyzacji kaszubszczyzny i Kaszub wśród mieszkańców naszej małej ojczyzny. Ważnym elementem tej działalności, jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży miłości do zwyczajów i kultury Kaszubów, czego wymiernym efektem są liczne publikacje oraz programy telewizyjne adresowane do najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Zwieńczeniem tak bogatego wieczoru było otwarcie wspomnianych wyżej wystaw. Omawiając swoją wystawę Beata Breza podkreśliła, iż praca nad ilustracjami do tomiku wierszy E. Pryczkowskiego była dla niej zaszczytem, jak i wyzwaniem sprawiającym ogromną radość przy tworzeniu. Natomiast Zdzisław Karbowiak komisarz artystyczny pleneru malarskiego inspirowanego powieścią A. Necla Rewianie podkreślił, iż poplenerowe obrazy oddają niepowtarzalność i wyjątkowość powieści Necla. Ponadto w bibliotece wyeksponowano także wystawę Edmunda Kamińskiego „Augustyn Necel (22 VIII 1902 - 29 X 1976). Życie i fragmenty dokonań twórczości literackiej”.

Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż Janina Borchmann wręczyła członkom zespołów „Remus” i „Spiéwné Kwiôtczi”, Beacie Brezie, Piotrowi Skrzypkowskiemu, Eugeniuszowi Pryczkowskiemu okolicznościowe podziękowania i upominki książkowe. Natomiast osoby, które zakupiły tomik poezji otrzymały autografy. Liczne wpisy do kroniki bibliotecznej świadczą o niesłabnącym zainteresowaniu literaturą kaszubską, malarstwem, a co za tym idzie o trafności decyzji o organizowaniu wernisaży, promocji i referatów poświęconych wielkim działaczom i postaciom kaszubskiej kultury i literatury. Ten niezwykły wieczór zorganizowano w ramach obchodów Roku Młodokaszubów.

W ramach V Pomorskich spotkań z młodymi czytelnikami pod hasłem „Z książką na walizkach”, w dniu 13 września w bibliotece w Bolszewie i filii w Nowym Dworze Wejherowskim odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, które poprowadziła Jona Jung. W spotkaniu w Bolszewie uczestniczyły dzieci z SSP w Bolszewie pod opieką Danieli Okrój i SSP w Gościcinie pod opieką Beaty Miłosz. Natomiast w filii biblioteki w spotkaniu uczestniczyły dzieci z SSP w Nowym Dworze Wejherowskim pod opieką Reginy Bizewskiej.

Jona Jung ukończyła malarstwo i grafikę na PWSSP w Gdańsku. Projektuje i ilustruje książki, czasem pisze też opowiadania, wierszyki i piosenki nie tylko dla dzieci. Współpracuje z wieloma wydawnictwami, czasopismami m.in. „Misiem” i „Świerszczykiem”. Jej autorska książka Lila i bestia z szafy otrzymała wyróżnienie w konkursie Pro Bolonia i nominację Polskiej Sekcji IBBY do nagrody Książka Roku 2004. Książka Maleńkie Królestwo królewny Aurelki autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel z jej ilustracjami została najlepszą książką dziecięcą w konkursie „Przecinek i kropka” 2009, zaś zilustrowany przez nią cykl Florka R. Jędrzejewskiej-Wróbel otrzymał nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego.

W trakcie warsztatów Jona Jung przybliżyła dzieciom zawód ilustratora, mówiąc o tym, jak bardzo są oni odpowiedzialni za wygląd grafiki w piśmie oraz ilustracji w książkach, które trudniej jest dopasować do układu strony. Następnie pod czujnym okiem ilustratorki, zadaniem dzieci było namalowanie postaci ze swojego najstraszniejszego snu. Aby za pomocą kredek i kawałka kartki pozbyć się fikcyjnego nieprzyjaciela odwiedzającego nas wieczorami. Dzieci dzielnie się spisały, a na zakończenie spotkania w Bolszewie podziękowały ilustratorce gromkimi oklaskami i wręczyły bukiecik kwiatów.

W ramach obchodów VIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego pod hasłem „Odpowiednie dać rzeczy słowo” 26 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie odbył się jubileusz 35. lecia pracy twórczej Macieja Tamkuna i otwarcie wystawy Edmunda Kamińskiego pt. „Marian Mokwa - marynista kaszubskiego lądu i morza”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Gabriela Lisius - etatowy członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Powiatu Wejherowskiego; dr Krzysztof Zabiegliński - Pełnomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy; Bożena Reszke i Wojciech Kuziel - radni Gminy Wejherowo; Tadeusz Danilczyk - Sołtys Gościcina; Danuta Balcerowicz - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie; Edmund Kamiński z małżonką i rodziną; Grażyna Wirkus - przedstawiciel Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; Romuald Tadeusz Bławat - dr nauk humanistycznych; Maciej Tamkun z żoną Ewą, synami i przyjaciółmi; członkowie Koła Pasji Twórczych: Teresa Szczodrowska, Celina Szachowska, Krystyna Dering, Ludwika Szefke, Beata Breza, Dorota Myszk, Bogumiła Gussmann, Bronisław Melzer, Edward Jastrzębski i Tadeusz Podgórski; uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie; liczne grono miłośników i koneserów sztuki i media. Nie sposób było wymienić wszystkich gości.

Na wstępie Janina Borchmann - dyrektor bolszewskiej książnicy przywitała licznie zgromadzonych gości mówiąc iż: „postanowiliśmy połączyć 110. rocznicę urodzin wielkiego pisarza Augustyna Necla z 25. rocznicą śmierci najwybitniejszego polskiego marynisty Mariana Mokwy. Dzięki przychylności Wójta i Rady Gminy Wejherowo zorganizowaliśmy plener malarski inspirowany powieścią Augustyna Necla Krwawy sztorm. W poplenerowej publikacji prezentujemy plon tej inicjatywy, wzbogacony o referaty z konferencji naukowej, poświęconej tematyce morza w historii i sztuce. Artyści zrzeszeni w Kole Pasji Twórczych swoje działania twórcze związane z literaturą kaszubską poddali kolejny raz intelektualnej refleksji na wspomnianym plenerze malarskim. W namalowanych obrazach wykazali się niezwykłą twórczą dyscypliną pod okiem M. Tamkuna malarza, ilustratora, fotografika, poety, członka Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Ta nietuzinkowa osobowość jest Prezesem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka. Emerytowanym nauczycielem, historykiem, teologiem i pedagogiem”.

W dalszej części wypowiedzi J. Borchmann przedstawiła znaczenie symboliki koloru w otaczającym nas świecie podkreślając, iż „barwy i kolory Kaszub, to barwy znajdujące się w tęczy. Siedem kolorów kaszubskich znamionuje ten region. Barwy Kaszub odnajdujemy w hafcie kaszubskim, malarstwie czy kaszubskich strojach ludowych. To właśnie siedem kolorów znamionuje ten przepiękny i bogaty kulturowo region”.

Następnie głos zabrała Gabriela Lisius konstatując, iż „Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego stały się już tradycją, wpisały się na stałe w działania powiatu”. Pogratulowała bohaterom wieczoru i wręczyła im upominki.

Wzruszony jubilat podziękował gościom za przybycie, przybliżył swoją twórczość i nawiązał do owocnej współpracy z Janiną Borchmann, której wymiernym efektem są plenery malarskie inspirowane dziełami wybitnych Kaszubów, m.in. Aleksandra Majkowskiego, Aleksandra Labudy, czy też Augustyna Necla. Częścią jubileuszu była wystawa malarstwa Macieja Tamkuna, wyeksponowano obrazy przedstawiające pejzaże, architekturę Pomorza, tematykę regionalną, martwą naturę i portret Mariana Mokwy.

Dalsza część wieczoru należała do Edmunda Kamińskiego, który przygotował wystawę zawierającą dokumentację fotograficzną życia i twórczości Mariana Mokwy. Zgromadzeni goście uczcili pamięć tego wybitnego malarza minutą ciszy, a następnie dokumentalista przybliżył im postać malarza. Artysta niewątpliwie należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli nurtu marynistycznego. Odkrywa jego piękno, romantyzm i związaną z min symbolikę, ale i zarazem niszczycielską siłę żywiołu, wobec którego człowiek pozostaje bezsilny i bezbronny. Mokwa tworzył dużo i szybko przy sztalugach z pędzlem w ręce i paletą spędził blisko 80 lat malując morze, pejzaże morskie i kaszubskie, krajobrazy orientalne, portrety ludzi wschodu i rybaków, sylwetki statków. Oblicza się, że pozostawił po sobie ok. 7-8 tys. obrazów olejnych i akwarel. Tematyce morskiej malarz, bez względu na krytykę i zmieniające się mody, pozostał wierny do końca swojego życia.

Na zakończenie Natasza Sobczak, gospodarz obiektu zaprosiła gości na słodki poczęstunek i lampkę wina. Należy podkreślić, że obecność tak tłumnie przybyłych na jubileusz gości jest największym dowodem na to, jak bardzo potrzebujemy spotkania ze sztuką i regionalizmem. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż można było zakupić najnowszą publikację biblioteki Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznicę urodzin Augustyna Necla.

29 września, także w ramach obchodów VIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego został rozstrzygnięty VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w dwóch kategoriach „Moja ukochana mama” - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych i „Wokół Euro 2012” - dla uczniów ze szkół średnich, studentów i osób dorosłych. Finał konkursu uświetnił występ taneczny Klubu Świata Tańca z Wejherowa i inscenizacja w wykonaniu uczniów Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie.

Biblioteka włączyła się również w obchody ustanowionego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Roku Młodokaszubów, organizując 3 października wieczór wspomnień rocznicowych poświęcony wybitnym Kaszubom: Hieronimowi Derdowskiemu, Leonowi Ropplowi, Janowi Drzeżdżonowi i ks. Bernardowi Sychcie. Montaż słowno-muzyczny poświęcony wybitnym postaciom Kaszub wykonał zespół „Remus” z Luzina pod kierownictwem Piotra Skrzypkowskiego. Aranżacje muzyczne „Remusa” opracował Ryszard Borysionek. Piotr Skrzypkowski, jak zwykle profesjonalnie przygotował i przeprowadził program. Wieczór ten połączony został z promocją tomiku poezji Z drodżi i kawałów kaszubskich (505 dowcipów) Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi autorstwa Tomasza Fopke. Licznie zgromadzeni goście stworzyli wspaniałą atmosferę. Z rąk organizatorów spotkania Janiny Borchmann - dyrektorki biblioteki i Henryka Kanczkowskiego - prezesa wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Panowie Tomasz Fopke i Piotr Skrzypkowski otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Kwiaty i upominki Tomaszowi Fopce wręczyli sympatycy poezji. W kuluarach dyskutowano i częstowano się przepysznymi ciastami, a Pan Tomasz dzielnie wpisywał dedykacje.

Wydawcą promowanych tego wieczoru książek było Wydawnictwo „Region” z Gdyni. Książki tego wydawnictwa można było zakupić na kiermaszu, a sprzedawał je sam właściciel Jarosław Ellwart.

