Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Folder podsumowujący działania kulturalno-oświatowe Biblioteki Publicznej Gm. Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie w 2013 r.

 

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo

im. Aleksandra Labudy w Bolszewie za 2013 r.

 

Wstęp

 

Jak co roku w ramach cyklów „Pasje i hobby mieszkańców naszego regionu” i „Odkrywamy Młode Talenty w Gminie Wejherowo” zorganizowano 16 wystaw, nie rzadko połączonych z prelekcjami wybitnych przedstawicieli nauki polskiej poświęconych historii Kaszub i wybitnym postaciom z historii literatury naszego regionu (łącznie 18 referatów). Ważnym elementem stanowiącym zachowanie dziedzictwa kulturowego było również przygotowanie 4. wystaw dokumentacyjnych, 8. wystaw pokonkursowych, 9. pokazów multimedialnych i tzw. „Kaszubskich Zaduszek”. Włączyliśmy się w obchody upamiętniające: Powstanie styczniowe, 50-lecie Pomeranii, 80-lecie Zrzeszy Kaszëbskiej, Życie i twórczość ks. Janusza Pasierba i Juliana Tuwima.

Po raz kolejny przy współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku, Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, Gminą Wejherowo, Kołem Pasji Twórczych i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gościcinie zorganizowalismy konferencję naukową poświęconą Życiu i twórczości Jana Drzeżdżona. Podczas sesji luminarze nauki polskiej omawiali wieloaspektową twórczość Jana Drzeżdżona. Plon konferencji znajduje się w książce Światy możliwe Jana Drzeżdżona.

Na stałe w życie biblioteki i gminy wpisały się plenery malarskie inspirowane literaturą kaszubską. Uczestniczą w nich artyści z Koła Pasji Twórczych, które to koło działa przy bibliotece. W 2013 r. odbyły się dwa plenery malarskie: pierwszy z nich inspirowany powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka, drugi zorganizowany we współpracy gmin: Wejherowo i Linia inspirowany wybranymi felietonami Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô. Trzeci plener zorganizowano ze środków otrzymanych z Fundacji Polsko-Amerykańskiej w ramach projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” pt. „Galeria ludzi zasłużonych dla Gminy Wejherowo”.

Poplenerowe kolekcje obrazów (8 wystaw) wędrowały po Kaszubach niczym skarby Remusowej taczki, a zarząd Koła Pasji Twórczych przybliża literaturę kaszubską, historię sztuki, atmosferę pleneru oraz znaczenie poszczególnych obrazów.

W serii Biblioteczka Gminy Wejherowo w koedycji z Gminą Wejherowo wydaliśmy 4 książki: Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit pod red. Daniela Kalinowskiego; Światy możliwe Jana Drzeżdżona pod red. Daniela Kalinowskiego/Pamięci Jana Drzeżdżona pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego. Promocja książki, tj. nowego wydania felietonów Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô poszerzonego o wcześniej niepublikowane felietony odbyła się 26 marca 2014 r., a promocja albumu autorstwa Janiny Borchmann Inspiracje malarskie literaturą kaszubską odbędzie się w drugim półroczu 2014 r.

Dla lokalnej społeczności, nie tylko w ramach „Tygodnia Bibliotek” i akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”, m.in. bajki czytał Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, zorganizowano 19 spotkań autorskich, dla dwóch placówek bibliotecznych, m.in. w ramach „Pomorskich Spotkań Pisarzy z młodymi czytelnikami - Z książką na walizkach 2013”, warsztaty: literackie, dziennikarskie, logopedyczne, plastyczne, oraz cykliczne „Kaszuby moje miejsce na ziemi”, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki. Podsumowując odbyło się 21 warsztatów i kilkanaście lekcji bibliotecznych. Niezwykłą popularnością cieszyły się spotkania autorskie z podróżnikami: Wojciechem Góreckim i Romualdem Koperskim, jak i też z wybitnymi piosenkarzami, autorami książek, kompozytorami: Magdą Umer, Tadeuszem Ross i Andrzejem Poniedzielskim. Wieczór „Walentynkowy” i „Turniej Jednego Wiersza” zorganizowano z okazji obchodów „Międzynarodowego Dnia Poezji”. Wiele imprez łączy się także z promocjami książek, występami zespołów regionalnych i muzyczno-rozrywkowych. Łącznie odbyło się 8 koncertów.

Biblioteka obsługuje czytelników w programie bibliotecznym Patron 4.01. Łącznie pracuje w nich 8 osób (5,75 etatów), w tym 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich.

Wzorem lat ubiegłych otrzymaliśmy dotację z programu „Promocja Czytelnictwa - Priorytet i Rozwój Księgozbiorów” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10.200 zł na zakup nowych książek.

Dzięki stałej i owocnej współpracy z firmą „MOL” z Gdyni czytelników obsługujemy w najnowszej wersji programu bibliotecznego Patron 4.01. Interfejs użytkownika został uzupełniony o nowe funkcje, prezentujące dane statystyczne m.in.: najwyżej oceniane książki; najczęściej wypożyczane czasopisma. Niezwykłą popularnością wśród najmłodszych czytelników cieszył się Bajeczny katalog dziecięcy „MOLIK”. Biblioteka posiada własną stronę internetową, a od 2013 r. czytelnik może łączyć się z nami za pomocą SKYPA, Gadu-Gadu, a także może o nas czytać na blogu i Facebooku oraz oglądać nasze filmiki na YouTube. Biblioteka ma zapisanych ponad 4 tys. czytelników. W 2013 r. z zasobów biblioteki korzystało 2.489 czytelników, co stanowi 11,23 czytelników na 100 mieszkańców. W gminie zamieszkuje 22.356 mieszkańców (stan na dzień: 31.12.2013 r.).

Ogólny stan księgozbioru w obu placówkach wynosi 44.023 woluminów na kwotę 709.229,67 zł oraz 736 zbiorów multimedialnych na sumę 23.985,70 zł. Prenumerujemy też kilkanaście tytułów czasopism. Ilość wypożyczeń ogółem: 28.478. Ilość odwiedzin ogółem: 15219.

W 2013 r. biblioteka wzbogaciła się o 3.466 książek i 21 szt. dokumentów audiowizualnych na kwotę 63.311,52 zł, w tym z budżetu biblioteki kupiono 1.879 woluminów i dokumentów audiowizualnych za 45.213,16 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniosła 10.200 zł (556 woluminów na kwotę 10.197 zł i 3 płyty na kwotę 3 zł), dary i inne dały 530 woluminów na sumę 7.898,36 zł. Z budżetu biblioteki zakupiono 18 dokumentów multimedialnych wartych 37,85 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano: 12.758 zł. Przychody własne, w tym: kary regulaminowe, sprzedaż książek wydanych przez bibliotekę i in. przychody: 9294,51 zł. Część przedsięwzięć kulturalno-oświatowych biblioteka zorganizowała przy pomocy sponsorów i wolontariuszy.

Zbiory, które nasza biblioteka przenosi na format cyfrowy, są systematycznie wprowadzane do zasobów Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), która jest zrzeszona w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dzięki temu czytelnicy z kraju i z zagranicy za pośrednictwem katalogu internetowego BBC mogą zapoznać się z zasobami wprowadzanymi przez bibliotekę w Bolszewie. Wprowadziliśmy do zasobów BBC 213 materiałów: kroniki, czasopisma i książki.

11 razy pracownicy biblioteki wzięli udział w różnych szkoleniach, co stanowi 78 godzin.

Wychodząc naprzeciw czytelnikom chcącym dyskutować bez skrępowania o literaturze utworzyliśmy Dyskusyjne Kluby Książki: dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

Na szczeblu Powiatowo-Gminnym zorganizowaliśmy dwa konkursy: VIII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny i I konkurs „Mistrza Pięknego Czytania” w języku kaszubskim. Ogółem zorganizowaliśmy 20 konkursów, w których uczestniczyły 484 osoby. Sukcesem zakończył się „Turniej Darczyńców”, z którego całkowity dochód został przekazany na cele charytatywne dla dzieci z ubogich rodzin Gminy Wejherowo.

W ramach projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” realizowanego w ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka” ze środków w wysokości 5.000 zł otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyły się warsztaty informatyczne i plener malarski dla osób 50+. Dyrekcja i pracownicy biblioteki postanowili uhonorować: ks. kan. Stanisława Bacha, Mieczysława Gafkę, Reginę Osowicką, Teresę Szczodrowską i Irenę Wykowską za pracę na rzecz społeczności lokalnej i włączyć osoby te do grona ludzi zasłużonych. Poplenerowe obrazy ukazały się w specjalnie zaprojektowanej wkładce dołączonej do „Naszej Gminy Miesięcznika Samorządowego Gminy Wejherowo”. Ogółem w przedsięwzięciach tych uczestniczyło 18 osób. Koordynatorem projektu była Janina Borchmann, a pomagały jej także Dorota Wicka i Agnieszka Szulc.

Popularne stały się zajęcia dla osób 50+ „Na naukę języka angielskiego nigdy nie jest za późno!”.

Statuetkę „Anioła Kultury” wręczyliśmy Irenie Wykowskiej nauczycielce z SSP w Gościcinie za rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród wielu pokoleń uczniów i współpracę w krzewieniu kultury słowa pisanego wśród czytelników naszej biblioteki. A statuetkę „Talenty” otrzymała Antonina Szachowska. Najmłodszych czytelników biblioteki w grudniu odwiedził Mikołaj. Odbyły się konkursy, głośne czytanie i zgaduj-zgadule z nagrodami. Niemniej należy podkreślić, iż biblioteka współpracuje nie tylko z instytucjami, ale także z organizacjami pozarządowymi, mediami i darczyńcami. Wśród nich należy wymienić: oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w powiecie wejherowskim i województwie pomorskim, Koło Gospodyń Wiejskich z Bolszewa, Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie, Kaszëbskô Jednota - Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej i Bałtyckie Stowarzyszenie Mare Nostrum im. Antoniego Suchanka w Gościcinie. Kwitła także współpraca z wieloma instytucjami na terenie gminy, powiatu i województwa pomorskiego.

W plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” na najpopularniejszą książkę powiatu wejherowskiego za 2012 r., I miejsce zajęła jedna z „naszych książek” - AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie”. Rok 2013, to mój osobisty sukces, ponieważ Rada Powiatu Wejherowskiego uhonorowała mnie nagrodą „Remusa” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Natomiast najważniejszym sukcesem było napisanie projektu na budowę Gminnego Centrum Wiedzy, Kultury i Czytelnictwa w Bolszewie - filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Projekt rozpatrzono pozytywnie, ponieważ w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+ otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 1.875.000 zł. Kwotę 1.345.428 zł niezbędną do realizacji prac wykończeniowych otrzymamy z Gminy Wejherowo w budżecie na 2014 r. Należy podkreślić, iż 13 grudnia odbyło się zawieszenie wiechy - uroczyste zakończenie budowy - stanu surowego, zamkniętego budynku. Zakończono najtrudniejsze zadania budowy filii.

Od stycznia do grudnia przy współpracy z partnerami biblioteka zorganizowała różne imprezy. Łącznie odbyło się 120 form literackich dla 3262 uczestników; 36 wystaw i 41 zajęć edukacyjnych w których uczestniczyło 8991 osób, 7 szkoleń dla użytkowników biblioteki co daje 242 osoby, konferencja - 80 osób, 3 plenery malarskie w których uczestniczyły 43 osoby. Imprezy organizowane przez bibliotekę dla użytkowników - razem: 12555 osób. Ogółem 25173 osoby uczestniczyło w różnych imprezach kulturalno-oświatowych w bibliotece.

Zapraszając na nasze imprezy przygotowaliśmy ponad 20 wzorów zaproszeń i kilka ulotek promocyjnych mających na celu rozpropagowanie obchodów jubileuszów oraz akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”. O wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę informowały specjalnie przygotowane plakaty. Odbyło się 20 form pracy: spotkania autorskie, dyskusje nad książkami, turniej darczyńców, prelekcje, konferencje, promocje, kiermasze książek, wystawy okolicznościowe, wystawy pokonkursowe, wernisaże, inscenizacje, warsztaty twórcze, warsztaty edukacyjne połączone z wycieczką, lekcje biblioteczne, pokazy multimedialne, konkursy, głośne czytanie, wieczory poezji, język angielski i plenery.

Przedstawione inicjatywy mogą korzystnie oddziaływać na wizerunek zawodu bibliotekarza, gdyż promocja biblioteki ma na celu między innymi stworzenie sieci pozytywnych skojarzeń z instytucją. Działania tego typu wpływają na poprawę wizerunku biblioteki, a z kolei tworzenie pozytywnego wizerunku, to jedno z kluczowych zadań instytucji. Digitalizacja zbiorów, szczególnie regionalnych, my, jako partner Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej mamy pomocną dłoń w procesie digitalizacji, zatrudniamy co roku stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy, którzy wprowadzają książki, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego do bazy BBC. W 2013 r. zatrudniłam dwóch stażystów, jedno z nich zajmowało się głównie skanowaniem dokumentów, a druga osoba prowadziła bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i zajmowała się także skanowaniem.

Na zakończenie chcę podkreślić, iż wszelkie działania biblioteki nie byłyby możliwe bez zrozumienia i wsparcia finansowego ze strony Henryka Skwarło Wójta i Rady Gminy Wejherowo.

 

Digitalizacja

Zbiory, które nasza biblioteka przenosi na format cyfrowy, są systematycznie wprowadzane do zasobów Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej (BBC), która jest zrzeszona w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Dzięki temu czytelnicy z kraju i z zagranicy za pośrednictwem katalogu internetowego BBC mogą zapoznać się z zasobami wprowadzanymi przez bibliotekę w Bolszewie. Wprowadziliśmy do zasobów BBC 213 materiałów: kroniki, czasopisma i książki.

 

Promocje książki

 

Staraniem biblioteki w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” ukazują się książki, tomiki poezji. Z inicjatywy biblioteki ukazały się cztery książki:

Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit pod red. Daniela Kalinowskiego; Światy możliwe Jana Drzeżdżona pod red. Daniela Kalinowskiego/Pamięci Jana Drzeżdżona pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego. Natomiast promocja dwóch ostatnich książek, tj. nowego wydania felietonów Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô poszerzonego o wcześniej niepublikowane felietony i albumu mojego autorstwa Inspiracje malarskie literaturą kaszubską odbędą się w pierwszym półroczu 2014 r.

 

Tydzień Bibliotek 2013 pod hasłem

„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”

 

Głównym celem ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego. W działania te po raz dziesiąty wpisała się Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Hasło Tygodnia Bibliotek „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” otwiera możliwości dla kreatywnych bibliotekarzy i mieszkańców, niekoniecznie zapalonych czytelników. Zgodnie z hasłem postawiliśmy na coś nowego, kreatywnego, podkreślając oryginalność stosowanych rozwiązań. Zorganizowaliśmy tak czas i przestrzeń biblioteki, aby realizować autorskie pasje, pomysły czy lokalne wydarzenia. Dyrekcja i pracownicy bibliotek zmobilizowali się do realizacji bogatego programu TB.

Wśród proponowanych atrakcji w dniach od 8 do 15 maja 2013 r. znalazły się: konkursy czytelnicze, plastyczne i literackie, m.in. Gminny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania” spotkania autorskie; akcja „Cała Polska czyta dzieciom” - wiersze czytał Henryk Skwarło - wójt gminy Wejherowo; lekcja okolicznościowa z okazji uczczenia 30 rocz. śmierci Leona Roppla; warsztaty plastyczne, literackie, regionalne i dziennikarskie; wystawy i wernisaże oraz konferencja naukowa „Światy możliwe Jana Drzeżdżona” w trakcie, której kadra naukowa wygłosiła siedem referatów i promowano książkę Aleksander Labuda. Życie. Literatura. Mit. pod red. Daniela Kalinowskiego. W naszych działaniach wspierali nas: Wójt, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie, Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie, dyrektorzy szkół i przedszkola oraz nauczyciele z gm. Wejherowo, naukowcy, artyści i literaci, dziennikarze, członkowie Koła Pasji Twórczych i przyjaciele biblioteki.

Hasło Tygodnia Bibliotek pozwoliło w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach. Oczywiście działania te, były też dobrą okazją do promowania literatury: Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel, Natalii Usenko, Janiny Borchmann, Macieja Tamkuna, Juliana Tuwima, Joanny Siedleckiej, Zbigniewa Herberta, Kornela Makuszyńskiego, Wojciecha Góreckiego, Joanny Jagiełło, Jana Drzeżdżona, Leona Roppla i Aleksandra Labudy.

Raz w roku organizujemy wieczór w ramach cyklu „Odkrywamy Talenty w Gminie Wejherowo”, wówczas to młodym osobom wręczamy statuetkę „Talenty”. W 2013 r. otrzymała ją Antonina Szachowska z Bolszewa - niezwykle uzdolniona nastolatka, która przedstawiła swoje prace malarskie, poezję i muzykę. W wieczorze uczestniczyli jej muzyczni przyjaciele: Radosław Milewski, Wiktor Borysionek, Ignacy Styba-Holajn, Marta Kandzora, Jan Bazyli Missima, Dawid Pieper, którzy zaprezentowali muzykę klasyczną i elektroniczną.

W związku przypadającymi na ten rok okolicznościowymi rocznicami zorganizowaliśmy konkursy i wystawy mające na celu popularyzowanie postaci i dorobku Juliana Tuwima i Leona Roppla, m.in. wystawę dokumentacyjną „Piętów Tóna czyli Leon Roppel (1912-1978). Życie i twórczość” autorstwa Edmunda Kamińskiego. Autor wystawy wygłosił referat dla gimnazjalistów „Życie i twórczość Leona Roppla”. Ponadto dla uczestników projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” przygotowaliśmy spotkanie, którego celem było podsumowanie warsztatów w formie testu.

W Tygodniu Bibliotek odbyło się 14 konkursów, do których przystąpiło 308 dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkola gm. Wejherowo oraz osoby w wieku 50+. Laureatami konkursów zostało 74 uczestników. Uczniów przygotowywało 70 nauczycieli i 3 pracowników biblioteki. Laureaci konkursów i ich opiekunowie oraz najmłodsi uczestnicy akcji „Cała Polska czyta dzieciom” otrzymali nagrody ufundowane przez: Gminę Wejherowo i Wydawnictwo dla Bibliotek.

W bibliotece w Bolszewie i jej filii w Nowym Dworze Wejherowskim odbyło się 11 spotkań autorskich i warsztatów m.in. z Joanną Siedlecką, Małgorzatą Flis, Roksaną Jędrzejewskiej-Wróbel, Wojciechem Góreckim, Joanną Jagiełło, Piotrem Giczelą, Olą Cieślak oraz Małgorzatą Bądkowską. Odbyło się 6 kiermaszów książek. Dwa razy w tygodniu w trzech grupach odbył się bezpłatny kurs pod hasłem: „Na naukę angielskiego nigdy nie jest za późno!” dla mieszkańców pow. wejherowskiego w wieku 50+. Łącznie uczestniczyło w lekcjach 56 osób. W realizacji przedsięwzięć zastosowano nowe techniki multimedialne.

Zorganizowano wernisaże: „Inspiracje malarskie powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka” - pokłosie pleneru malarskiego Góra 2013 malarzy z Koła Pasji Twórczych; „Uroki kaszubskiego wybrzeża” Celiny Tatarczuk - malarki z Wejherowa połączony ze spotkaniem z Joanną Siedlecką, która omówiła pobyt Zbigniewa Herberta na Wybrzeżu i kontakty poety z literatami regionu oraz „Moje pasje” A. Szachowskiej.

W sobotę odbył się Turniej Darczyńców „O radość dziecka”, podczas którego wystawiono obrazy - pejzaże i akty oraz z cyklu „Galeria ludzi zasłużonych dla gminy Wejherowo” (z projektu realizowanego w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” ze środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), które namalowali na dwóch plenerach w Górze malarze z Koła Pasji Twórczych. Postacie zasłużonych zaprezentowała młodzież z Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, którą przygotowała Maria Treder. Statuetkę „Anioła Kultury” przyznaną przez dyrektora biblioteki, na ręce Ireny Wykowskiej wręczył Henryk Skwarło. Turniej uświetnił recital „Piosenki od serca” w wyk. Agi Kostenckiej i Andrzeja Marczyńskiego.