Koniec roku to powrót do normalnych zajęć, organizowania wystaw, promocji, spotkań. 5 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, zorganizowaliśmy spotkanie dla osób, które w bezinteresowny sposób włączyły się w działalność biblioteki w bieżącym roku. W tym szczególnym dla nas dniu, podziękowaliśmy wszystkim tym bez wsparcia, których nie byłoby możliwe realizowanie tak bogatej działalności kulturalno-oświatowej. Dopełnieniem tego niezwykłego wieczoru był monodram „Sztuczki malarskie” w wykonaniu Anny M. Miller z Teatru Niezależnego „Maszoperia” i promocja książki Ewy Lenarczyk Kochaj mnie od morza do morza.

Nie zapomnieliśmy też o najmłodszych, dla nich to 8 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie z św. Mikołajem i przedstawienie pt. „Psoty Kłopoty” - opowieść ze świąteczną  zabawą. W tym samym dniu dorośli wzięli udział w Świątecznej Aukcji Charytatywnej, z której dochód zostanie przekazany na prezenty dla najuboższych dzieci i z gminy Wejherowo. Podczas Aukcji licytowano obrazy, rzeźby, wyroby szydełkowe oraz ozdoby świąteczne wykonane przez artystów i twórców zaprzyjaźnionych z naszą biblioteką. Organizatorami aukcji byli Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Kolegium Zakonu Pijarów - Bolszewo. Całkowity dochód z aukcji wyniósł 2282,50 zł.

W dniu 12 grudnia zorganizowaliśmy tradycyjne spotkanie świąteczne, w trakcie którego otwarto: zbiorową wystawę pt. „Świąteczne klimaty” zorganizowaną w ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu” oraz wystawy malarstwa na szkle i ozdób ze słomy wykonanych przez uczestników warsztatów twórczych z cyklu „Moje Kaszuby”. Warsztaty prowadziła Teresa Szczodrowska. Podczas tego niezwykłego wieczoru uczniowie z klas I-III Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Zygmunta Berlinga w Bolszewie pod kierownictwem artystycznym Ireny Samson zaprezentowali inscenizację pt. „Piekielna Narada”. Dopełnieniem wieczoru był występ Kapeli Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „KOLECZKOWIANIE”. Natomiast Janina Borchmann podsumowała działalność kulturalno-oświatową biblioteki w 2012 r., zarysowują również plany na 2013 r.

W ten oto sposób zamkniemy wszystkie strumyki naszej działalności. Biblioteka jest na pewno czymś więcej niż biblioteką. Chcemy, żeby nadal taka była. W nowym roku nie zamierzamy zwalniać tempa. Serdecznie zapraszamy w nasze progi.

 

 

Dyrekcja i pracownicy BPGW w Bolszewie

 

Biblioteka w statystyce

 

Ogólny stan księgozbioru w obu placówkach wynosi 42122 woluminów na kwotę 647204,13 zł oraz 707 zbiorów multimedialnych na sumę 23.944,85 zł. Prenumerujemy też kilkanaście tytułów czasopism. Ilość wypożyczeń ogółem: 24826. Ilość odwiedzin ogółem: 12727.

W 2012 r. biblioteka wzbogaciła się o 3557 książek na kwotę 66.857,70 zł, w tym z budżetu biblioteki kupiono 2378 woluminy za 49.176,85 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 9600 zł (604 woluminów na kwotę 9424,64 zł i 21 płyt na kwotę 175,36 zł), dary i inne dały 576 woluminów na sumę 8256,21 zł. Z budżetu biblioteki zakupiono 48 dokumentów multimedialnych wartych 207,32 zł. Na pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, audiobooki i filmy DVD do nagrywania imprez) wydano 58.984,17 zł. Wyposażenie, tj. meble biblioteczne, rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej, drukarka wielofunkcyjna, 4 zestawy komputerowe, keyboard, tablet, dyktafon, zgrzewarka itp., oraz prenumerata czasopism, folia i klej do konserwacji książek. Całość wyposażenia i część usług kosztowała ponad 70 tys. zł. Część przedsięwzięć kulturalno-oświatowych biblioteka zorganizowała przy pomocy sponsorów i wolontariuszy.

 

Promocja czytelnictwa

 

Pracownicy biblioteki i zaproszeni goście przeprowadzili kilkanaście wycieczek, lekcji bibliotecznych, warsztatów i pogadanek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. o Aleksandrze Labudzie, Młodokaszubach: Hieronimie Derdowskim, Leonie Ropplu, Janie Drzeżdżonie, ks. Bernardzie Sychcie; Aleksandrze Majkowskim, Marianie Mokwie,  Konstantym Damrocie, Franciszku Sędzicikm,  Franciszku Fenikowskim, Augustynie Neclu, Januszu Korczaku, Janie Trepczyku, W akcji „Cała Polska czyta dzieciom” bajki czytały: Celina Szachowska i Teresa Szczodrowska. Odbyło się też kilkanaście kiermaszy książek.

 

Wystawy i wernisaże

 

W ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu” biblioteka zorganizowała 13 wernisaży:

·         Teresy Krystyny Marzec (Kostkowo) - „Dążenie do…(IV)” (malarstwo olejne, akwarela, pastele),

·         Elżbiety Kurek (Wejherowo) - „Pasja-spełnienie marzeń” (rękodzieło artystyczne),

·         Anny Sadowskiej (Bolszewo) - „Było minęło i ... sercu gra” (rękodzieło),

·         Edwarda Jastrzębskiego (Gdynia) - „Polski strój ludowy w rzeźbie” (rzeźby),

·         zbiorową wystawę prac artystów z Koła Pasji Twórczych - „Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla «Krwawy sztorm»” (malarstwo olejne)

·         Zdzisława Sękiewicza (Gdynia) - „Pejzaż i marynistyka” (malarstwo),

·         Elżbiety Bieńko-Kornackiej (Szemud) - „Ludzie z pasją - malarstwo, rzeźba, fotografii”,

·         zbiorową wystawę członków Stowarzyszenia Marynistów - „Kaszubskie symbole i barwy znaczeń w obrazach” (malarstwo olejne),

·         Beaty Brezy (Bolszewo) „Ilustracje do tomiku wierszy «Dzecynny czas»” (rysunek),

·         Zygmunta Pałasza (Rumia) - „Kaszuby w obiektywie” (fotografia, malarstwo olejne),

·         Macieja Tamkuna (Reda) - „Kaszubskie barwy znaczeń” (malarstwo olejne),

·         zbiorową wystawę prac artystów z Koła Pasji Twórczych pt. „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy  «Ewanielskô spiéwa»” (malarstwo olejne, malarstwo na szkle),

·         zbiorową wystawę pt. „Świąteczne klimaty” (rękodzieło, malarstwo olejne, pastele, découpage, rzeźba, ozdoby świąteczne).

 

Ponadto biblioteka przygotowała piętnaście wystaw pokonkursowych i okolicznościowych:

 

·         „O człowieku, który pokochał dzieci” - pokłosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas V-VI,

·         „Piłka w grze pokłosie” - pokłosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas I-III,

·         „Portret króla Maciusia Pierwszego, bohatera książek Janusza Korczaka” - pokłosie gminnego konkursu plastycznego dla uczniów klas III,

·         „Koty, czyli historie z pewnego podwórka” - pokłosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas II,

·         „Krasnoludki” - pokłosie konkursu plastycznego dla uczniów z klas II,

·         „Nasz Patron - Aleksander Labuda” - pokłosie konkursu dla uczniów z klas I-III,

·         „Moje serce jest biało-czerwone” - pokłosie konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjum z klas I-III,

·         pokonkursowa wystawa uczestników VII Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego w dwóch kategoriach „Moja ukochana mama” oraz „Wokół EURO 2012”,

·         „Duszek Czarodziej” - pokłosie konkursu dla dzieci uczestniczących w przedstawieniu o tym samym tytule,

·         „Motyw Świąt Bożego Narodzenia” - pokłosie konkursu dla uczniów uczestniczących w warsztatach „Malarstwa na szkle” zorganizowanych w ramach cyklu „Moje Kaszuby”,

·         wystawy okolicznościowe przygotowane przez Edmunda Kamińskiego: „Ekslibrisy i małe formy grafiki z kolekcji Edmunda Kamińskiego”; „Aleksander Labuda «Guczow Mack» (1902-1981). Żëcé i dokôzë”; „Augustyn Necel - życie i fragmenty twórczości: kronikarz spod Rozewskiej Blizy”;  „Marian Mokwa - marynista kaszubskiego morza i lądu”; „Czołowi zrzeszińcy - Aleksander Labuda i Jan Trepczyk”,

·         okolicznościowa wystawa przygotowana w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka pt. „Nie wolno zostawiać świata takim, jaki jest - czyli rzecz o Januszu Korczaku”,

·         wystawy historyczne Konstantego Wasilewskiego (Gdynia) „Zarys dziejów oręża polskiego na morzu”; „Królowie i bohaterowie spod Biało-Czerwonej”,

·         wystawy książek tematycznie związanych z rocznicami poetów i pisarzy,

·         wystawa dokumentacyjna przygotowana przez Janinę Borchmann i pracowników biblioteki pt. „Śladami Aleksandra Labudy”.

 

Warsztaty twórcze i dziennikarskie

 

Wzorem lat ubiegłych kontynuowano warsztaty kaszubskie dla dzieci ze szkół gminy Wejherowo. Ponadto dla uczniów ze szkół gminy Wejherowo zorganizowano trwające pół roku warsztaty z różnych dziedzin sztuki (m.in. malarstwa na szkle, ozdoby ze słomy) w ramach projektu „Nasze Kaszuby”. Warsztaty prowadziła Teresa Szczodrowska. Warsztaty plastyczne (malarstwa na desce) dla uczniów z SSP w Górze  prowadziła Elżbieta Kurek. Odbyło się kilkanaście udanych spotkań. Warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzili Jona Jung i Paweł Wakuła. Nie ulega wątpliwości, iż dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci wzbogaciły się duchowo i artystycznie, rozwinęły swoje pasje i umiejętności i zdobyły wiedzę o sztuce i regionie.

Natomiast warsztaty dziennikarskie pt. „ABC dziennikarstwa”, dla uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie prowadziła Joanna Siedlecka  eseistka i reportażystka, absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki w 1972 r. i dziennikarstwa w 1974 r. Uniwersytetu Warszawskiego Debiutowała w 1971 r. na łamach prasy studenckiej, pomiędzy 1975-1981 etatowy pracownik redakcji tygodnika studenckiego „itd”, potem tygodnika „Kultura”. Współpracowała z Ryszardem Kapuścińskim, którego była studentką oraz Teresą Torańską i Barbarą Łopieńską. Po zawieszeniu wydawania „Kultury” i negatywnej weryfikacji dziennikarki po 13 grudnia 1981 r., zajęła się wyłącznie eseistyką.

Od 2000 r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Autorka m.in.: zbiorów reportaży: Stypa, Poprawiny, Parszywa sytuacja, Jaworowe dzieci; biografii: Jaśniepanicz, Mahatma Witkac, Czarny ptasior, Wypominki, Wypominków ciąg dalszy, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, Obława. Losy pisarzy represjonowanych, „Kryptonim Liryka”. Bezpieka wobec literatów.

W pierwszej części spotkania J. Siedlecka zapoznała młodych dziennikarzy gazetki szkolnej „GimNews” z warsztatem pracy profesjonalnego dziennikarza podkreślając m.in., iż „powinna go cechować spostrzegawczość, lakoniczność i łatwość przenoszenia na papier zaobserwowanych sytuacji. W opinii dziennikarki cechy te w zbiorze reportaży Busz po polsku zawarł Ryszard Kapuściński”. Kolejna część spotkania poświęcona została prawidłowej konstrukcji tekstu artykułu prasowego i rozmowom poświęconym pogłębianiu wiedzy młodzieży o trudnym, lecz niezwykle ciekawym zawodzie dziennikarza.

Natomiast w rozmowie z pracownikami biblioteki J. Siedlecka wspominała związki Zbigniewa Herberta z Sopotem, a także wybitne postacie trójmiejskiej sceny literackiej i kulturalnej Lecha Bądkowskiego oraz Różę Ostrowską. Z racji napiętego grafiku spotkań J. Siedleckiej, rozmowy nt. życia literackiego i kulturalnego w Trójmieście będą kontynuowane podczas kolejnego spotkania, które planujemy w przyszłym roku.

Na zakończenie spotkania dziennikarka poleciła czytelnikom biblioteki książkę swojego autorstwa, Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie, w której m.in. dzięki dotarciu do nieznanych faktów z jego życia obszernie opisała dzieciństwo przodków poety oraz zweryfikowała niektóre informacje dotyczące lat młodzieńczych poety. Trójmiejskich czytelników zainteresuje również opisana w książce praca Zbigniewa Herberta w gdańskim oddziale Związku Literatów Polskich. Spotkanie wywarło na słuchaczach duże wrażenie, wszyscy zgodnie potwierdzili, że autorka jest niezwykłą osobowością, a jej twórczość jest niezwykle barwna i żywa. Uczestnicy spotkania podziękowali dziennikarce gromkimi oklaskami i wręczyli bukiet kwiatów. Podczas spotkania można było zdobyć autograf. Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, iż młodzież i opiekunowie otrzymali podziękowania z rąk Janiny Borchmann - dyrektorki biblioteki.

Łącznie we wszystkich warsztatach uczestniczyło 500 osób.

 

Inscenizacje i występy

 

W maju 2012 r. w bibliotece w Bolszewie przygotowano mnóstwo atrakcji w ramach obchodów IX edycji Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!”

Po raz kolejny biblioteka aktywnie włączyła się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w ramach której dla najmłodszych czytelników głośne czytanie bajek kaszubskich autorstwa Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna i liczne konkursy z nagrodami. Tak bogaty i ciekawy program zachęcił do przyjścia do biblioteki, miłośników książek. Na uważnych słuchaczy czekały nagrody niespodzianki (książki i foldery) oraz słodkości. Młodzież gimnazjalna przygotowana przez nauczycieli Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie zaprezentowała dwa montaże słowno-muzyczne, które uświetniły uroczystości biblioteczne: poświęcony Aleksandrowi Labudzie i zatytułowany „Jest jeszcze taka miłość”. Natomiast zespół „Remus” przygotował montaż słowno-muzyczny poświęcony wybitnym postaciom Kaszub.

Wernisaże w ramach cyklu „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu” uświetniły występy: Kingi Ziemann - uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, która wykonała koncert a-moll op. 3 nr 6 Antonio Vivaldiego; Klubu Świata Tańca; Kapeli Ludowej „Klëka”; Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Levino”; Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka, zespołu regionalnego „Remus”, Kaszubskiej Kapeli „Manijôcë”, Kapeli Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „KOLECZKOWIANIE”.

Dla najmłodszych mieszkańców gminy Wejherowo zorganizowaliśmy dwa przedstawienia: z okazji Dnia Postaci z bajek pt. „Duszek Czarodziej” i z okazji spotkania mikołajkowego pt. „Psoty Kłopoty” - opowieść świąteczna z zabawą w wykonaniu aktorów z Teatru Niezależnego „Maszoperia”.

Natomiast dorosłym zaproponowaliśmy: wieczór poezji przy świecach pt. „Wywiedzione z życia” w wykonaniu Beaty Jaskuły-Tuchanowskiej oraz monodramy „Romans z poetą” i „Sztuczki malarskie” w wykonaniu Anny M. Miller z Teatru Niezależnego „Maszoperia”.

 

Spotkania autorskie

 

W bibliotece odbyły się spotkania autorskie z: Anną Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem; Tadeuszem Linknerem, Anną Onichimowską, Romualdem Tadeuszem Bławatem; Jackiem Fedorowiczem, Joanną Siedlecką, Melanią Kapelusz, Joanną Olech, Pawłem Wakułą, Joną Jung, Jaromirą Labuddą, Tomaszem Fopke, Eugeniuszem Pryczkowskim i Ewą Lenarczyk.

 

Wygłoszone referaty i konferencje naukowe

 

W minionym roku wykłady w naszej bibliotece wygłosiło kilkunastu prelegentów: Tadeusz Linkner:

Z literackiej twórczości Franciszka Sędzickiego (1882-1957), Wineta - słowiańska Atlantyda, Kościerscy Młodokaszubi: Aleksander Majkowski i Franciszek Sędzicki, Tematyka kaszubska w „ Pigułkach ze Starej Apteki” Franciszka Fenikowskiego (1922-1982), Świat mitów kaszubskich Aleksandra Labudy, Śląski poeta na Kaszubach ks. Konstanty Damrot (1870-1884); Edmund Kamiński, Gdańsko-kaszubscy kolekcjonerzy; Zygmunt Miszewski Pierwsza Wojna polsko-szwedzka na Bałtyku; Romuald T. Bławat: „Malarstwo historyczne” Mariana Mokwy, Stolem z morza i Kaszub; Maciej Tamkun Inspiracje malarskie „Ewanielskô spiéwa” Aleksandra Labudy; Marek Cybulski, Językowy obraz polskiej rzeczywistości społecznej i politycznej po roku 1945 w felietonach Aleksandra Labudy; Daniel Kalinowski, Fabularyzacja mitu w twórczości Aleksandra Labudy; Adela Kuik-Kalinowska, Pomiędzy programem a emocją. Bieguny liryki Aleksandra Labudy; Jaromira Labudda, Aleksander Labuda jako humorysta; Jerzy Samp, Świat na opak w felietonistyce Aleksandra Labudy; Józef Borzyszkowski, Aleksander Labuda i zrzeszeńcy.

 

VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny

 

We współpracy z wójtem gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło zorganizowaliśmy kolejną edycję Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego w kategoriach: „Moja ukochana mama” - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, i „Wokół Euro 2012” - dla uczniów ze szkół średnich, studentów i osób dorosłych. Patronat nad konkursem objął starosta wejherowski Józef Reszke.

W sobotę, 29 września w hali Widowiskowo-Sportowej w Bolszewie w ramach VIII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego pod hasłem „Odpowiednie dać rzeczy słowo” rozstrzygnięto VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w dwóch kategoriach: „Moja ukochana mama” dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i „Wokół EURO 2012” - dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych. Wśród wielu przybyłych gości znaleźli się: Gabriela Lisius - etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Powiatu Wejherowskiego; dr Krzysztof Zabiegliński - Pełnomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy; Katarzyna Paczoska - vice Dyrektor Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie; Katarzyna Błędzka-Zając, Maria Treder i Celina Czarnecka - nauczycielki SG w Bolszewie; Leszek Spigarski - przewodniczący komisji konkursu fotograficznego, fotografik; Joanna i Jacek Bernaśkiewicz z tancerzami z różnych formacji Klubu Świata Tańca z Wejherowa; Teresa Szczodrowska - członkini Koła Pasji Twórczych; uczniowie SG w Bolszewie; uczestnicy konkursu fotograficznego; miłośnicy sztuki i fotografii oraz media.

W imieniu organizatorów Starosty, Wójta Gminy Wejherowo, Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie przybyłych gości przywitała Janina Borchmann - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, która w swym wystąpieniu podkreśliła, iż: „zakończył się VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny, który skierowany był do wszystkich pasjonatów fotografii zarówno cyfrowej, jaki i analogowej, amatorów i profesjonalistów. Powiatowy Konkurs Fotograficzny to znakomita okazja, aby w dowolnej chwili wolnego czasu - wykorzystać posiadany sprzęt fotograficzny”.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej, które odbyło się 25 września 2012 r. w siedzibie biblioteki w Bolszewie odczytał Leszek Spigarski stwierdzając, iż skład komisji tworzyli: Leszek Spigarski - fotografik; Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie; Krzysztof Zabiegliński - Doradca - Pełnomocnik Wójta ds. Organizacji i Rozwoju Gminy; Maciej Tamkun - fotografik, artysta malarz z Redy. Komisja biorąc pod uwagę: estetykę wykonania; kompozycję obrazu fotograficznego; pomysł; wkład pracy; umiejętność przedstawienia tematu; poprawność techniczną wykonania zdjęć; oryginalność i zgodność z regulaminem dokonała oceny i kwalifikacji prac biorących udział w konkursie. Łącznie nadesłano 72 prace 16 autorów w obu kategoriach. W kategorii „Moja ukochana mama” przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dostarczono 38 prac 8 autorów. Wyniki: I miejsce: Klaudia Zinke, Bożepole Małe; II miejsce ex-aequo: Milena Milewczyk, Kąpino, Monika Chrabkowska, Bożepole Małe; III miejsce: Krzysztof Jerzy Szkurłatowski, Wejherowo; Wyróżnienie: Weronika Jarzembińska, Bolszewo, Klaudia Szmidtka, Bolszewo, Wiktoria Wicka, Gościcino, Adrian Pienczke, Kąpino; Nagroda specjalna: Milena Milewczyk, Kąpino, za fotografię pt. „Mama i ja”.

W drugiej części spotkania młodzież gimnazjalna wystąpiła z prezentacją poświęconą Euro 2012 w pięknej oprawie muzycznej i tanecznej.

Następnie przewodniczący komisji konkursowej odczytał wyniki konkursu w drugiej kategorii „Wokół EURO 2012”. I miejsce: Krzysztof Piotr Szkurłatowski, Wejherowo; II miejsce ex-aequo: Justyna Orzeszek, Luzino, Joanna Zarębska, Gowino; III miejsce: Bartosz Sychowski, Wejherowo; Wyróżnienie: Beata Pałubicka, Bolszewo, Marek Pałubicki, Bolszewo, Edyta Pustuła, Wejherowo, Aleksandra Kwidzińska, Wejherowo; Nagroda specjalna: Krzysztof Piotr Szkurłatowski, Wejherowo, za fotografię pt. „Emocje”.

Nagrody w obu kategoriach wręczali Gabriela Lisius, Tomasz Fopkę i Krzysztof Zabiegliński.

 

Konkursy

 

W Tygodniu Bibliotek odbyło się 19 konkursów, w których uczestniczyło 406 uczniów placówek gminy Wejherowo. Ogółem nagrodzono 103 osoby. Uczniów do konkursów przygotowywało 31 nauczycieli. W konkursie czytelniczym na podstawie książki Anny Onichimowskiej Trudne powroty, Jest to kontynuacja cyklu opowiadań Samotne wyspy i storczyk, Żegnaj na zawsze i Bliscy nieznajomi do udziału zachęcała nie tylko Janina Borchmann - dyrektorka biblioteki, ale także nauczycielka Katarzyna Smentoch. Uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna z Bolszewa z klas II k i III f. Konkurs składał się z 5 zestawów pytań. Bezkonkurencyjna okazała się Dorota Kwiatkowska, a kolejne miejsca zajęły: Marta Laga, Julia Hinz, Monika Myszke i Klaudia Patelczyk. Laureatki konkursu otrzymały dyplomy i książki, które wręczała sama pisarka.