Poniżej przedstawiam zestawienie konkursów: Gminne Konkursy Plastyczne: „Namaluj postać Smętka” na podst. „Legendy o książkowym Smętku” autorstwa Janiny Borchmann dla dzieci kl. III SSP; „Bajkowa polana” dla uczniów kl. I-III SG w Bolszewie; „Niesmacznik” na podst. książki Natalii Usenko dla uczniów klas II szkół podstawowych; „Przygody Koziołka Matołka” na podst. książki Kornela Makuszyńskiego dla uczniów kl. I z SSP; „W krainie wierszy Juliana Tuwima” na podst. wierszy J. Tuwima. Konkurs plastyczny w trzech kategoriach: dla sześciolatków, dla uczniów z kl. I, dla uczniów z kl. II, a także Gminne Konkursy Czytelnicze: „Szatan z siódmej klasy” na podst. książki K. Makuszyńskiego dla uczniów klas VI i „Kopnięte królestwo” na podst. książki N. Usenko dla uczniów klas II SSP, „Kawa z kardamonem” na podst. książki J. Jagiełło dla uczniów SG w Bolszewie - redaktorów „Gimnews´a”. Konkurs wiedzy, „Co zapamiętałeś z referatu Życie i twórczość Leona Roppla?” dla uczniów SG w Bolszewie. Konkursy czytelnicze dla najmłodszych „Wiersze Juliana Tuwima” w Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dla uczniów szkoły i przedszkolaków z Gościcina oraz test sprawdzający dla uczestników warsztatów informatycznych w ramach projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!”

Łącznie dla mieszkańców gm. Wejherowo i zaproszonych gości zorganizowano 71 przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, w których uczestniczyło ok. 4 tys. osób. O imprezach informowały lokalne media, specjalnie przygotowane plakaty (4) i 17 zaproszeń. Urozmaicony tydzień i wiele atrakcji zapowiadały: Telewizja TTM, Radio Kaszëbë, prasa: „Polska Dziennik Bałtycki”, strony internetowe oraz portal społecznościowy Facebook.

 

Konkursy

 

 Na szczeblu Powiatowo-Gminnym zorganizowaliśmy dwa konkursy: VIII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny i I konkurs „Mistrza Pięknego Czytania” w języku kaszubskim. Ogółem zorganizowaliśmy 18 konkursów, w których uczestniczyło ponad 400 osób. Patronat nad konkursem objął starosta wejherowski Józef Reszke.

Konkurs dla gimnazjalistów pt. „Co zapamiętałeś z wygłoszonego referatu prof. Tadeusza Linknera?”: (22 stycznia); Konkurs „Wykonujemy maskotkę Smętka”: (22 stycznia); „Miónczi Jedny Wiérztë 2013 - Turniej Jednego Wiersza 2013”: (20 marca), I etap Powiatowo-Gminnego Konkursu Czytelniczego „Méster Bëlnégò Czëtaniô”: (3 kwietnia); Gminny konkurs plastyczny „Niesmacznik”: (8 maja); Gminny konkurs czytelniczy „Kopnięte królestwo”: (8 maja); Gminny konkurs „Mistrz pięknego czytania” na podstawie wybranych wierszy Juliana Tuwima: (8 maja); Gminny konkurs plastyczny „W krainie wierszy Juliana Tuwima”: (8 maja); Gminny Konkurs Czytelniczy „Szatan z siódmej klasy”: (9 maja); Konkurs Czytelniczy „Kawa z kardamonem”: (9 maja); Konkurs plastyczny pt. „Bajkowa polana”: (9 maja); Konkurs wiedzy pt. „Życie i twórczość Leona Roppla”: (9 maja); Gminny Konkurs Plastyczny „Namaluj postać Smętka”: (14 maja); Gminny Konkurs Plastyczny „Przygody Koziołka Matołka”: (14 maja); Konkurs Finał „Méster Bëlnégò Czëtaniô”: (29 maja); Konkurs plastyczny „W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko”: (9 listopada); konkurs czytelniczy pt. „Wieloryb”: (13 września).

 

Wygłoszone referaty i konferencje naukowe

 

Po raz kolejny przy współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku, Instytutem Kaszubskim w Gdańsku, Gminą Wejherowo, Kołem Pasji Twórczych i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gościcinie zorganizowaliśmy konferencję naukową, tym razem poświęconą Życiu i twórczości Jana Drzeżdżona. Podczas sesji luminarze nauki polskiej omawiali wieloaspektową twórczość Jana Drzeżdżona. Plon konferencji ukazał się książce Światy możliwe Jana Drzeżdżona pod red. Daniela Kalinowskiego/Pamięci Jana Drzeżdżona pod red. Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowatego.

W minionym roku wykłady w naszej bibliotece 18 referatów wygłosiło kilkunastu prelegentów: Tadeusz Linkner - Stefan Żeromski o powstaniu styczniowym - realnie i uniwersalnie, Kaszubskie obrazki Majkowskiego z „Gryfa” i Z literatury Młodokaszubów. Aleksander Majkowski. Studia i szkice, Słowo Pasierba z przeszłości do teraźniejszości; Edmund Kamiński - Życie i twórczość Leona Roppla, Alojzy Nagel (26 V 1930-19 VII 1998). Życie i Twórczość; Żëcé ë dokôzë; Maciej Tamkun - „Twarz Smętka” Jana Drzeżdżona inspiracją dla malarzy; Tomasz Derlatka - Struktura powieści „Twarz Smętka” (wybrane zagadnienia); Jerzy Treder - Frazeologia w opowiadaniach Jana Drzeżdżona; Jerzy Samp - Jana Drzeżdżona stosunek do translacji; Marek Cybulski - Derywaty słowotwórcze w języku Jana Drzeżdżona (na podstawie opowiadań z tomu „Dzwónnik”); Adela Kuik-Kalinowska - „Ja i mój czas” w „łące wiecznego istnienia”, Kobiety w twórczości Anny Łajming. Polskie wiersze Jana Drzeżdżona; Daniel Kalinowski - Drzeżdżon autobiografista, Dramaty kaszubskie Anny Łajming; Dariusz Szymikowski - Prasa polska okresu międzywojennego wobec czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô”; Andrzej Busler - 50 lat miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” na Pomorzu; Sławomir Klas - Swiãtopôłk Wiôldżi i jegò spôdkòwizna.

 

Plenery malarskie

 

Na stałe w życie biblioteki i gminy wpisały się plenery malarskie inspirowane literaturą kaszubską. Uczestniczą w nich artyści z Koła Pasji Twórczych, które to koło działa przy bibliotece. W bieżącym roku odbyły się dwa plenery malarskie: pierwszy z nich inspirowany powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka, drugi zorganizowany we współpracy gmin: Wejherowo i Linia inspirowany był wybranymi felietonami Aleksandra Labudy Gùczów Mack gôdô.

Poplenerowe kolekcje obrazów wędrują po Kaszubach niczym skarby Remusowej taczki, a zarząd Koła Pasji Twórczych przybliża literaturę kaszubską, historię sztuki, atmosferę pleneru oraz znaczenie poszczególnych obrazów. Trzeci plener zorganizowano ze środków otrzymanych z Fundacji Polsko-Amerykańskiej w ramach projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” pt. „Galeria ludzi zasłużonych dla Gminy Wejherowo”.

 

Spotkania autorskie

 

Dla lokalnej społeczności zorganizowaliśmy 19 spotkań autorskich, m.in. w ramach „Pomorskich Spotkań Pisarzy z młodymi czytelnikami - Z książką na walizkach 2013”. Natomiast nie tylko w ramach „Tygodnia Bibliotek” i akcji „Cała Polska czyta Dzieciom”, bajki dzieciom czytał Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo. Niezwykłą popularnością cieszyły się spotkania autorskie z podróżnikami: Wojciechem Góreckim i Romualdem Koperskim, jak i też z wybitnymi piosenkarzami, autorami książek, kompozytorami: Magdą Umer, Tadeuszem Ross i Andrzejem Poniedzielskim, wieczór „Walentynkowy”.

Feliks Loszek Sikora; Grzegorz Górski; Bogumiła Gussmann; Joanna Siedlecka - „Życie słynnych par literackich”, „Barwne życie, w tym romansowe słynnych poetek”, „Spotkanie z Joanną Siedlecką nt. „Pobytu Zbigniewa Herberta na Wybrzeżu”; Małgorzata Flis - (spotkanie autorskie z w Bolszewie i Nowym Dworze Wejherowskim); Roksana Jędrzejewska-Wróbel; Joanna Jagiełło; Piotr Giczela; Ola Cieślak - (spotkanie w Bolszewie i Nowym Dworze Wejherowskim); Wojciech Górecki; Andrzej Poniedzielski; Franciszek Szczęsny; Gabriel Oleszek; Tadeusz Ross; Renata Piątkowska; Magda Umer i Romuald Koperski.

 

Koncerty podczas łączonych imprezach

 

Kaszubski Zespół Regionalny „Levino” z Lęborka: (30 stycznia, 27 czerwca, 18 grudnia); Teatr Muzyczny „HALS” z Gdyni: (11 lutego); Zespół „Sfora” z Wejherowa: (17 kwietnia i 13 listopad); Aga Kostencka i Andrzej Marczyński w recitalu pt. „Piosenki od serca” (11 maja); Kaszubska Kapela Rodzinna „BAS” z Sierakowic: (13 czerwca).

 

Wieczory poetyckie

 

Włączyliśmy się też w obchody ustanowionego przez UNESCO Światowego Dnia Poezji. Z tej okazji 20 marca w bolszewskiej książnicy odbył się wieczór poetycki. „Turniej Jednego Wiersza” zorganizowany z okazji obchodów III spotkań poetyckich „Międzynarodowego Dnia Poezji”  w ramach którego odbyło się spotkanie poetyckie z Grzegorzem Górskim pt.  „Poetyckie rozmaitości”; Bogumiła Gussmann pt. „Duszy śpiewanie”(17 kwietnia); „Turniej Darczyńców” - sylwetki osób zasłużonych: (11 maja); Antonina Szachowska w ramach cyklu „Odkrywamy Talenty w gminie Wejherowo”: (11 maja); Halina Barbara Szymańska - pt. „Rozmowy w kuchni - w odniesieniu do wiersza Wisławy Szymborskiej Cebula”: (27 maja); Zakończenie projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” - prezentacja uczestników: (27 czerwca).