Gminny konkurs „Mistrz pięknego czytania” na podstawie wybranych fragmentów książki Janusza Korczaka Król Maciuś Pierwszy dla uczniów klas III Samorządowych Szkół Podstawowych Gminy Wejherowo odbył się w dwóch etapach. Do I etapu przystąpiły 5-osobowe zespoły uczniów z klas III, a w II etapie uczestniczyły dwie najlepiej czytające osoby z każdej grupy. Uczestnicy losowali fragmenty książki Król Maciuś Pierwszy. Zmaganiom uczestników konkursu przysłuchiwała się Miłosława Kosmulska - logopeda medialny, przewodnicząca komisji. Jury oceniało m.in.: płynność, poprawność, wyrazistość, zrozumienie tekstu, tempo za każdą z ww. cech uczestnik konkursu otrzymał od 0 do 3 punktów. W konkursie uczestniczyły dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie, Górze i Orlu. Największą punktację i I miejsce zajęła Anna Myszka z SSP w Bolszewie, na II miejscu uplasował się Jakub Woliński z SSP w Bolszewie, natomiast III miejsce ex-aequo zajęły Klaudia Dodot z SSP w Górze, Zuzanna Noga z SSP w Orlu i Klaudia Drewa z SSP w Bolszewie. Dyplomy i nagrody wręczono podczas lekcji bibliotecznej o Korczaku.

 

Konkursy zorganizowane w bibliotece w Bolszewie:

·         konkurs „Mistrz Pięknego Czytania w języku kaszubskim” na podstawie wybranych felietonów Aleksandra Labudy dla uczniów Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie,

·         gminny konkurs czytelniczy „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas VI,

·         gminny konkurs plastyczny „O człowieku, który ukochał dzieci”. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas V-VI,

·         gminny konkurs czytelniczy „Kajtek i Yetik” na podstawie książki Pawła Wakuły. Konkurs przeznaczony dla dzieci klas IV,

·         gminny konkurs plastyczny „Piłka w grze”. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III,

·         gminny konkursu plastyczny „Portret Króla Maciusia Pierwszego, bohatera książek Janusza Korczaka”. Konkurs przeznaczony dla uczniów kl. III,

·         konkurs „Mistrz pięknego czytania” na podstawie fragmentów książki J. Korczaka Król Maciuś Pierwszy. Konkurs przeznaczony dla uczniów kl. III,

·         konkurs plastyczny „Koty, czyli historie z pewnego podwórka” na podstawie książki Melanii Kapelusz. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II,

·         konkurs plastyczny „Krasnoludki” na podstawie książki Melanii Kapelusz. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II,

·         konkurs czytelniczy „Pulpet i Prudencja” na podstawie książki Joanny Olech. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas III,

·         konkurs plastyczny „Nasz Patron - Aleksander Labuda” na podstawie folderu biblioteki. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas I-III,

·         konkurs czytelniczy na podstawie opowiadania Grzegorza Gortata „Odwiedziny o północy”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II,

·         konkurs wiedzy „Co ty wiesz o Euro?”. Konkurs przeznaczony dla uczniów I-III Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie,

·         konkurs plastyczny „Moje serce jest biało-czerwone”. Konkurs przeznaczony dla uczniów I-III Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie,

·         konkurs czytelniczy „Co w trawie piszczy” na podstawie książki Pawła Wakuły. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: dla uczniów klas II i IV,

·         VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w dwóch kategoriach „Moja ukochana mama” i „Wokół EURO 2012”,

·         konkurs plastyczny „Duszek Czarodziej” dla uczestników warsztatów z cyklu „Moje Kaszuby”,

·         konkurs plastyczny - malarstwa na szkle pt. „Motyw świąt Bożego Narodzenia” dla uczestników warsztatów z cyklu „Moje Kaszuby”.

 

Razem: 9 konkursów plastycznych, 6 czytelniczych, 2 literackie i 1 fotograficzny.

Promocje książki

 

Staraniem biblioteki w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” ukazują się książki, tomiki poezji. W bieżącym roku z inicjatywy biblioteki ukazały się cztery książki:

·        AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie 2011, pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego,

·        Obrazy kaszubskiego morza. W 110. rocznicę urodzin Augustyna Necla pod red. Janiny Borchmann i Macieja Tamkuna,

·        Aleksander Labùda Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Òbrôzk w trzech aktach,

·        Jaromira Labudda Twórcze życie Aleksandra Labudy. Zarys monograficzny.

 

Książki i tomiki poezji promowane w bolszewskiej książnicy:

·        Olga Podolska Kalendarium życia kulturalnego i literackiego Wejherowa w dwudziestoleciu międzywojennym,

·        Tadeusz Linkner Śląski poeta na Kaszubach ks. Konstanty Damrot (1870-1884),

·        Romuald Tadeusz Bławat Stolem z morza i Kaszub. Życie i twórczość Mariana Mokwy (1889-1987),

·        Eugeniusz Pryczkowski Dzecynny czas,

·        Tomasz Fopke Z drodżi,

·        Tomasz Fopke Szpòrtë swójsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi,

·        Ewa Lenarczyk Kochaj mnie od morza do morza.

 

Nasze sukcesy

 

W bieżącym roku niesłabnącą popularnością cieszyły się cztery kolekcje obrazów składająca się na cykle „Droga Remusa w obrazach”; „Mitologia słowiańska Aleksandra Labudy w obrazach”; „Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla «Krwawy sztorm»”; „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” będące pokłosiem plenów malarskich 2010-2012, w którym uczestniczyli artyści z Koła Pasji Twórczych. Wystawy można było podziwiać w wielu placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach na terenie Kaszub:

·        „Droga Remusa w obrazach” (31 obrazów) - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie - 26 IV - 31 VIII 2012; Port Rumia C.H. Auchan - 22-23 IX 2012,

·        „Mitologia słowiańska Aleksandra Labudy w obrazach” - (37 obrazów) - Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach - 03 II - 16 III 2012, Miejska Biblioteka Publiczna w Kościerzynie - 19 III - 14 VI 2012, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie - 31 VIII - 31 X 2012, Zespół Szkół w Strzepczu - 5 XI - 12 XI 2012,

·        „Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla «Krwawy sztorm»”  (24 obrazy) - Gościcino - Dworek Drzewiarza - 9 V - 1 VI 2012, Nadole - Zagroda Gburska i Rybacka - 4 VI - 31 X 2012, Biblioteka Kosakowo - 5 XI - 5 XII 2012,

·        „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy «Ewanielskô spiéwa»” (18 obrazów, w tym 2 - malarstwo na szkle) - Gminny Dom Kultury w Lini - 23 VIII - 12 X 2012, Gminny Dom Kultury w Gościcinie - 17 - 23 X 2012, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie - 5 XI 2012 - 1 II 2013,

·        „Śladami Aleksandra Labudy” - oprac. Janiny Borchmann i Agnieszka Szulc (wystawa składa się z 5 antyram) - Zespół Szkół w Strzepczu - 5 XI - 12 XI 2012,

·        Aleksander Labuda «Guczów Mack» (1902-1981). Żëcé ë dokôzë” - przygotował Edmund Kamiński (wystawa składa się z 13 ram) - Zespół Szkół w Strzepczu - 5 XI - 12 XI 2012.

 

W ramach programu „Promocja Czytelnictwa - Priorytet i Rozwój Księgozbiorów” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w wysokości 9600 zł na zakup nowych książek. Natomiast z Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy dwa cyfrowe aparaty fotograficzne. W ogólnopolskim konkursie na najlepszy program działań Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” otrzymaliśmy nagrodę specjalną przyznaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kolejny sukces biblioteka odniosła podczas XIII Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”, które odbyły się 13 lipca na kościerskim rynku. Głównym organizatorem odbywającej się od 2000 r. imprezy jest Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie. Targi z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę wydawców z Kaszub i Pomorza. Kulminacyjnym wydarzeniem każdej edycji jest wręczenie „Remusowej Kary” - nagrody w kategorii wydawnictw literatury kaszubskiej oraz nagród i wyróżnień w kategorii wydawnictw literatury pomorskiej. W tym roku autorzy i wydawcy zgłosili do konkursu łącznie 100 pozycji.

Komisja w składzie: prof. Edward Breza, prof. Tadeusz Linkner, prof. Jerzy Samp i mgr Bogumiła Cirocka wyróżniła naszą książkę AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy 2011. Targi stanowią doskonałą okazję do spotkania z licznie przybywającymi na imprezę autorami oraz nabycia ciekawych pozycji książkowych w promocyjnych cenach. Podczas tragów zaprezentowaliśmy prawie wszystkie, z 13 książek, które dotychczas ukazały się staraniem biblioteki.

W konkursie na najlepszy program obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze!” wzięło udział kilkadziesiąt  bibliotek, głównie publicznych, ale także szkolnych, pedagogicznych i uczelnianych. Przesłane do stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich sprawozdania dotyczyły głównie problematyki sportowej (nawiązującej do odbywającego się w Polsce EURO), literatury europejskiej związanej ze sportem, zwłaszcza państw biorących udział w mistrzostwach, a także promocji biblioteki jako centrum kultury, wiedzy, integracji. Ciekawe były pomysły organizowania zajęć dotyczących sportu i łączenia ich z książką i biblioteką. W tym zakresie biblioteki wykazały wiele innowacyjności i znakomitych pomysłów. Nagrody przyznało jury w składzie: Jadwiga Chruścińska (przewodnicząca), Anna Grzecznowska, Barbara Budzyńska, Małgorzata Jezierska, Witold Przybyszewski, Małgorzata Woźniak (sekretarz).

Bibliotece w Bolszewie, z okazji przypadającego w 2012 r. Jubileuszu 95. lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznano specjalną nagrodę jubileuszową, która od wielu lat bierze udział w Konkursie na najlepszy program Tygodnia Bibliotek, zdobywa nagrody i wciąż wykazuje się wysokim poziomem realizowanych zadań.

W Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”,  realizowanym z Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, biblioteka w Bolszewie otrzymała dotację na realizacje projektu pt. „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” zdobywając 78,5 punktów, co daje nam poz. nr 111. Otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości 5000 zł, co stanowi 100% wnioskowanej w projekcie kwoty. Całkowita wartość budżetu projektu 9185 zł. Do Konkursu „Aktywna Biblioteka” wpłynęło łącznie 418 wniosków. Komisja zarekomendowała dofinansowanie 207 projektów.

Aby ocenić nadesłane projekty w jak najbardziej sprawiedliwy sposób, każdy wniosek rozpatrywany był przez parę jurorów. Mogli oni ocenić wniosek na dwóch poziomach: poprzez przyznanie punktów w siedmiu kategoriach oraz rekomendowanie bądź odrzucenie projektu (pole „rekomendacja oceniającego”). Kryteria, według których oceniane były wnioski:

 

1.      Adekwatność i spójność. Czy i w jakim stopniu projekt nawiązuje do Planu Rozwoju Biblioteki? W jaki sposób projekt odpowiada na realne potrzeby różnych grup mieszkańców? Czy i w jakim stopniu cele projektu są zgodne z przewidywanymi w projekcie działaniami?

2.      Pożyteczność: korzyści dla społeczności. Czy i w jakim stopniu w ramach realizacji projektu lokalna społeczność oraz bezpośredni uczestnicy projektu odniosą jakieś korzyści?

3.      Pożyteczność: korzyści dla biblioteki. Czy i w jakim stopniu z realizacji projektu skorzysta sama biblioteka? Jakie trwałe zmiany w jej codziennym funkcjonowaniu przyniesie realizacja projektu? W jakim stopniu zespół biblioteki i jej filii będzie włączony w realizację projektu?

4.      Nowe technologie. W jakim stopniu wykorzystanie nowych technologii oraz możliwości, jakie daje Internet przyczyni się do zrealizowania celu projektu?

5.      Współpraca lokalna. Czy i w jakim stopniu w działania przewidziane w projekcie mają być zaangażowani mieszkańcy, partnerzy, wolontariusze?

6.      Komunikacja. Czy i w jakim stopniu biblioteka zaplanowała wykorzystanie różnorodnych narzędzi i sposobów komunikacji ze społecznością?

Koordynatorem projektu jest Janina Borchmann - dyrektor biblioteki, której pomagać będą w jego realizacji Agnieszka Szulc i Dorota Wicka.

     Kolejnym sukcesem biblioteki było wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Historyczne wędrówki z biblioteką”, którego organizatorami byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Porozumienie Wydawców Książki Historycznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy historycznej, promocja działań bibliotek na rzecz ocalenia od zapomnienia regionalnej i lokalnej historii oraz pamięci o wybitnych jej postaciach. Konkurs był inicjatywą realizowaną w ramach II Salonu Bibliotek, który zorganizowano podczas XXI Targów Książki Historycznej, w dniach od 29 listopada do 2 grudnia 2012 r. w Warszawie, na Zamku Królewskim.

 

Nasi sponsorzy i partnerzy

 

Naszą działalność w 2012 r. wsparły m.in.: Starostwo Wejherowskie, Wójt Gminy Wejherowo, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Wydawnictwo „Literatura” z Łodzi, Agencja Autorska „autograf” z Łodzi, OSDW Azymut sp. z o.o. i inne wydawnictwa, zakłady fotograficzne z powiatu wejherowskiego i darczyńcy prywatni.

Sponsorzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Wejherowo, Urząd Gminy Linia, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Wydawnictwo „Maszoperia”, Biuro Rachunkowości „M”, „EM”, „MM” i prywatni darczyńcy.

Patronat: Gmina Wejherowo, Radio Kaszëbë, „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, Express Powiatu Wejherowskiego”, Telewizja TTM, Telewizja TVK Kaszuby.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo, Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, 6 szkół podstawowych z Gminy Wejherowo, Zespół Szkół w Strzepczu, Gminny Dom Kultury w Gościcinie, Gminny Dom Kultury w Lini, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Gminny Ośrodek Kultury w Sierakowicach, Koło Pasji Twórczych, Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”, Stowarzyszenie Marynistów Polskich „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka, Uniwersytety III wieku w Wejherowie i Rumi, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddziały w Wejherowie, Gościcinie i Rumi, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Nadole - Zagroda Gburska i Rybacka, Biblioteka Publiczna Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie, Biblioteka Miejska im. Konstantego Damrota w Kościerzynie, wolontariat biblioteczny, pisarze, poeci, muzycy, artyści i lokalni twórcy ludowi, Wydawnictwo „Region”, Wydawnictwo „Rost”, Port Rumia C.H. Auchan.

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Statuetką „Anioła Kultury”, Janina Borchmann - dyrektor biblioteki w Bolszewie uhonorowała Magdalenę Majkowską i Żanetę Dominik z domu Zidikis, które kilkanaście lat temu zaangażowały się w pracę społeczną na rzecz biblioteki. Ponadto statuetką uhonorowano Henryk Skwarło - Wójta Gminy Wejherowo za wsparcie działań biblioteki na rzecz rozwoju kulturalnego Gminy Wejherowo, za czas, zainteresowanie i włączenie sie w obchody Roku Aleksandra Labudy, za znaczący wkład finansowy w realizacje projektów wydawniczych oraz za serce, życzliwość i zrozumienie potrzeb i specyfiki funkcjonowania naszej biblioteki oraz Łukasza Jabłońskiego - Wójta Gminy Linia za zaangażowanie i współpracę w promowaniu ponadczasowej twórczości Aleksandra Labudy wybitnego poety i felietonisty, a także włączenie sie w obchody Roku Aleksandra Labudy i organizację pleneru malarskiego inspirowanego poezją Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa, który odbył się w Gminie Linia oraz za serce i życzliwość wobec inicjatyw naszej biblioteki.

Serdecznie gratulujemy i z serca obdarowujemy naszych dobroczyńców tym, na co nas stać - dyplomem i statuetką. Dziękujemy autorowi rzeźb za jego trud oraz sponsorce. Chcemy kontynuować tę tradycję, pozyskać sponsorów na ufundowanie statuetek, a przede wszystkim liczymy, że znajdą się życzliwi, którzy nadal będą nam pomagać w naszej pracy.

 W Tygodniu Bibliotek 2012 nagrodami i dyplomami wyróżniono kilkadziesiąt osób. Artyści, występujące dzieci i ich opiekunowie, których twórczość prezentowaliśmy w ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze naszego regionu”, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe.

 

Współpraca ze środowiskiem

 

Stale współpracują z nami m.in.: Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Tomasz Fopke - Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych, Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gminny Dom Kultury w Lini, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada- Korzeniowskiego w Gdańsku, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Stowarzyszenie Marynistyczne „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka, dyrektorzy bibliotek powiatów: wejherowskiego, puckiego, kościerskiego, dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i przedszkola Gminy Wejherowo, rodzina Patrona biblioteki, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddziały w Wejherowie, Gościcinie i Rumi, Koło Pasji Twórczych, lokalni twórcy, biznes, Uniwersytety III Wieku Wejherowie i Rumi.

                                                                      

Formy promocji

 

Od stycznia do grudnia 2012 r. przy współpracy z partnerami biblioteka zorganizowała imprezy w których uczestniczyło 6 tys. osób. Wystawy okolicznościowe i pokonkursowe oraz wernisaże zwiedziło 30 tys. osób. Zapraszając na nasze imprezy przygotowaliśmy ponad 20 wzorów zaproszeń i kilka ulotek promocyjnych mających na celu rozpropagowanie obchodów Roku Janusza Korczaka oraz akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”. O wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę informowały specjalnie przygotowane plakaty. Odbyło się 17 form pracy: spotkania autorskie, prelekcje, konferencje, promocje, kiermasze książek, wystawy okolicznościowe i pokonkursowe, wernisaże, konferencje, inscenizacje, warsztaty twórcze, warsztaty edukacyjne połączone z wycieczką, lekcje biblioteczne, pokazy multimedialne, konkursy, głośne czytanie i plenery.

 

Biblioteka w mediach

 

Łącznie w BPGW odbyło się kilkadziesiąt imprez w których udział wzięło ok. 6000 osób. Działaniom podejmowanym w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” 2012 i VII edycji Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego patronowały: „Nasza Gmina. Miesięcznik samorządowy Gminy Wejherowo”, „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, „Polska Dziennik Bałtycki”, „Express Powiatu Wejherowskiego” oraz Telewizja TTM i Radio Kaszëbë.

Nasze imprezy zapowiadały i opisywały: „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, „Pomerania”, „Nasza Gmina. Miesięcznik samorządowy Gminy Wejherowo”, „Express Powiatu Wejherowskiego”, „Polska Dziennik Bałtycki”, „Rëmskô Klëka”, „GimNEWS. Miesięcznik Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie”, „Dziennik Bałtycki junior. GimNEWS”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Twoja Gazeta.pl. Wejherowo i powiat wejherowski. Bezpłatna prasa trójmiasta”. Natomiast relację z imprez wyemitowano na antenach: Telewizji TTM i TVK Telewizja Kaszuby oraz  w Radiu Kaszëbë.

 

Informacje w mediach

 

Na bieżąco o działaniach podejmowanych przez bibliotekę mieszkańców Gminy i Powiatu Wejherowskiego informowały: Telewizja TTM, Polska Dziennik Bałtycki, Express Powiatu Wejherowskiego, „Nasza Gmina. Miesięcznik samorządowy Gminy Wejherowo”, Pomerania, Panorama Powiatu Wejherowskiego, Radio Kaszëbë, i następujące witryny internetowe: Oficjalna strona gminy Wejherowo, Małe Trójmiasto Kaszubskie, Express Powiatu Wejherowskiego, Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, Telewizja TVK Kaszuby.

Zapowiedzi i relacje o imprezach opublikowano: Oficjalne strony Gminy Wejherowo i Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Szczegółowe informacje: www.bpgw.org.pl oraz na profilu biblioteki i Janiny Borchmann - dyrektor biblioteki na portalu społecznościowym facebook.

 

1.      25 stycznia - Trzy w jednym - wernisaż, promocja książki i koncert w bolszewskiej książnicy

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-01-28/01/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

2.      29 lutego - działania biblioteki w Roku Aleksandra Labudy - promocja książki, wystawy, konkursy i lekcje biblioteczne

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-03-01/14/wiesci-z-ug-w-wejherowie.html?play=on - Wieści UG Wejherowo

·         Bolszewo.net - http://vimeo.com/37968059 - 29.02.2012 - Promocja książki „AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy 2011” pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego

3.      14 marzec - wernisaż Elżbiety Kurek i referat T. Linknera

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-03-22/15/wiesci-z-ug-wejherowo.html?play=on - wieści z UG Wejherowo

4.      26 marzec - Plener w Rajskiej Górze

·         UG Wejherowo -http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=341:krajobraz-po-krwawym-sztormie&catid=1:aktualnoci - Krajobraz po krwawym sztormie

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-03-29/14/wiesci-z-urzedu-gminy-wejherowo.html?play=on - Wieści z urzędu Gminy Wejherowo

5.      11 kwietnia - Stolem z morza i Kaszub

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-04-14/01/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

6.      8 maja - Zawodnicy Gryfa Orlex Wejherowo w Bolszewie

·         Gryf Wejherowo - http://www.gryfwejherowo.com.pl/gimnazjalisci-spotkali-sie-z-gryfem,0As16h5SFAmWYQT4wYi4Mh4juLnHBIIt9pgF3UFL3430FLlp7A.html Gimnazjaliści spotkali się z Gryfem

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=382:pikarze-gryfa-wejherowo-w-bibliotece&catid=1:aktualnoci - Piłkarze Gryfa Wejherowo w bibliotece

·         GWE24 - http://gwe24.pl/Gimnazjalisci-spotkali-sie-z-Gryfem,7336.html - Gimnazjaliści spotkali się z Gryfem

7.      9 maja - konferencja - Më jesmë òd Bôłtu

·         dworekdrzewiarza.pl - http://dworekdrzewiarza.pl/images/krwawy%20sztorm.jpg - Zaproszenie na konferencję

·         „Panorama Powiatu Wejherowskiego” - gazeta

·         Kaszubi.pl - http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/48 - W Gościcinie moc atrakcji