 

Warsztaty twórcze, dziennikarskie i lekcje biblioteczne

 

Warsztaty literackie, dziennikarskie, logopedyczne, plastyczne, oraz cykliczne Kaszuby moje miejsce na ziemi, które prowadziła Teresa Szczodrowska. Podsumowując odbyło się 21 warsztatów i kilkanaście lekcji bibliotecznych: Wykonujemy maskotkę Smętka - prowadząca Elżbieta Kurek: (15 i 22 stycznia); Kaszubskie zwyczaje karnawałowe: (17 stycznia); Dawna kuchnia kaszubska: (24 stycznia); Malowanie jaj metodą batiku: (28 lutego); Wycinanka kaszubska: (25 kwietnia); warsztaty z Małgorzatą Flis w Bolszewie i Nowym Dworze Wejherowskim Legendy i baśnie Polskie: (7 maja); warsztaty dziennikarskie z Joanną Jagiełło: (9 maja); warsztaty plastyczne z Olą Cieślak w Bolszewie i Nowym Dworze Wejherowskim: (10 maj); warsztaty dziennikarskie z Piotrem Giczelą: (10 maja); warsztaty z Małgorzatą Bądkowską „Zabawki Pomorza i Kaszub”: (13 maja); warsztaty plastyczne „Rozciągacze umysłu”: (29 maja); warsztaty twórcze Kaszubskie malarstwo na szkle: (20 września i 10 października); warsztaty twórcze pt. Tradycje na Kaszubach - Zaduszki. Pusta noc i wykonanie kwiatów z papieru: (18 i 25 października); Słoma w kulturze kaszubskiej: (22 i 27 listopada); warsztaty z Małgorzatą Bądkowską - Jak nauczyć się plastyki za pomocą podręcznika?: (4 grudnia).

 

Lekcje regionalne

 

Tadeusz Linkner - „Stefan Żeromski o powstaniu styczniowym - realnie i uniwersalnie”: (22 stycznia); „Życie i twórczość Leona Roppla”: (9 maja); 18.09.2013 r. - Edmund Kamiński - pt. „Alojzy Nagel. Życie i twórczość (26 V 1930 - 19 VII 1998). Życie i Twórczość; Żëcé ë dokôzë”: (18 września); Adela Kuik-Kalinowska „Kobiety w twórczości Anny Łajming”: (18 września); Daniel Kalinowski - „Dramaty kaszubskie Anny Łajming”: (18 września).

 

Pokazy multimedialne

 

Rozpoczęcie projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” (13 lutego); Podsumowanie warsztatów z cyklu „Moje Kaszuby” (19 czerwca); Zakończenie projektu „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” (27 czerwca); Gabriel Oleszek - Żaglowce w Gdyni (11 września); Dariusz Szymikowski - poświęcony obchodom 80. lecia powstania czasopisma „Zrzesz Kaszëbskô” (9 października); Sławomir Klas - Kaszubskie Zaduszki pt. Swiãtopôłk Wiôldżi i jegò spôdkòwizna (6 listopada); Andrzej Busler - 50 lat miesięcznika „Pomerania” (6 listopada).

 

Warsztaty informatyczne dla osób 50+ (7 zajęć)

 

13 lutego - Pakiet Office: Word, Power Point; 27 lutego - Zapoznanie się z Internetem i wyszukiwarką Google; 6 marca - Obsługa poczty elektronicznej, skanowanie zdjęć i dokumentów; 27 marca - Zakładanie konta na portalach Nasza Klasa i Facebook i ich obsługa; 3 kwietnia - Zakładanie komunikatora GG, jego obsługa i możliwości jego wykorzystania; 10 kwietnia - Zakładanie SKYPE i prowadzenie rozmów. Zakupy przez Internet Allegro; 24 kwietnia - Zakładanie konta na YouTube, wyszukiwanie i dodawanie własnych filmów.

 

Wystawy i wernisaże

 

W ramach cyklu „Pasje i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu” biblioteka zorganizowała 20 wernisaży. Ponadto biblioteka przygotowała 16 wystaw pokonkursowych i okolicznościowych.

W ramach cyklu „Pasji i hobby twórcze mieszkańców naszego regionu”: Longina Wysocka - „Malarstwo Longiny Wysockiej”: (30 stycznia); Brygida Śniatecka - „Róża i jej świta”: (11 lutego); Grzegorz Górski - „Kobiety w malarstwie” (20 marca); Bogumiła Gussmann - „Wielki przypływ”: (17 kwietnia); Celina Tatarczuk - „Uroki kaszubskiego wybrzeża”: (8 maja); Członkowie Koła Pasji Twórczych - „Galeria ludzi zasłużonych dla Gminy Wejherowo”: (11 maja); wystawa w ramach cyklu „Odkrywamy Młode Talenty w Gminie Wejherowo” zorganizowaliśmy dla mieszkanki Bolszewa - Antoniny Szachowskiej: (11 maja); Halina Barbara Szymańska - „Rozmowy w kuchni - w odniesieniu do wiersza Wisławy Szymborskiej Cebula”: (27 maja); Helena Melcer - „Szydełkiem malowane”: (12 czerwca); Dorota Myszk - „Starocie z szafy Doroty”: (19 czerwca); Pasje uczestników projektu - „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” - wystawa zbiorowa: (27 czerwca); Jerzy Guć - „Portrety żaglowców” i Gabriel Oleszek - „Opowieści morskie, portowe i oceaniczne”: (11 września); Bronisław Melzer - „Kaszubskie zakątki i martwa natura”: (9 października); wystawa zbiorowa - „Kolory jesieni w malarstwie i fotografii”: (11 listopada); Krystyna Groth i Teresa Majkowska - „Sztuka ludowa na wiele sposobów”: (18 grudnia); Małgorzata Bądkowska - „Inspiracje kaszubskie, czyli kaszubski na wiele sposobów”: (29 maja).

Ponadto obrazy poplenerowe pt. Inspiracje malarskie powieścią Jana Drzeżdżona „Twarz Smętka” wyeksponowano w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie: (15 maja), Muzeum Piśmiennictwa i Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie: (6 marca); Urządzie Miasta w Władysławowie: (11 kwietnia) i w Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji w Chmielnie: (22 maja); Filii Gdańskiej przy ul. Mariackiej w Gdańsku: (3 września) i bibliotece w Bolszewie: (18 grudnia). Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla „Krwawy sztorm” wyeksponowano w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy kaszubsko-Pomorskich w Luzinie: (18 kwietnia).

Nasze wystawy okolicznościowe wypożyczyliśmy instytucji: Gminny Dom Kultury w Linii: (4 lutego) pt.: „Wokół Aleksandra Labudy” i „Aleksander Labuda Guczów Mack (1902-1981). Żëcé ë dokôzë”.

 

Pokonkursowe

 

Wystawa pokonkursowa VIII Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego w trzech kategoriach: „Mój tata”; „Moje widzenie Boga”; „Brzydkie jest piękne” (26 czerwca); W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko”: (9 stycznia); „Niesmacznik”: (8 maja); „Bajkowa Polana”: (9 maja); „Namaluj postać Smętka”: (14 maja); „Przygody Koziołka Matołka”: (14 maja); „Wykonaj maskotkę Smętka”; „W krainie wierszy Juliana Tuwima”: (17 maja).

 

Dokumentacyjne

 

Edmund Kamiński - „Aleksandra Majkowskiego troska o Kaszuby oraz fragmenty twórczości”: (27 lutego); „Piętów Tóna czyli Leon Roppel (1912-1978). Życie i twórczość”: (9 maja); Alojzy Nagel (26 V 1930 - 19 VII 1998) Życie i twórczość Żëcé ë dokôzë: (18 września); Anna Łajming (24.07.1904 - 13.07.2003) Pisarka Kaszub i Pomorza (18 września).

 

Promocja czytelnictwa w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki

 

Pracownicy biblioteki i zaproszeni goście przeprowadzili kilkanaście wycieczek, lekcji bibliotecznych, warsztatów i pogadanek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Wychodząc naprzeciw czytelnikom chcącym dyskutować bez skrępowania o literaturze utworzyliśmy Dyskusyjne Kluby Książki: dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich adresowany przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie samych bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie. Przy bibliotece od 29 października działają dwa Kluby Dyskusyjnego Książki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Opiekunem kół jest Janina Borchmann, a prowadzącymi są Violetta Wiśniewska i Wiesława Waldowska. Odbyło się 8 spotkań (119 uczestników).

 

Turniej darczyńców i inne akcje

 

Sukcesem zakończył się „Turniej Darczyńców”, z którego całkowity dochód został przekazany na cele charytatywne dla dzieci z ubogich rodzin Gminy Wejherowo.

Najmłodszych czytelników biblioteki w grudniu odwiedził „Mikołaj”. Odbyły się konkursy, głośne czytanie i zgaduj-zgadule z nagrodami. Organizowanie różnych imprez w Bibliotece, w tym konkursów plastycznych, wystaw pokonkursowych, zapada w pamięć uczestników, dzieci, uczniów, ich rodzin i użytkowników biblioteki. Dodatkowo została przyjęta zasada, że dyplom otrzymuje każde dziecko, aby poczuło się usatysfakcjonowane. O pozytywnym odbiorze konkursów świadczy coraz liczniejszy udział dzieci z coraz większej liczby szkół z Gminy Wejherowo i powiatu wejherowskiego. Niemniej należy podkreślić, iż biblioteka współpracuje nie tylko z instytucjami, ale także z organizacjami poza rządowymi, mediami i darczyńcami. 14 maja odbyła się Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom”. Wiele imprez łączy się także z promocjami książek, występami zespołów regionalnych i muzyczno-rozrywkowych.

 

Nauka języka angielskiego

 

Zajęcia dla dorosłych prowadziła w bibliotece Olga Maciaszek. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Łącznie od maja do grudnia uczestniczyło w zajęciach 288 osób.

 

Nasze sukcesy

 

W bieżącym roku niesłabnącą popularnością cieszyły się trzy kolekcje obrazów składająca się na cykle: „Inspiracje malarskie powieścią Jana Drzeżdżona Twarz Smętka”; „Inspiracje malarskie powieścią Augustyna Necla Krwawy sztorm”; „Inspiracje malarskie poezją Aleksandra Labudy Ewanielskô spiéwa będące pokłosiem plenów malarskich 2012-2013, w którym uczestniczyli artyści z Koła Pasji Twórczych. Wystawy można było podziwiać w wielu placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach na terenie Kaszub.

Popularnością cieszyły się również wystawy dokumentacyjne: Wokół Aleksandra Labudy - autorstwa Janiny Borchmann i pracowników biblioteki, oraz autorstwa Edmunda Kamińskiego: Aleksander Labuda „Guczów Mack” (1902-1981). Żëcé ë dokôzë ; Piętów Tóna czyli Leon Roppel (1912-1978). Życie i twórczość; Alojzy Nagel (26 V 1930 - 19 VII 1998). Życie i twórczość. Żëcé ë dokôzë, Anna Łajming (24.07.1904 - 13.07.2003) Pisarka Kaszub i Pomorza; Aleksandra Majkowskiego troska o Kaszuby i fragmenty twórczości.

W Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka”, realizowanym z Programu Rozwoju Bibliotek prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, biblioteka w Bolszewie otrzymała dotację na realizacje projektu pt. „Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywnych i spełnionych!” Otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości 5.000 , co stanowi 100% wnioskowanej w projekcie kwoty. Całkowita wartość budżetu projektu 9.185 zł. Koordynatorem projektu była Janina Borchmann - dyrektor biblioteki. Pomagały jej pracownice biblioteki: Agnieszka Szulc i Dorota Wicka.

 

Odbyły się warsztaty informatyczne i plener malarski dla osób 50+. Dyrekcja i pracownicy biblioteki postanowili uhonorować: ks. kan. Stanisława Bacha, Mieczysława Gafkę, Reginę Osowicką, Teresę Szczodrowską i Irenę Wykowską za pracę na rzecz społeczności lokalnej i włączyć do grona ludzi zasłużonych. Poplenerowe obrazy ukazały się w specjalnie zaprojektowanej wkładce do „Naszej Gminy Miesięcznika Samorządowego Gminy Wejherowo” - Nr 5 (Maj 2013), w nakładzie 3 tys. egz. Ogółem w przedsięwzięciach tych uczestniczyło 18 osób.

 

     Wzorem lat ubiegłych, otrzymaliśmy dotację z programu „Promocja Czytelnictwa - Priorytet i Rozwój Księgozbiorów” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 10.200 zł na zakup nowych książek.

Dzięki stałej i owocnej współpracy z firmą „MOL” z Gdyni czytelników obsługujemy w najnowszej wersji programu bibliotecznego Patron 4.01. Interfejs użytkownika został uzupełniony o nowe funkcje prezentujące dane statystyczne m.in.: najwyżej oceniane książki; najczęściej wypożyczane czasopisma. Niezwykłą popularnością wśród najmłodszych czytelników cieszy się Bajeczny katalog dziecięcy „MOLIK”. Biblioteka posiada własną stronę internetową od 1996 r., która kilka razy była modernizowana, a od tego roku czytelnik może łączyć się z nami za pomocą SKYPA, Gadu-Gadu, może o nas czytać na blogu i Facebooku oraz oglądać nasze filmiki na YouTube.

W plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” na najpopularniejszą książkę powiatu wejherowskiego 2012 r. I miejsce zajęła jedna z „naszych książek” - AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie.

Ubiegły rok, to mój osobisty sukces, ponieważ Rada Powiatu Wejherowskiego uhonorowała mnie nagrodą „Remusa” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. A także mój artykuł pt. Inspiracje literaturą kaszubską jako źródło działalności kulturotwórczej Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, który wygłosiłam podczas VII Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pt. „Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki” zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański oraz Komisję Zarządzania Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Uniwersytecie Gdańskim. Tekst ukazał się w pracy zbiorowej w książce pod red. Mai Wojciechowskiej pt. Sfera kultury, sfera nauki - współczesny obraz biblioteki.

Natomiast najważniejszym sukcesem Gminy Wejherowo i biblioteki było napisanie projektu na budowę gminnego centrum wiedzy, kultury i czytelnictwa w Bolszewie - filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Projekt rozpatrzono pozytywnie, ponieważ w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+ otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 1.875.000 zł. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji prac wykończeniowych, instalacji wewnętrznych, szlifty, tynki, prace wykończeniowe, kanalizacja wodno-ściekowa i wyposażenia budynku otrzymaliśmy z Gminy Wejherowo. Należy podkreślić, iż 13 grudnia 2013 r. odbyło się zawieszenie wiechy - uroczyste zakończenie budowy stanu surowego zamkniętego budynku. Zakończono najtrudniejsze zadania budowy gminnego centrum kultury, wiedzy i czytelnictwa - filii Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo. Łączna kwota otrzymana ze środków zewnętrznych wyniosła: 1.890.200

Przedstawione inicjatywy mogą korzystnie oddziaływać na wizerunek zawodu bibliotekarza, gdyż promocja biblioteki ma na celu między innymi stworzenie sieci pozytywnych skojarzeń z instytucją. Działania tego typu wpływają na poprawę wizerunku biblioteki, a z kolei tworzenie pozytywnego wizerunku, to jedno z kluczowych zadań instytucji. Digitalizacja zbiorów, szczególnie regionalnych, my, jako partner Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej mamy pomocną dłoń w procesie digitalizacji, co roku stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy, którzy wprowadzają książki, czasopisma oraz dokumenty życia społecznego do bazy Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. W tym roku mieliśmy dwóch stażystów, jedno z nich zajmowało się głównie skanowaniem dokumentów, a druga osoba prowadziła bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i zajmowała się także skanowaniem.

Na zakończenie chcę podkreślić, iż wszelkie działania biblioteki nie byłyby możliwe bez zrozumienia i wsparcia finansowego ze strony Henryka Skwarło Wójta i Rady Gminy Wejherowo.

 

Nasi sponsorzy i partnerzy

 

Naszą działalność w 2013 r. wsparły m.in.: Starostwo Wejherowskie, Wójt Gminy Wejherowo, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Bałtycka Biblioteka Cyfrowa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Wydawnictwo „Literatura” w Łodzi, Agencja Autorska „Autograf” w Łodzi, Agencja „Zet Zet”, OSDW Azymut sp. z o.o. i inne wydawnictwa i darczyńcy prywatni.

Sponsorzy: Starostwo Powiatowe, Gmina Wejherowo, Urząd Gminy Linia, Biuro Rachunkowości „M”, „EM”, „MM”, Cukiernia „Sabinka”, „Kaszubska Książka”, Wydawnictwo „Region”, Księgarnia „Feniks”, Hurtownia „Wakat” w Wejherowie, Piekarnia „Lange” w Bolszewie i prywatni darczyńcy.

Patronat: Gmina Wejherowo, Radio Kaszëbë, Express Powiatu Wejherowskiego”, Telewizja TTM, Telewizja TVK Kaszuby, Dziennik Bałtycki, Miesięcznik samorządowy „Nasza Gmina”, „Pomerania”, Biuletyn Informacyjny Reda, Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Rumskie Nowiny, Szemudzki Miesięcznik Gminny „Lesôk”, Bezpłatny Informator Gminy Linia, Gazetka Gminy Łęczyce, Biuletyn Informacyjny Rady i Wójta Gminy Luzino, Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Rumskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Rëmskô Klëka”, Kaszubi.pl, Pracownia „art-baranek”, Studio Logopedyczne.

Partnerzy: Starostwo Powiatowe - Józef Reszke, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, Rada Gminy Wejherowo, Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, 6 szkół podstawowych z Gminy Wejherowo, Przedszkole Samorządowe w Gościcinie, Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie, Gminny Dom Kultury w Linii, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chmielnie, Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, Urząd Miasta w Władysławowie, Koło Pasji Twórczych, Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”, Stowarzyszenie Marynistów Polskich „Mare Nostrum” im. Antoniego Suchanka, Uniwersytety III wieku w Wejherowie i Rumii, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie oddziały w powiecie wejherowskim, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie, wolontariat biblioteczny, pisarze, poeci, muzycy, artyści i lokalni twórcy ludowi, Wydawnictwo „Region”, Regionalny Teatr Dramatyczny w Luzinie, Kaszëbskô Jednota, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Koło Gospodyń Wiejskich, Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie - ks. Jacek Stępień, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wejherowie.

 

Informacje w mediach

 

1.    31 stycznia - Dołącz do ludzi zainspirowanych, kreatywny i spełnionych! - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-01-31/22715-wiesci-z-urzedu-gminy-wejherowo.html - Wieści UG Wejherowo

2.    6 luty - Aktywna Biblioteka - ruszył nowy projekt w Bolszewie „Dołącz do ludzi zainspirowanych kreatywnych i spełnionych” - http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/1721317,aktywna-biblioteka-ruszyl-nowy-projekt-w-bolszewie-dolacz,id,t.html#d1ac2adbfb2bc965,1,3,6 - Wejherowo.naszemiasto.pl

3.    6 luty - Wyróżnienie biblioteki z Bolszewa w konkursie - http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/1721283,wyroznienie-biblioteki-z-bolszewa-w-konkursie,id,t.html#d1ac2adbfb2bc965,1,3,6

4.    13 luty - Kreatywni po 50-tce -http://www.wejherowo24.info/index.php?option=com_content&view=article&id=859:kreatywni-po-50-tce&catid=34:najnowsze&Itemid=27 - Wejherowo24.info

5.    24 luty - Plener malarski Twarz Smętka - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-02-24/22989-przekroj-kultury.html - Przekrój Kultury

6.    25 luty - Mistrz pięknego czytania http://www.wejherowo24.info/index.php?option=com_content&view=article&id=862:mistrz-piknego-czytania&catid=34:najnowsze&Itemid=27 – Wejherowo24.info

7.    25 luty - Zakończenie pleneru „Twarz Smętka” w Górze - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/396 - Kaszubi.pl

8.    7 marzec - Różne oblicza Jana Drzeżdżona - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/410 - Kaszubi.pl