8.      12 maja - I mecz o Puchar Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=387:radni-dali-fory-przyjacioom-biblioteki&catid=1:aktualnoci - Radni dali fory przyjaciołom biblioteki

9.      12 maja - Zdzisław Sękiewicz i Konstanty Wasilewski

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/programy/36/przekroj-kultury/2012-05-19/01/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

10.  15 maja - II Aukcja charytatywna „O radość dziecka”

·         TTM Wejherowo - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-05-24/13/wiesci-z-urzedu-gminy-w-wejherowie.html?play=on - wieści z UG Wejherowo

·         UG Wejherowo -http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=393:aukcja-charytatywna-qo-rado-dzieckaq&catid=1:aktualnoci - II Aukcja Charytatywna „O radość dziecka”

11.  13 lipiec - XIII Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „Costerina 2012”

·         UGWejherowo http://www.gopsir.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=461:al-manach-wyroniony-na-targach-ksiki-w-kocierzynie&catid=1:aktualnoci%20/ - AL.-manach wyróżniony na targach książki w Kościerzynie

·         Kaszubi.pl - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/157 - „Remusowe Kary” przyznane

·         Kościerzyna.gda.pl - http://www.koscierzyna.gda.pl/portal?id=772785 - XIII Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2012”

·         Kościerzyna24.info - http://www.koscierzyna24.info/index.php/pl/the-news/34/3143 - Kościerzyna ponownie gościła wydawnictwa z całego Pomorza

·         Monitorurzedowy - http://www.monitorurzedowy.pl/ogloszenia/pl/szczegoly-ogloszenia,id:3042.html - XIII Kościerskie Targi Książki Kaszubskiej i Pomorskiej „COSTERINA 2012”

·         Norda - https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:adg_oB_C-g4J:www.kaszubi.pl/images/dodatkowe/media/norda/2012/Norda%25202012.07.20.pdf+&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESiTIaPKGRnaUo7XT4dAflEBHPCYtsadrqPmBwFEdID8TMzCGSwUAZAE5FPPsOinwrGXiXF-GriyaTliPDerODA7peJtA8nFCxihB_S2NHjjpcQUErLy9ObpJCz5uJFo-rsFSCwP&sig=AHIEtbQHhDylK3-NhRnANkGmc3o7EuNwtw - Czytelnicy szukają nowości.

·         TVK Kaszuby - http://telewizjakaszuby.pl/index.php/wejherowo/1091-przystanek-wakacje-odc-6 - Przystanek Wakacje odc. 6

12.  12 września - Kaszubskie klimaty w bibliotece

·         GWE24.pl - http://gwe24.pl/O-Kaszubach-z-pasja,9283.html - O Kaszubach z pasją

·         Gazeta Świętojańska - http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=41136 - Wernisaż „Kaszuby w obiektywie Zygmunta Pałasza”

·         Telewizja TTM  http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-09-16/00/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

13.  26 września - 35 - lecie pracy twórczej Macieja Tamkuna i otwarcie wystawy Edmunda Kamińskiego pt. „Marian Mokwa - marynista kaszubskiego lądu i morza”.

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-09-27/07/przed-nami-kulturalny-weekend.html?play=on - Za nami kulturalny weekend

·         Wejherowo24.info - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-09-27/07/przed-nami-kulturalny-weekend.html?play=on - Dwie wystawy w gościcińskim Dworku Kultury…

14.  29 wrzesień - Rozstrzygnięcie VII powiatowo-gminnego konkursu fotograficznego

·         Wejherowo24.info - http://www.youtube.com/watch?v=vzF8B3GAypo - „Odpowiednie dać rzeczy słowo...” o dniach kultury w powiecie

·         TVK - Telewizja Kaszuby - http://telewizjakaszuby.pl/index.php/wejherowo/1138-odpowiednie-da-rzeczy-sowo-o-dniach-kultury-w-powiecie - „Odpowiednie dać rzeczy słowo...” o dniach kultury w powiecie

·         TTM Wejherowo - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-01/19/final-konkursu-w-bolszewie.html?play=on - Finał konkursu  w Bolszewie

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=552:rozdano-nagrody-za-najpikniejsze-zdjcia&catid=1:aktualnoci - Rozdano nagrody za najpiękniejsze zdjęcia

·         TTM Wejherowo - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-07/00/przekroj-kultury.html?play=on - przekrój kultury

15.  3 października - Wieczór wspomnień rocznicowych o wybitnych postaciach Kaszub

·         Fopke.pl - http://www.fopke.pl/Aktualnosc.aspx?AktualnoscID=1649 - tam się wraca

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-07/00/przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój kultury

16.  17 październik - „Aleksander Labuda i wyzwania tożsamości kaszubskiej. W 110. rocznicę urodzin twórcy”

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-17/10/kaszuby-dotad-nieznane-odc-30-aleksander-labudda.html?play=on  - TTM-Kaszuby dotąd nieznane - Aleksander Labuda

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-10-17/06/110-urodziny-aleksandra-labuddy.html?play=on - 110 urodziny Aleksandra Labudy

·         Wejherowo.naszemiasto.pl - http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1579459,konferencja-naukowa-na-temat-aleksandra-labudy,id,t.html - Konferencja naukowa na temat Aleksandra Labudy

·         UG Wejherowo - http://www.ug.wejherowo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=578:konferencja-naukowa-na-temat-aleksandra-labudy&catid=1:aktualnoci - Konferencja naukowa na temat Aleksandra Labudy

·         Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=yyReqrjkyP4 - Prezentacja - Konferencja Naukowa

·         Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=bKSfgq9iY4M - Wyzwania tożsamości kaszubskiej

·         17 październik - „Aleksander Labuda i wyzwania tożsamości kaszubskiej. W 110. rocznicę urodzin twórcy”

·         Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=jVWll9wiEtk&feature=relmfu - Konferencja naukowa - Aleksander Labuda.

17.  10 listopada - Dyktando w Strzepczu

·         Wejherowo.naszemiasto.pl http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1609731,xi-dyktando-kaszubskie-w-strzepczu,3825347,id,t,zid.html - Dyktando w Strzepczu

18.  21 listopada - Zakończenie obchodów Roku Aleksandra Labudy w bibliotece w Bolszewie

·         Telewizja TTM - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2012-11-22/12/wiesci-z-ug-wejherowo.html?play=on - Wieści z UG Wejherowo - podsumowanie Roku Aleksandra Labudy

·         Kaszubi.pl - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/299 - koniec Roku Aleksandra Labudy

 

Osoby szczególnie zaangażowane w działalność BPGW

 

W mijającym roku duży wkład w działanie biblioteki wnieśli m.in.: Maciej Tamkun - komisarz plenerów malarskich w latach 2010-2012 oraz członkowie Koła Pasji Twórczych: Beata Breza, Krystyna Dering, Andrzej Grabowski, Roman Graszkiewicz, Bogumiła Gussmann, Zdzisław Karbowiak, Joanna Kowalska, Teresa Marzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisław Melzer, Gabriel Oleszek, Tadeusz Podgórski, Natasza Sobczak, Celina Szachowska, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Zbigniew Śmiechowski, Brygida Śniatecka, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Urszula Zimorska, a także: Henryka Albecka - nauczycielka i opiekunka Koła Kaszubskiego działającego przy SG w Bolszewie; Katarzyna Błędzka-Zając - nauczycielka SG w Bolszewie; Jarosław Borowiec - nauczyciel SG w Bolszewie; Sławomir Cholcha - pomysłodawca i ekspert ds. językowych; Tomasz Fopke - poeta, literat; Marzena Jędrzejewska - nauczycielka SG w Bolszewie; Urszula Klisowska - nauczycielka SSP w Bolszewie; Anna Kloka - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla w Kosakowie; Elżbieta Kurek - artysta plastyk; Wojciech Kuziel - radny z Bolszewa; Ewa Lenarczyk - pisarka; Magdalena Płotka-Garstka - nauczycielka SSP w Górze; Bożena Reszke - radna z Gościcina; Irena Samson - nauczycielka SSP w Bolszewie; Piotr Skrzypkowski - kierownik zespołu „Remus” z Luzina; Katarzyna Smentoch - nauczycielka SG w Bolszewie; Wanda Szczęsna - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie; Maria Treder - nauczycielka SG w Bolszewie; Małgorzata Wołoszyn - właścicielka Biura Rachunkowości „M”, „EM”, „MM”; dyrektor Elżbieta Landowska i nauczycielki SSP w Bolszewie: Małgorzata Białk, Joanna Kukowska Daniela Okrój; dyrektor Teresa Hewelt i nauczycielki SSP w Gościcinie, Sabina Dampc, Beata Miłosz, Irena Wykowska; dyrektor Leszek Grabarczyk i Wioleta Stenke nauczycielka SSP w Gowinie; dyrektor Katarzyna Lassnau i nauczycielki SSP w Górze: Aleksandra Leśniewska, Agnieszka Piotrowska, Danuta Sobczyńska; dyrektor Henryk Miotk i nauczyciele SSP w Nowym Dworze Wejherowskim Mariusz Królikowski i Grażyna Sikorra; dyrektor Krzysztof Grzenia i nauczycielki SSP w Orlu, Dorota Kołodziejska, Justyna Kubiś, Maria Rozenkranc; Zbigniew Lipka - dyrektor SG w Bolszewie; poeci: Elżbieta Bieńko-Kornacka, Krzysztof Garstkowiak, Grzegorz Górski, Maria Magdalena Grzesińska, Zbigniew Jabłoński, Krystyna Kobus, Dorota Myszk, Mirosław Odyniecki, Alicja Orszulak, Daniela Polasik, Henryk Połchowski, Halina Barbara Szymańska; plastycy i rzeźbiarze: Edward Jastrzębski i Bogdan Wenta; zespoły regionalne, kompozytorzy: Franciszek Okuń  kierownik Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Levino” z Lęborka, Kajetan Pyrzyński; pozostałe osoby: Ks. kanonik Stanisław Bach - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Gościcino, Romuald Tadeusz Bławat - dr nauk humanistycznych, pisarz, Andrzej Busler - regionalista, Karol Dettlaff, Małgorzata Gibała i Andrzej Jeschke - opiekunowie Domu Maryi, Tadeusz Grabarczyk, Henryk Kanczkowski - prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział Wejherowo, Bogusława (humorystka) i Jaromira (poetka) Labuddówny, Bronisław Lange - Fundacja „Podaj rękę” z Gościcina, Jacek Lange, Tadeusz Linkner - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Zygmunt Miszewski, Katarzyna Patelczyk, Magdalena Szornak i Mateusz Hoppe - współorganizatorzy zjazdu po latach członków Kółka Bibliotecznego dla dzieci do lat 15 i Koła Miłośników Biblioteki, Andrzej Perepeczko - pisarz, Eugeniusz Pryczkowski - redaktor, edytor i wydawca, Marek Seyda, Mirosław Skibiński, Ks. Jacek Stępień - Rektor Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie, Dariusz Szymikowski - historyk, Jan Trofimowicz - dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini; biblioteki: Bożena Orczykowska wice dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Teresa Radziszewska - bibliotekarz systemowy WiMBP, Jadwiga Piernicka - bibliotekarka z BPGK w Kosakowie; przedstawiciele władz samorządowych: Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, dr Krzysztof Zabiegliński - Doradca - Pełnomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i rozwoju Gminy; firmy prywatne i media: Cezary Czaja - „Mag Foto Studio”, Krystyna i Władysław Gordziej - „Foto Gordziej”, Izabela Jop - „Foto-Lusia”, Marek Kobiela i Jan Tuszyński - „Fotokontakt” s.c., Rafał Nowak - „Foto Canon”, Agnieszka i Brunon Steinke - „Foto-Teresa-Bis”, Łukasz Steinke - „Foto Centrum Serwis Wideofilmowanie”, Sabina Grzenkowicz - cukiernia „Sabinka”, Tomasz Lange - właściciel piekarni, Gabriela Niedzielska - Agencja Autorska Autograf, Wydawnictwo Maszoperia Literacka, „Express Powiatu Wejherowskiego”, „Nasza Gmina Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo”, „Panorama Powiatu Wejherowskiego”, „Polska Dziennik Bałtycki”, „Radio Kaszëbë”, Twoja Telewizja Morska, TVK Telewizja Kaszuby.