9.    22 marzec - Najpopularniejsza książka powiatu wejherowskiego - AL-manach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo - http://wejherowo24.info/index.php?option=com_content&view=article&id=898:matkasanepid&catid=34:najnowsze&Itemid=27 - wejherowo24.info

10.    24 marzec - Światowy Dzień Poezji w Bibliotece w Bolszewie - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-03-24/23410-swiatowy-dzien-poezji-w-bibliotece-w-bolszewie.html - Telewizja TTM

11.    27 marzec - Turniej Jednego Wiersza - Miónczi Jedny Wiérztë - http://naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=3333 - Naszekaszuby.pl

12.  28 marzec - Turniej Jednego Wiersza -http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=165&cntnt01returnid=26 - Kaszebsko.com

13.    5 kwiecień - Méster Bëlnégò Czëtaniô - http://pulskaszub.cba.pl/index.php/mester-belnego-czetanio/ - Pulskaszub.cba.pl

14.    21 kwiecień - Spotkanie z Bogumiłą Gussmann w bibliotece w Bolszewie - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-04-21/23800-spotkanie-z-bogumila-gussmann-w-bibliotece-w-bolszewie.html - Telewizja TTM

15.    5 maj - X edycja Tygodnia Bibliotek - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-05-05/23979-zapowiedzi-kulturalne.html - Zapowiedzi kulturalne

16.    6 maj - Rozpoczął się Tydzień Bibliotek - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-05-06/23987-rozpoczal-sie-tydzien-bibliotek.html - Telewizja TTM

17.7 maj - Trwa Tydzień Bibliotek - http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/13095-trwa-tydzien-bibliotek.html - Nadmorski24.pl

18.    7 maj - Język angielski za darmo. Zapisy trwają! - http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/12949-jezyk-angielski-za-darmo-zapisy-trwaja.html - Nadmorski24.pl

19.    9 maj - Turniej darczyńców „O radość dziecka” - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-05-09/24037-wiesci-z-urzedu-gminy-w-wejherowie.html - Wieści UG Wejherowo

20.    10 maj - Warsztaty dziennikarskie - Biblioteka w Bolszewie - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-05-10/24039-warsztaty-dziennikarskie-biblioteka-w-bolszewie.html - Telewizja TTM

21.    13 maj W Bolszewie odbył się charytatywny turniej o radość dziecka - http://nordafm.pl/wiadomosci/186-w-bolszewie-odbyl-sie-charytatywny-turniej-o-radosc-dziecka.html - Norda.fm

22.  15 maj - O Labudzie i Drzeżdżonie w Gościcinie - http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/384 - kaszubi.pl

23.    16 maj - Konferencja na temat Jana Drzeżdżona - http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/13269-konferencja-na-temat-jana-drzezdzona.html - nadmorski24.pl

24.  23 maj - Światy możliwe Jana Drzeżdżona - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/488 - kaszubi.pl

25.    23 maj - Zaproszenie na spotkanie z Andrzejem Poniedzielskim - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-05-23/24253-wiesci-z-urzedu-gminy-w-wejherowie.html - Wieści UG Wejherowo

26.  29 maj - „Méster Bëlnégò Czëtaniô” - http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/399 - kaszubi.pl

27.  29 maj - Album: Konkurs czytania po kaszubsku w Bolszewie - http://www.fopke.pl/pl/galerie/album/11/ - Fopke.pl

28.    30 maj - Wernisaż Haliny Barbary Szymańskiej i spotkanie z Andrzejem Poniedzielskim - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-05-30/24368-wiesci-z-ug-w-wejherowie.html - Wieści UG Wejherowo

29.    31 maj - Finał Powiatowo-gminnego konkursu Mistrz pięknego czytania w języku kaszubskim - http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/1876860,final-powiatowo-gminnego-konkursu-mistrz-pieknego-czytania,id,t.html#47ab7716706d5c43,1,3,4 - Wejherowo.naszemiasto.pl

30.    31 maj - Mester Bëlnégò Czëtaniô wybrany! - http://www.kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/494 - Kaszubi.pl - Kaszubi.pl

31.    2 czerwiec - Wernisaż wystawy „Rozmowy w kuchni” w bibliotece w Bolszewie - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-06-02/24405-wernisaz-wystawy-quot-rozmowy-w-kuchni-quot-w-bibliotece-w-bolszewie.html - TTM Wejherowo

32.    4 czerwiec - Był barak, będzie centrum kultury - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-06-04/24439-byl-barak-bedzie-centrum-kultury.html - TTM Wejherowo

33.    4 czerwiec - Nowy budynek dla biblioteki w gminie Wejherowo - http://www.nadmorski24.pl/wiadomosci/13605-nowy-budynek-dla-biblioteki-w-gminie-wejherowo.html - Nadmorski24.pl

34.    5 czerwiec - W Gminie Wejherowo powstanie centrum wiedzy kultury - http://wejherowo.naszemiasto.pl/artykul/1883003,w-gminie-wejherowo-powstanie-centrum-wiedzy-kultury%20i,id,t.html#d1ac2adbfb2bc965,1,3,6 - Wejherowo.naszemiasto.pl

35.    13 czerwiec - „Szydełkiem malowane” - biblioteka w Bolszewie - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-06-13/24568-skrzydelkiem-malowane-biblioteka-w-bolszewie.html - TTM Wejherowo

36.    27 czerwiec - Bolszewo, zakończenie konkursu fotograficznego - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-06-27/24823-bolszewo-zakonczenie-konkursu-fotograficznego.html - TTM Wejherowo

37.    30 czerwiec - Konkurs fotograficzny w Bolszewie - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-06-30/24862-konkurs-fotograficzny-w-bolszewie.html - Przekrój Kultury

38.    1 sierpień - Polacy do książek! - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-08-01/25302-polacy-do-ksiazek.html - TTM Wejherowo

39.    5 wrzesień - Spotkanie z Renatą Piątkowską - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-09-05/25734-wiesci-z-ug-w-wejherowie.html - Wieści UG Wejherowo

40.    15 wrzesień - Opowieści morskie, podwodne i oceaniczne - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-09-15/25861-przekroj-kultury.html - Przekrój Kultury

41.    22 wrzesień - Spotkanie z Adelą Kuik-Kalinowską, Danielem Kalinowskim i Edmundem Kamińskim Przekrój Kultury - http://www.telewizjattm.pl/serwis-informacyjny/2013-09-22/25954-przekroj-kultury.html - Przekrój Kultury

42.    10 październik - Zaproszenie na spotkanie z Magdą Umer - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-10-10/26214-wiesci-z-urzedu-gminy-w-wejherowie.html?play=on - Wieści UG Wejherowo

43.    14 październik - Spotkanie z Magdą Umer - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-10-14/26252-spotkanie-z-magda-umer-w-bolszewie.html?play=on - TTM Wejherowo

44.    6 listopad - Okazałe Gminne Centrum Wiedzy w budowie - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-06/26577-okazale-gminne-centrum-wiedzy-w-budowie.html?play=on - TTM Wejherowo

45.    7 listopad - Zaproszenie na spotkanie z Romualdem Koperskim - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-07/26594-wiesci-z-urzedu-gminy-wejherowo.html?play=on - Wieści UG Wejherowo

46.    10 listopad - Kaszubskie Zaduszki - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-10/26627-przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój Kultury

47.    11 listopad - JESTEM KAWAŁ CHŁOPA - http://www.nadmorski24.pl/kalendarium/opis/5170-jestem-kawal-chlopa.html - nadmorski24.pl

48.    13 listopad - Powiatowy Dzień Niepodległości w Wejherowie - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-13/26643-powiatowy-dzien-niepodleglosci-w-wejherowie.html?play=on - TTM Wejherowo

49.    13 listopad - Komu medal, Krzyż Zasługi a komu Remusa…? - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-13/26645-komu-medal-krzyz-zaslugi-a-komu-remusa.html?play=on - TTM Wejherowo

50.    13 listopad - Odznaczenia i nagrody podczas obchodów 11 listopada - http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/15963-odznaczenia-i-nagrody-podczas-obchodow-11-listopada.html - Nadmorski24.pl

51. 13 listopad - Romuald Koperski i Zespół Sfora - http://www.gdynianie.pl/index.php?id=6&t=2&page=2614 - Gdynianie.pl

52.    15 listopad - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-15/26682-syberia-oczami-koperskiego.html?play=on - Syberia oczami Koperskiego - TTM Wejherowo

53.    15 listopad - Jesień inspiracją dla artystów - http://www.nadmorski24.pl/wiadomosci/15990-jesien-inspiracja-dla-artystow.html - Nadmorski24.pl

54.    17 listopad - Romuald Koperski w Bolszewie - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-17/26714-romuald-koperski-w-bolszewie.html?play=on - TTM Wejherowo

55.    17 listopad - Spotkanie z Romualdem Koperskim - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-11-17/26710-przekroj-kultury.html?play=on - Przekrój Kultury

56.    28 listopad - Tegoroczne „Nagrody Remusa” - http://www.youtube.com/watch?v=jf0TGCyJ6Yg - Telewizja Kaszuby

57.    5 grudzień - XIX Zjazd Delegatów ZKP - podsumowanie - http://kaszubi.pl/aktualnosci/aktualnosc/id/657 - Kaszubi.pl

58.    13 grudzień - Wiecha nad biblioteką w Bolszewie - http://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/16404-wiecha-nad-biblioteka-w-bolszewie.html - Nadmorski24.pl

59.  14 grudzień - Promocja książki „Światy możliwe Jana Drzeżdżona” - http://naszekaszuby.pl/modules/news/article.php?storyid=3697 - naszekaszuby.pl

60.    16 grudzień - Gość dnia - Janina Borchmann - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-12-16/27113-janina-borchmann.html?play=on - Telewizja TTM

61.    19 grudzień - http://radiokaszebe.pl/bolszewo-swiaty-mozliwe-jana-drzezdzona/ - Radio Kaszëbë

62.    19 grudzień - Zakończenie budowy - http://www.telewizjattm.pl/dzien/2013-12-19/27170-wiesci-z-urzedu-gminy-w-wejherowie.html?play=on - Wieści z UG w Wejherowie

63.    20 grudzień - Pamięć o ks. Januszu Pasierbie i Janie Drzeżdżonie w bibliotece. http://www.ug.wejherowo.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-zycia-naszej-gminy/1145-pamiec-o-ks-januszu-pasierbie-i-janie-drzezdzonie-w-bibliotece.html

 

Osoby szczególnie zaangażowane w działalność BPGW

 

W mijającym roku duży wkład w działanie biblioteki wnieśli m.in.: Maciej Tamkun - komisarz plenerów malarskich w latach 2010-2013 oraz członkowie Koła Pasji Twórczych: Krystyna Dering, Andrzej Grabowski, Roman Graszkiewicz, Bogumiła Gussmann, Zdzisław Karbowiak, Joanna Kowalska, Teresa Marzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisław Melzer, Tadeusz Podgórski, Natasza Sobczak, Celina i Antonina Szachowskie, Teresa Szczodrowska, Ludwika Szefke, Zbigniew Śmiechowski, Brygida Śniatecka, Barbara Wojtanowska, Maria Wojtasiak, Urszula Zimorska, Elżbieta Bieńko-Kornacka, Krystyna Ruminkiewicz oraz Stanisław Składanowski - fotografik dokumentujący plener, a także: Henryka Albecka - nauczycielka i opiekunka „Koła kaszubskiego” działającego przy SG w Bolszewie; Maria Treder, Marzena Jędrzejewska, Dorota Sychowska, Katarzyna Smentoch, Bożena Reszke, Katarzyna Błędzka-Zając i Sławomir Czarnecki - nauczyciele SG w Bolszewie; Urszula Klisowska, Irena Samson, Joanna Kuhr, Danuta Albecka, Aleksandra Budnik-Taszek, Urszula Wilińska, Marek Czoska, Beata Brylowska, Justyna Kubiś, Daniela Okuń, Daniela Okrój, Violeta Turczyn, Magdalena Karczewska, Justyna Kuhr, Aleksandra Kryża, Weroniki Koska-Białk, Aleksandra Hirsch, Joanną Kukowską, Bernadeta Benkowska, Barbara Pionk, Marzena Jaskulska, Joanna Konkol, Agnieszka Sicha-Głowiecka, Anita Walkusch, Anita Sowa - nauczycielki z SSP w Bolszewie; Magdalena Płotka-Garstka, Anna Klewer, Lucyna Lessnau - nauczycielki SSP w Górze; Katarzyna Eikmann, Zdzisława Fryca, Mieczysława Hennig, Joanna Krause, Magdalena Jasieniecka-Rytczak, Dorota Świątkowska, Alicja Lademann-Maciejewska, Sabina Dampc, Beata Miłosz i Wioleta Milewska - nauczycielki SSP Gościcino, Jadwiga Sapieha, Agnieszka Jarząb, Maria Rozenkranc, Weronika Kostka-Białk, Hanna Ogórkiewicz - nauczycielka z SSP Orlu; Katarzyna Mierzyńska, Wioleta Stenka, Mirosława Słowy - SSP Gowino; Katarzyna Kowalska, Regina Bizewska, Teresa Eremus, Grażyna Sikorra - nauczycielki SSP w Nowym Dworze Wejherowskim.

Wspaniałe układała się współpraca z Elżbietą Kurek - artystą plastykiem; Wojciechem Kuzielem - radnym z Bolszewa; Wandą Szczęsną - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie; Kazimierzem Bistroniem - dyrektorem Gimnazjum Publiczne im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, Zbigniewem Walczakiem i Iwoną Joć z Filii Gdańskiej przy ul. Mariackiej w Gdańsku, Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie, Janem Trofimowiczem - dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Linii, Tomaszem Herrmannem - prezesem ZK-P oddział we Władysławowie, a także z wieloma instytucjami i osobami prywatnymi przy redagowaniu książek wydanych w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo”.

Wolontariusze z Gościcina pomagali w „Mikołajkach” i Dyskusyjnym Klubie Książki: Patrycja Gustowska i Marcin Zelewski.

Szczególne podziękowania  należą się autorom prac prezentowanych podczas wystaw zbiorowych: w kategorii fotografia - Jerzy Guć, Andrzej Liszewski, Zygmunt Pałasz, Daniela Polasik i Stanisław Zaraziński; w kategorii malarstwo - Elżbieta Bieńko-Kornacka, Alfons Bistram, Krystyna Dering, Bogumiła Gussmann, Zdzisław Karbowiak, Teresa Marzec, Aleksandra Mazurkiewicz-Tiesler, Bronisław Melzer, Zygmunt Pałasz, Tadeusz Podgórski, Ludwika Szefke, Brygida Śniatecka, Maciej Tamkun, Celina Tatarczuk, Tadeusz Trocki, Laura Wasilewska, Ryszard „Faust” Wasilewski, Ewa Wicon, Longina Wysocka, a w kategorii haft - Wanda Mironkiewicz.

Prowadzący warsztaty, lekcje biblioteczne, prelegenci, spotkania autorskie, występy (nieodpłatnie): Teresa Szczodrowska, Małgorzata Bądkowska, Elżbieta Kurek, Franciszek Szczęsny, Anna Marszalec - kierownik filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Andrzej Busler, Sławomir Klas, Dariusz Szymikowski, Mateusz Hoppe - informatyk, właściciel firmy „NOVATI” z Gdańska.

Bezinteresownie zasiadali w komisjach konkursowych: Tomasz Fopke - Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Bogusława Labudda - córka Patrona Biblioteki, Wanda Lew-Kiedrowska, Anna Dunst, Teofil Sirocki, Leszek Spigarski, Maciej Tamkun, Miłosława Kosmulska - logopeda medialny, Piotr Syrocki - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Artur Jabłoński - właściciel Radia Kaszëbë, Maria Treder - nauczycielka SG w Bolszewie, Karol Rohde - nauczyciel języka kaszubskiego i członek Rady Języka Kaszubskiego, Mateusz Meyer - Prezes Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”, poeta kaszubski i Adam Hebel - współpracownik Twojej Telewizji Morskiej.

Współorganizatorzy imprez: Henryk Kanczkowski - prezes oddziału ZK-P w Wejherowie, ks. kan. Stanisław Bach - prezes oddziału ZK-P w Gościcinie, Wiesława Waldowska i Violetta Wiśniewska, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Prezesi oddziałów ZK-P w powiecie wejherowskim i Edmund Kamiński - bibliofil, działacz kaszubski, fotografik, znawca kultury kaszubskiej.

Duże zaangażowanie i wkład w pracę wnieśli: Olga Maciaszek i Łukasz Styn - stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

Małgorzata Wołoszyn - właścicielka Biura Rachunkowości „M”, „EM”, „MM”; dyrektorzy szkół podstawowych: Elżbieta Landowska, Teresa Hewelt, Leszek Grabarczyk, Katarzyna Lassnau, Henryk Miotk, Krzysztof Grzenia i Zbigniew Lipka - dyrektor SG w Bolszewie; Lucyna Wenta - dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gościcinie; poeci: Elżbieta Bieńko-Kornacka, Krzysztof Garstkowiak, Grzegorz Górski, Sławomir Jankowski, Krystyna Kobus, Dorota Myszk, Maciej Tamkun, Janina Januszewka, Adam Hebel, Lilia Wilczyńska, Aleksandra Osiczko, Krzysztof Bojarski,  Daniela Polasik, Halina Barbara Szymańska, Anna Sadowska, Ryszard „Faust” Wasilewski i Alicja Orszulak.

Stała współpraca z Jaromirą Labuddówną (poetką, nauczycielką, córką Patrona naszej biblioteki), Tadeuszem Linknerem - profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, ks. Jackiem Stępień - rektor Kolegium Zakonu Pijarów w Bolszewie, Dariuszem Szymikowskim - historykiem, Janem Trofimowiczem - dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Linii; biblioteki: Bożena Orczykowska wice dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Teresa Radziszewska - bibliotekarz syst. WiMBP; przedstawiciele władz samorządowych: Józef Reszke - Starosta Wejherowski, Łukasz Jabłoński - Wójt Gminy Linia, Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo, dr Krzysztof Zabiegliński - Doradca - Pełnomocnik Wójta Do Spraw Organizacji i Rozwoju Gminy; firmy prywatne i media: Sabina Grzenkowicz - cukiernia „Sabinka”, Tomasz Lange - właściciel piekarni, Dariusz Krasiński - Hurtownia „Wakat”, Gabriela Niedzielska - Agencja Autorska Autograf, Agencja Autorska Zet Zet,  Wydawnictwa: „Literatura”, „Region”, „Kaszubska Książka”; księgarnie: „Czec” - Księgarnia Kaszubsko-Pomorska, „Feniks” oraz media: „Express Powiatu Wejherowskiego”, „Nasza Gmina Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo”, „Polska Dziennik Bałtycki”, Radio Kaszëbë, „Pomerania”, Twoja Telewizja Morska, TVK Telewizja Kaszuby.

 

Szkolenia pracowników biblioteki

 

Dyrektor Biblioteki: „Prawo autorskie a Internet”; „VII Bałtycka Konferencja Zarządzania i Organizacji Bibliotek”.

Główna księgowa: „Wpływ zmian ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na rachunkowość, fiskalne aspekty, ujęcie majątku-zamknięcie roku 2013 w Instytucjach Kultury”; „Nowy program Płatnik - wybrane zagadnienia”.

Pracownicy biblioteki: „Prawo autorskie a Internet”; „Język haseł przedmiotowych”; „Format MARC 21”; „Program Rozwoju Bibliotek dla II Rundy”; „Dobre Spotkanie - Jak to zrobić?

 

Plany na rok 2015-2016

 

 W Dworku „Rajska Góra” w Górze obędzie się IX plener malarski Inspiracje poematem  Leona Heyke „Dobrogost i Miłosława”. W plenerze uczestniczyć będą członkowie Koło Pasji Twórczych pod kierownictwem artystycznym Macieja Tamkuna. Kierownikiem pleneru będzie Janina Borchmann. Współorganizacja Gmina Wejherowo. Konferencja naukowa pt.  Epickość twórczości ks. dra Leona Heyke. Czytanki Pana Macieja i Pani Janki zaplanowane są na: (maj/czerwiec 2015 - akcja społeczna czytania własnych bajek i legend w szkołach podstawowych Gminy Wejherowo z okazji 60-lecia urodzin autorów).