 

Konferencje i szkolenia pracowników biblioteki

 

Pracownicy biblioteki uczestniczyli w następujących szkoleniach i konferencjach:

·        Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Podczas cyklu składającego się z pięciu dwudniowych spotkań, uczestnicy szkolenia - bibliotekarki i bibliotekarze oraz przedstawiciele instytucji działających w środowisku lokalnym (przyjaciele biblioteki, lokalni liderzy, przedstawiciele urzędów) - przygotowywali plan rozwoju biblioteki i uczyli się, jak go wdrażać. Szkolenia dotyczyły wprowadzania zmiany w instytucji, otwarcia jej na nowe możliwości pracy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych metod.

Plan rozwoju biblioteki to dokument, który pomoże zmienić biblioteki publiczne w małych miejscowościach w centra aktywności lokalnej. Plan ma zawierać konkretne pomysły na funkcjonowanie placówek na najbliższe lata, odnosić się do wizji i misji biblioteki, mówić też o grupach mieszkańców, których chcielibyśmy włączyć w realizację konkretnych zadań. 

Warsztaty planowania rozwoju biblioteki składały się z pięciu modułów:

W 2011 r.: odbyły się szkolenia w ramach Modułu I pt. „Biblioteka - miejsce społeczne” i Modułu II pt. „Biblioteka - miejsce zasobów wiedzy i kultury”. Szkolenie w ramach Modułu III pt. „Biblioteka - miejsce edukacji każdego wieku” (społecznej i kulturalnej) odbyło się dniach w dniach od 12 do 13 stycznia 2012 r.           

Zmiana społeczna jest możliwa głównie dzięki edukacji, biblioteka lokalna jest przestrzenią edukacji społecznej i kulturalnej (już realizowanej w mniejszym czy większym stopniu przez biblioteki). W małych środowiskach biblioteka bywa najlepszym, jeśli nie jedynym miejscem spotkania ludzi (budowanie kapitału społecznego miejsca) - jest więc przystanią dla rozmaitych grup. Biblioteka w społeczności lokalnej może tworzyć poczucie więzi, budowania tożsamości - jest współodpowiedzialna za tworzenie „Małej Ojczyzny”, relacji mieszkańców z miejscem, w którym żyją.

W tym module główne wątki to: metody i formy edukacji, w tym edukacji dorosłych; kształtowanie umiejętności w zakresie identyfikacji i inicjowania grup edukacyjnych  w społeczności lokalnej; wykorzystanie idei i instytucji wolontariatu do mobilizowania społeczności; dostrzeganie potencjału edukacyjnego środowiska; przekonanie o istotnej roli biblioteki w edukowaniu społeczności lokalnej.

W dniach od 20 do 21 lutego 2012 r. odbyło się szkolenie w ramach Moduł IV pt. „Biblioteka - miejsce informacji i współpracy”.

Bardzo ważna jest świadomość, że biblioteka jako pojedyncza instytucja nie będzie w stanie zająć się wszystkim. Do sprawnego działania potrzebuje partnerów. Jak i kogo pozyskać to jeden z głównych elementów tego modułu szkolenia.

W tym module celem szkolenia było zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach: partnerstwa, komunikacja, rola biblioteki w budowaniu partnerstw lokalnych, wystąpienia publiczne: pogłębienie  umiejętności budowania relacji ze środowiskiem lokalnym; zdobycie umiejętności facylitowania spotkań; przekonanie o roli biblioteki jako aktora rozwoju lokalnego; pogłębienie świadomości większej skuteczności działań poprzez wspólne działanie.

Natomiast w dniach od 25 do 26 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie w ramach modułu V pt. „Biblioteka - miejsce z potencjałem rozwoju”.

Wiele elementów w tym module było podsumowaniem wcześniejszej pracy bibliotekarzy. Cykl szkoleniowy kończył się opracowaniem własnego planu rozwoju biblioteki. Plan ten miał odpowiedzieć na pytania: Jaką wizję rozwijającej się placówki mają bibliotekarze? Co pomoże w realizacji tej wizji? W którą stronę pójdzie biblioteka? Jakie zmiany muszą zajść i kiedy one nastąpią?

Podczas ostatniego modułu uczestnicy koncentrowali się na: planowaniu strategicznym i projektowaniu działań; tworzeniu projektów i budowaniu poszczególnych jego części; ewaluacji pracy instytucji i osobistej realizacji zadań; dopracowaniu planów rozwoju bibliotek.

W szkoleniach udział wzięły: Agnieszka Szulc i Iwona Engelbrecht. W ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek otrzymaliśmy 2 aparaty fotograficzne na dwie placówki biblioteczne. Obie Panie na zakończenie otrzymały certyfikaty.

·      Szkolenie FORMAT MARC 21

Szkolenie odbyło się w dniach od 26-27 marca w Gdańsku. Uczestniczyła w nim Agnieszka Szulc. Celem szkolenia było zapoznanie się ze zmianami stosowanymi w formacie MARC 21. Format MARC 21 jest standardem rozwijanym przez Bibliotekę Kongresu, stosowanym m.in. przez Bibliotekę Narodową, Centrum NUKAT a także przez duże biblioteki uczelniane (Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotekę Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika) i biblioteki publiczne. Wykorzystanie formatu do zapisywania i wymiany informacji bibliograficznych, stało się obecnie normą dla systemów bibliotecznych użytkowanych przez polskie biblioteki. Również użytkownik systemu SOWA2/MARC21 może wykorzystywać możliwości tego formatu w oparciu o stosowne źródła metodologiczne i zalecaną bibliografię.

·        „Multimedia i nowoczesna komunikacja”

W dniach od 1 do 3 października Dorota Wicka uczestniczyła w szkoleniu specjalistycznym z Programu Rozwoju Bibliotek pt. „Multimedia i nowoczesna komunikacja”. Zajęcia odbywały się w Białymstoku w Hotelu „Pod Herbem”. Po zakończeniu szkolenia Dorota Wicka otrzymała certyfikat.

Przed nowoczesną technologią nie ma ucieczki. Co więcej, nawet gdyby była, to ucieczka nie miałaby sensu - otoczeni na co dzień multimediami wszelkiego rodzaju ludzie w większości nie potrafiliby już bez nich żyć. Stały się integralną częścią życia - prywatnego, zawodowego, społecznego, edukacyjnego czy kulturalnego. Nie bez powodu coraz poważniej mówi się o zjawisku „wykluczenia cyfrowego” - świadczy to o tym, że za standard uznaje się już korzystanie z nowoczesnych technologii, a osoby z nich niekorzystające wymagają wsparcia i działań „włączających”.

Popularyzacja Internetu, telefonii komórkowej, fotografii i telewizji cyfrowej stanowią dla bibliotek i szansę, i zagrożenie. Zagrożenie, jeśli biblioteka będzie udawać, że nie zauważa tych zmian, a wejście w świat nowoczesnych technologii ograniczy się do skomputeryzowania katalogów. Szansę, jeśli uzna, że multimedia, dostęp do globalnych zasobów wiedzy i kultury, łatwość komunikacji to potężne narzędzia, dzięki którym biblioteka może odświeżyć swoją ofertę, stać się bardziej atrakcyjną placówką, zaoferować dodatkowe formy aktywności, przyciągającą nie tylko czytelników, ale i tych, którzy do biblioteki mają „dłuższą drogę”. 

Uczestniczy szkolenia dowiedzieli się, iż „nowoczesna technologia” brzmi poważnie i groźnie, ale tak naprawdę to pożyteczne narzędzia wspierające codzienną pracę biblioteki, bibliotekarzy i bibliotekarek; jakie „technologie” masz w bibliotece na wyciągnięcie ręki; jak wykorzystać multimedia i nowoczesne technologie do odświeżenia oferty biblioteki; jakie nowe formy aktywności mogą pojawić się w bibliotece; jak wykorzystać technologię do ułatwienia sobie pracy; jak korzystać z globalnych zasobów wiedzy i kultury; jak poprzez kontakt z nowoczesną technologią przyciągać nowe grupy odbiorców do świata wiedzy i kultury.

Korzyści dla mieszkańców Twojej miejscowości: trafią do placówki, która świadomie wykorzystuje narzędzia nowoczesnej komunikacji i w miarę możliwości udostępnia je mieszkańcom; znajdą miejsce, w którym będą mogli rozpocząć lub rozwinąć swoje kontakty z Internetem i narzędziami nowoczesnej komunikacji; uzyskają dostęp do światowego dziedzictwa kulturalnego; zaczną postrzegać bibliotekę jako miejsce nowoczesne, idące z duchem czasów, ale nie zapominające o roli, jaką ma pełnić; dostaną odpowiedzi na pytania, które do tej pory pozostawały bez odpowiedzi.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki mogli przyjrzeć się różnym możliwościom, jakie dają komputer, Internet, telefon komórkowy czy aparat cyfrowy. Wspólnie zastanawiali się, do czego można te narzędzia wykorzystać, programując działanie biblioteki. Przede wszystkim zaś szkolenie było okazją do tego, aby spokojnie, bez pośpiechu, samemu poćwiczyć, sprawdzić, wypróbować kilka przydatnych narzędzi bazujących na „nowoczesnych technologiach”.

·        „Nowe zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników instytucji kultury od 01.07.2012 r. Poradnik prawny dyrektora i organizatora - warsztaty praktyczne”

W szkoleniu, które odbyło się 1 lipca uczestniczyła Janina Borchmann - dyrektora i główna księgowa Grażyna Ziemann. Na zakończenie szkolenia uczestnikom wręczono certyfikaty.

·        „Biblioteki następne”

Dnia 21 listopada 2012 r. w Sali Obrad w Nowego Ratuszu w Gdańsku odbyła się III Regionalna Konferencja „Biblioteki następne” w której uczestniczyła dyrekcja i pracownicy biblioteki.

 

Digitalizacja

 

Od trzech lat Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie przystąpiła do procesu digitalizacji zbiorów bibliotecznych. Zbiory biblioteczne to wyjątkowo cenny element dziedzictwa kulturowego, którego ochrona jest powinnością każdego pokolenia. Obecnie dzięki technologiom w zakres tej ochrony wchodzić mogą już nie tylko działania zapewniające zbiorom bezpieczne warunki przechowywania, ale także zabezpieczające treść zbiorów. Szansę taką stwarza technologia cyfrowa, czyli digitalizacja. Przenoszenie na format cyfrowy niemal wszystkich typów dokumentów, tj. książek, dokumentów z życia społecznego, etc. poprawia również problem fizycznego oddalenia odbiorcy informacji od jej źródła.

Zbiory, które nasza biblioteka przenosi na format cyfrowy, są systematycznie wprowadzane do zasobów Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), która jest zrzeszona w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dzięki temu czytelnicy z kraju i z zagranicy za pośrednictwem katalogu internetowego BBC mogą zapoznać się z zasobami wprowadzanymi przez bibliotekę w Bolszewie.

W 2012 r. wprowadziliśmy do zasobów BBC 12 kronik: SSP w Bolszewie (3), SSP w Gościcinie (4) oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie (5) i 32 książki i tomiki poezji: Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego (1), Janiny Januszewskiej (1), Jaromiry Labuddy (2), Zazy Wilczewskiej (3), Lilii Wilczyńskiej (1), Jana Drzeżdżona (13), Zbigniewa Klotzke (5), Macieja Kurpiewskiego (1), Dariusza Szymikowskiego (1), Macieja Tamkuna (1), Jana Zbrzycy (2) oraz Nauczycieli Gimnazjum (1).

W latach 2010-2012 do zasobów BBC wprowadziliśmy: 35 kronik i 37 książek.

 

Plany na rok 2013

 

W dniach od 18 do 24 lutego w Dworku „Rajska Góra” w Górze obędzie się V plener malarski tym razem inspirowany powieścią  Jana Drzeżdżona Twarz Smętka. W plenerze uczestniczyć będą członkowie Koło Pasji Twórczych. Kierownikiem pleneru będzie Janina Borchmann.

Nie ulega wątpliwości, iż doniosłym wydarzeniem będzie konferencja naukowa, która zostanie zorganizowana 15 maja pt. Światy możliwe Jana Drzeżdżona. Organizatorami konferencji będą Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie i Instytut Polonistyki przy Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Staraniem biblioteki, w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” zostaną opublikowane następujące książki: Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit pod red. Daniela Kalinowskiego, Światy możliwe Jana Drzeżdżona pod red. Daniela Kalinowskiego, Aleksander Labuda Scinanjé kanji w wersji znormalizowanej (tekst dostosowała Jaromira Labudda) uzupełnionej o sztukę Bogusławy Labuddy Ścinanie kani z fotografiami, Aleksander Labuda Felietony Guczowego Macka.

Przystąpimy do realizacji projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W projekcie uczestniczyć będzie 17-osobowa grupa, którą tworzą emeryci, renciści, osoby aktywne zawodowo zrzeszeni w Kole Pasji Twórczych i Bałtyckim Stowarzyszeniu Marynistów „Mare Nostrum”. Są to osoby, które aktywnie wspierają zainteresowania mieszkańców najnowszymi zjawiskami w sztuce przez: prowadzenie warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, współpracują z biblioteką przy organizacji wystaw i pokazów poświęconych różnorodnym rodzajom sztuki, w organizowaniu plenerów malarskich. W ramach projektu zorganizujemy plener malarski, w trakcie którego artyści namalują obrazy, które stworzą „Galerię ludzi zasłużonych dla Gminy Wejherowo”. Dzięki temu mieszkańcy Gminy Wejherowo poznają zasłużone postacie: społeczników i filantropów, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju gminy. Opracowane zostaną ich biogramy, a poplenerowe obrazy ukażą się w specjalnie zaprojektowanej kolorowej wkładce dołączonej do „Naszej Gminy. Miesięcznika samorządowego Gminy Wejherowo” w nakładzie 3 tys. egz. Tym samym promowani będą artyści uczestniczący w plenerze i zasłużone postacie Gminy Wejherowo. Obrazy zostaną zlicytowane podczas aukcji charytatywnej „O radość dziecka” mającej na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na osoby potrzebujące pomocy. Sylwetki ludzi zasłużonych, uczestnikom aukcji przybliży młodzież w formie specjalnie przygotowanej inscenizacji. Przez udział w plenerze i aukcji charytatywnej, uczestnicy projektu będą mieli poczucie, iż ich bezinteresowne działanie na rzecz społeczności lokalnej będzie miało wpływ na pomoc dla dzieci z ubogich rodzin z Gminy Wejherowo.

 

W związku z ogromną popularnością technologii komputerowych i Internetu na świecie, zwiększyło się zapotrzebowanie na różnego rodzaju szkolenia i kursy informatyczne dla osób powyżej 50. roku życia. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w ramach projektu zorganizujemy 7 szkoleń obejmujących: naukę posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami - komputer, skaner, kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem, drukarka; poznanie zalet korzystania z komputera i Internetu, nabycie przez nich praktycznych umiejętności poruszania się po Internecie, wysyłania e-maili, zakładania kont na portalach społecznościowych - facebook, nasza klasa; korzystania z komunikatorów - SKYPE, Gadu-Gadu; założenia konta na portalu YOU TUBE; obsługa popularnych programów komputerowych - Windows, Word, PowerPoint; założenie konta na portalu Allegro.pl w celu dokonania kupna-sprzedaży.

 Ponadto uczestnicy szkoleń nauczą się jak zrobić najlepszy użytek z bogatych zasobów Internetu, jak za pośrednictwem Internetu komunikować się z rodziną i przyjaciółmi, jak szukać porad na temat zdrowia, jak zrobić zakupy z dostawą do domu oraz wiele praktycznych wskazówek jak wykorzystać Internet do własnych celów: sprzedaż swych prac artystycznych.

Uczestnicy warsztatów nie mają pomysłu na to jak zareklamować własną osobę oraz twórczość. Potrafią o niej opowiedzieć, prezentować w instytucjach kultury. Chcieliby aby użytkownicy Internetu mieli dostęp do ich twórczości m.in. przez portale społecznościowe: facebook, nasza klasa. Utworzenie bloga bibliotecznego umożliwi im szerszy kontakt z biblioteką i społecznością lokalną, a tym samym promocję artystów i ich twórczości. Artyści będą mieli możliwość prezentacji swojego dorobku artystycznego użytkownikom Internetu, portali społecznościowych i społeczności lokalnej, itp.

Kolejnym celem projektu jest wieczór poetycki z udziałem widowni „Barwne życie słynnych poetek” i recytacja utworów własnych osób uczestniczących w wieczorze. Komisja konkursowa oceni wiersze, a najlepsze zostaną nagrodzone. Udział w konkursie poetyckim będzie skutkował opublikowaniem wierszy na blogu bibliotecznym i otrzymaniem nagród. Promocja lokalnych artystów (poetów, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników i regionalistów) przez zamieszczenie noty biograficznej, fotografii i twórczości (malarstwo, poezja, rękodzieło, rzeźba, haft) na blogu biblioteki przyczyni się do większej popularyzacji ich dorobku artystycznego wśród użytkowników Internetu.

Koordynatorem projektu jest Janina Borchmann - dyrektor biblioteki, której pomagać będą w jego realizacji Agnieszka Szulc i Dorota Wicka.

    

Harmonogram projektu:

·        luty

~        spotkanie organizacyjne - utworzenie listy osób zasłużonych dla Gminy Wejherowo - społeczników, pasjonatów i filantropów. Przygotowanie fotografii, biogramów ludzi zasłużonych w gminie Wejherowo. Opracowanie plakatu i zaproszeń,

~        warsztaty informatyczne (cz. 1) pod hasłem „Obsługa pakietu Microsoft Office: Word, PowerPoint”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 2) pod hasłem „Poznaj możliwości jakie daje Internet i wyszukiwarka Google,

·        marzec

~        plener malarski, podczas którego pięcioro artystów namaluje portrety społeczników i filantropów, którzy swoją działalnością przyczynili się do rozwoju gminy Wejherowo. Obrazy będą się składały na cykl „Galeria ludzi zasłużonych dla gminy Wejherowo”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 3) pod hasłem „Załóż i obsługuj pocztę elektroniczną. Naucz się skanować zdjęcia i dokumenty”,

~        „Barwne życie słynnych poetek” - wieczór poetycki z udziałem widowni i uczestników Projektu. Recytacja poezji - konkurs,

~        warsztaty informatyczne (cz. 4) pod hasłem „Załóż konto na portalach społecznościowych Nasza Klasa i Facebook”. Warsztaty zorganizowane zostaną w ramach projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!”,

~        opracowanie graficzne wkładki do miesięcznika „Nasza Gmina”,

·        kwiecień

~        warsztaty informatyczne (cz. 5) pod hasłem „Instalowanie, obsługa oraz wykorzystanie komunikatora internetowego Gadu-Gadu”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 6) pod hasłem „Instalowanie, obsługa oraz wykorzystanie SKYPE’a do prowadzenia rozmów przez Internet. Nauka robienia zakupów przez Internet”,

~        warsztaty informatyczne (cz. 7) pod hasłem „Zakładanie konta na portalu YouTube - wyszukiwanie i wprowadzanie filmów własnego autorstwa”,

·        maj

~        Aukcja charytatywna „O radość dziecka” połączona z recitalem Agi Kostenckiej i Andrzeja Marczyńskiego pt. „Od serca”, w trakcie której zlicytowane zostaną obrazy m.in. z cyklu „Galeria ludzi zasłużonych dla gminy Wejherowo”

·        czerwiec

~        zakończenie projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” realizowanego w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

     W dalszym ciągu będziemy współpracować z lokalnym środowiskiem; organizować konkursy, m.in.: VIII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny w trzech kategoriach: dla dzieci od lat 6 do 13 ze szkół podstawowych pt. „Mój Tata”; dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Moje widzenie Boga” oraz dla studentów i osób dorosłych pt. „Brzydkie jest piękne”, a także konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne i warsztaty; pozyskiwać darczyńców i wolontariuszy.

     W przyszłym roku w głównej mierze będziemy popularyzować sylwetkę i twórczość Patrona biblioteki, Alojzego Nagla, Jana Drzeżdżona, Aleksandra Majkowskiego, Leona Roppla, aktywnie włączymy się w obchody Roku Juliana Tuwima (ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej), Roku Powstania Styczniowego (ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej), Roku ks. Janusza Pasierba (ustanowionego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), a także upamiętnimy 80. rocznicę powstania czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô” i 50. rocznicę powstania miesięcznika „Pomerania”.

     Zorganizujemy I Powiatowo-Gminny Konkurs Mistrza Pięknego Czytania w języku kaszubskim. Głównym celem Konkursu jest propagowanie literatury i kultury kaszubskiej wśród mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Szczegóły dotyczące Konkursu zostaną opublikowane na stronie Internetowej biblioteki.

     Włączymy się w obchody X edycji „Tygodnia Bibliotek” - akcji społecznej które realizują wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy. Głównym celem tego ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. Obchody Tygodnia Bibliotek pozwalają w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Oczywiście są też dobrą okazją do promowania literatury, wystaw, plakatów.

     Szanowni Państwo atrakcji nie zabraknie, pracy również, dlatego też zapraszamy wszystkich w gościnne progi biblioteki do Bolszewa i jej filii w Nowym Dworze Wejherowskim.

 

Oprac. J.B.

 

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 41. Czas ładowania: 0.02681