Tematem X pleneru, który odbędzie się w Linii będą Inspiracje malarskie zbiorem poezji Kaszëbsczim jesmë lëdã  Aleksandra Labudy.

Wystawa malarstwa Macieja Tamkuna (1 czerwca - 1 lipca): Poczet Książąt Kaszubskich z Dynastii Sobiesławiców oraz innych malarzy: Romana Graszkewicza; Marii Wojtasiak i Andrzeja Grabowskiego; Urszuli Zimorskiej; Aliny Zywickiej i innych.

Planujemy spotkania autorskie m.in. z Eugeniuszem Gołąbkiem - prowadzenie Stanisław Janke.

Nie ulega wątpliwości, iż doniosłym wydarzeniem będzie konferencja naukowa pt. Językowy, historyczny i kulturowy obraz Kaszub i Kaszubów w Twórczości Aleksandra Labudy, która zostanie zorganizowana z okazji 55-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w 20. rocznicę nadania imienia Aleksandra Labudy.

Staraniem biblioteki, w serii „Biblioteczka Gminy Wejherowo” zostaną opublikowane kolejne książki. Przystąpimy do realizacji różnych projektów. W projektach uczestniczyć będą instytucje i organizacje pozarządowe, z którymi współpracuje biblioteka i z którymi nawiązała nowe kontakty.

W związku z ogromną popularnością technologii komputerowych i Internetu na świecie, zwiększyło się zapotrzebowanie na różnego rodzaju szkolenia i kursy informatyczne dla osób powyżej 50. roku życia. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie w ramach projektu zorganizujemy  liczne szkolenia obejmujących: naukę posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami - komputer, skaner, kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem, drukarka; poznanie zalet korzystania z komputera i Internetu, nabycie przez nich praktycznych umiejętności poruszania się po Internecie, wysyłania e-maili, zakładania kont na portalach społecznościowych - Facebook, Nasza klasa; korzystania z komunikatorów - SKYPE, Gadu-Gadu; założenia konta na portalu YouTube; obsługa popularnych programów komputerowych - Windows, Word, PowerPoint; założenie konta na portalu Allegro.pl w celu dokonania kupna-sprzedaży.

 Ponadto uczestnicy szkoleń nauczą się jak zrobić najlepszy użytek z bogatych zasobów Internetu, jak za pośrednictwem Internetu komunikować się z rodziną i przyjaciółmi, jak szukać porad na temat zdrowia, jak zrobić zakupy z dostawą do domu oraz wiele praktycznych wskazówek jak wykorzystać Internet do własnych celów: sprzedaż swych prac artystycznych.

Kolejnym celem projektów będą wieczory poetyckie i recytacja utworów własnych osób uczestniczących w wieczorze. Komisja konkursowa oceni wiersze, a najlepsze zostaną nagrodzone. Udział w konkursie poetyckim będzie skutkował opublikowaniem wierszy na blogu bibliotecznym i otrzymaniem nagród. Promocja lokalnych artystów (poetów, malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników i regionalistów) przez zamieszczenie noty biograficznej, fotografii i twórczości (malarstwo, poezja, rękodzieło, rzeźba, haft) na blogu biblioteki przyczyni się do większej popularyzacji ich dorobku artystycznego wśród użytkowników Internetu.

Będziemy kontynuować działania na niwie regionalizmu, Tydzień Bibliotek, liczne konkursy, warsztaty, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, ferie i wakacje dla dzieci w bibliotece, akcję „Cała Polska czyta Dzieciom”.

 

Plan współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie w roku 2014-2015 - Violetta Wiśniewska - nauczycielka SSP w Gościcinie

 

 

L.p.

Zadanie do realizacji, forma zajęć

Termin realizacji

Uczestnicy

Osoba odpowiedzialna

1

Ferie z biblioteką

Styczeń 2014

Uczniowie

Szkoły

Podstawowej

V. Wiśniewska

T. Szczodrowska

2

DKK- Wieczór poetycki -Boże Narodzenie w poezji

luty       2014

Uczniowie -

członkowie  klubu

rodzice, zaproszeni goście

V. Wiśniewska

 

3

Przygotowanie do poetyckiego „II Turniej Jednego Wiersza 2014”

Marzec 2014

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

4

DKK - utwory Marty Fox Przygotowanie do konkursu „Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży Piórnik 2014” - pod patronatem biblioteki.    

Marzec 2014

Uczniowie -

członkowie  klubu

V. Wiśniewska

5

DKK

Kwiecień

2014

Uczniowie -

członkowie  klubu

V. Wiśniewska

6

Warsztaty-poetyckie - Przygotowanie do konkursu  „O złote pióro Wójta Gminy Wejherowo”

Kwiecień

2014

 

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

7

DKK

Maj 2014

Uczniowie -

członkowie  klubu

V. Wiśniewska

 8

Udział w obradach komisji konkursowej

Maj 2014

jury

V. Wiśniewska

9

DKK - uroczyste podsumowanie Przygotowanie do udziału w konkursie „Lipa 2014” literackim pod patronatem biblioteki

Czerwiec 2014

Uczniowie -

członkowie  klubu

V. Wiśniewska

10

Rozstrzygnięcie Konkursu - gala laureatów konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wejherowo”

11czerwca

2014

Laureaci konkursu

V. Wiśniewska

11

Warsztaty poetyckie - spotkanie z poetą

Czerwiec 2014

     Młodzież utalentowana poetycko        

V. Wiśniewska

12

Wyjazd do teatru muzycznego na spektakl

Czerwiec 2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

13

Uroczyste rozpoczęcie działalności DKK w nowym roku szkolnym zawiązanie grupy: SP kl. IV, SP kl. VI, GMN

Wrzesień

2014

Nowi  członkowie

Kontynuacja

kontynuacja

V. Wiśniewska

14

Warsztaty poetyckie

Październik 2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

15

DKK - kl. IV

Październik 2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

16

DKK - kl. VI

Październik 2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

17

DKK - GMN

Październik 2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

15

„Jesień w poezji”- prezentacja własnych utworów

Listopad 2014

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

15

Warsztaty poetyckie - przygotowanie do Pomorskiego Konkursu „Gwiazdka tuż, tuż…”

Listopad

2014

Młodzież utalentowana poetycko        

V. Wiśniewska

16

DKK - kl. IV

Listopad

2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

17

DKK - kl. VI

Listopad

2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

18

DKK - GMN

Listopad

2014

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

19

„Boże Narodzenie w poezji” - wieczór poetycki, prezentacja twórczości  młodych twórców

Styczeń 2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

20

DKK - kl. IV

Styczeń 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

21

DKK - kl. VI

Styczeń 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

22

DKK - GMN

Styczeń 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

23

Ferie z biblioteką

Styczeń 2015

uczniowie

V. Wiśniewska

24

Spotkanie artystą Tomaszem Jastrunem poetą

Luty 2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

 

25

DKK - kl. IV

Luty 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

26

DKK - kl. VI

Luty 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

27

DKK - GMN

Luty 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

28

Warsztaty poetyckie - przygotowanie do Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego

Marzec 2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

29

Warsztaty - Komiks - Prowadzący Tomasz Mering

Marzec 2015

uczniowie

V. Wiśniewska

30

Przygotowanie  do „III Turnieju Jednego Wiersza”

Marzec 2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

31

Przygotowanie do konkursu „Pomorski Konkurs Poetycki dla dzieci i młodzieży Piórnik 2015” - pod patronatem biblioteki

Marzec

2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

32

DKK - kl. IV

Kwiecień

2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

33

DKK - kl. VI

Kwiecień

2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

34

DKK - GMN

Kwiecień

2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

36

Warsztaty - poetyckie Przygotowanie do konkursu  „O złote pióro Wójta Gminy Wejherowo”

Maj 2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

37

Spotkanie z pisarzem

Maj 2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

38

DKK - kl. IV

Maj 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

39

DKK - kl. VI

Maj 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

40

DKK - GMN

Maj 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

41

DKK - uroczyste podsumowanie. Przygotowanie do udziału w konkursie „Lipa 2015” literackim pod patronatem biblioteki

Czerwiec

2015

Członkowie klubu

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

42

Rozstrzygnięcie Konkursu - gala laureatów konkursu „O złote pióro Wójta Gminy Wejherowo”

Czerwiec

2015

laureaci

V. Wiśniewska

43

Uroczyste rozpoczęcie działalności DKK w nowym roku szkolnym zawiązanie grupy: SP kl. IV, SP kl. VI, GMN

Wrzesień

2015

Nowi członkowie

 

Kontynuacja

kontynuacja

V. Wiśniewska

44

Warsztaty poetyckie - spotkanie z pisarzem

Wrzesień

2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

45

„Jesień w poezji” - prezentacja własnych utworów

Październik 2015

Zaproszeni goście

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

45

DKK - kl. IV

Październik 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

46

DKK - kl. VI

Październik 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

47

DKK - GMN

 

Październik 2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

48

Wyjazd  członków DKK do teatru

Listopad

2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

49

Warsztaty poetyckie - przygotowanie do Pomorskiego Konkursu „Gwiazdka tuż, tuż…”

Listopad

2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

50

DKK - kl. IV

Listopad

2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

51

DKK - kl. VI

Listopad

2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

52

DKK - GMN

Listopad

2015

Członkowie klubu

V. Wiśniewska

53

„Boże Narodzenie w poezji” - wieczór poetycki, prezentacja twórczości  młodych twórców

Grudzień

2015

Młodzież utalentowana poetycko

V. Wiśniewska

 

Oprac. V. Wiśniewska

 

Rok 2016

 

Konferencja naukowa: Twórczość Stanisława Janke wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu językowym, regionalnym, literaturoznawczym i metodycznym - na 60-lecie urodzin

Plener malarski: Inspiracje malarskie twórczością Stanisława Janke.

Konferencja naukowa (we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Gdańsku):

Kultura kaszubskiego obszaru językowego w dialogu z tradycją.

Temat pleneru malarskiego w Linii: Twórczość ludowa Kaszubów inspiracją dla malarzy.

 

 

Zebrała i opracowała: Janina Borchmann - dyrektor BPGW

 

 

 

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 32. Czas ładowania: 0.01324