Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Konkursy 2012

 

VII POWIATOWO - GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY
W DWÓCH KATEGORIACH:
„MOJA UKOCHANA MAMA” - DLA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH I
„WOKÓŁ EURO 2012” - DLA UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, STUDENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH

 REGULAMIN

 ORGANIZATORZY:

 • Starostwo Powiatowe w Wejherowie
 • Gmina Wejherowo
 • Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie

 PATRONAT:

 • Józef Reszke - Starosta Wejherowski
MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:
 
Zdjęcia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 7 września 2012 r. na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35, z dopiskiem „VII Powiatowo-Gminny Konkurs Fotograficzny”.
Wszelkie informacje na stronie www.bpgw.org.pl lub pod telefonem: (58) 572 11 80.

 PODZIAŁ NA KATEGORIE:

 • Moja ukochana mama” - dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
 • Wokół EURO 2012” - dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych.

 POSTANOWIENIA:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy i Powiatu Wejherowskiego profesjonaliści oraz amatorzy. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów.

 2. www.bpgw.org.pl jest oficjalną stroną internetową konkursu, na której zamieszczone są wszystkie materiały dotyczące konkursu.

 3. Od uczestników konkursu w kategorii „Wokół Euro 2012” organizatorzy oczekują zdjęć przedstawiających m.in.: treningi uczestników mistrzostw Europy w piłce nożnej (drużyny zakwaterowane na Pomorzu); imprez towarzyszących mistrzostwom; wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych (w tym wszelkich sytuacji z tym związanych) związanych z obsługą meczów i imprez towarzyszących; przedstawiających zorganizowane grupy kibiców. Zdjęcia mają przedstawiać atmosferę mistrzostw Europy, a nie same mecze.

 4. Każdy autor bez podziału na kategorie wiekowe powinien zgłosić od 3 do 5 fotografii tworzących zestaw. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż 15 x 21 cm i na papierze matowym.

 5. Zdjęcia w zestawie powinny mieć kolejność oznaczoną na odwrocie.

 6. Każde zdjęcie musi zostać opatrzone pseudonimem autora, tytułem oraz kolejnym numerem.

 7. Każdy autor bez podziału na kategorie wiekowe zobowiązany jest dostarczyć również zdjęcia w formie cyfrowej nagrane na płycie CD lub DVD. Płyta powinna zostać opisana pseudonimem autora. Ze zdjęć w formacie cyfrowym przygotowany zostanie pokaz multimedialny. Wyróżnione prace będą umieszczone w Internecie.

 8. Wraz z pracami i kartą zgłoszenia - informacja o fotografiach (opis sytuacji, w której powstało zdjęcie, rodzaj aparatu, obiektywu, parametry ekspozycji, zastosowanie lampy błyskowej, statywu itp.), w osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej pseudonimem autora, należy dołączyć kartę zgłoszenia - informację o autorze i płytę ze zdjęciami.

 9. Koszty wykonania odbitek oraz przesyłki ponoszą zgłaszający.

 10. Zdjęcia opatrzone datą i godziną wykonania będą dyskwalifikowane.

 11. Nie dopuszcza się zdjęć o tematyce pornograficznej, bądź takich których treść, wymowa mogłyby naruszyć cześć miejsc martyrologii i czyjąś godność.

 12. Niespełnienie któregokolwiek z punktów regulaminu powoduje dyskwalifikacje prac.

 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW:

 1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, których podział leży w gestii jury. Wszystkie decyzje jury są nieodwołalne.

 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu prac niespełniających warunków regulaminu.

 3. Jury dokona wyboru fotografii, które zostaną następnie zaprezentowane na wystawie. Udział w wystawie pokonkursowej jest wyróżnieniem.

 4. Wszystkie dostarczone prace pozostają u organizatorów. Prawa autorskie do tych fotografii pozostają własnością autorów.

 5. Nadsyłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentację na wystawach pokonkursowych przez w/w organizatorów oraz ich publikację w formie elektronicznej lub drukowanej w celu promocji konkursu i jego idei - bez uiszczania honorarium autorskiego.

 6. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek pocztowych.

 Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę, 29 września 2012 roku o godz. 16.00, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy, Bolszewo, ul. Leśna 35. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach z kilkudniowym wyprzedzeniem. Wszystkie osoby uczestniczące w konkursie zaprasza się do obejrzenia wystawy. Nagrodzone prace konkursowe prezentowane będą na stronie internetowej biblioteki.

 Zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) uczestnik konkursu w momencie zgłoszenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów i sponsorów.

 W przypadku wywoływania zdjęć konkursowych zniżkę w wysokości 50% oferują:

Choczewo - „Magis”, Gniewino - kiosk „Ruchu”, Kębłowo - sklep spożywczy, Luzino - kwiaciarnia „Maranta”, Łętowo - sklep spożywczy, Reda - „Foto-Lusia” Izabela Jop, Wejherowo - „Foto Centrum-Serwis” Wideofilmowanie Ł. Steinke, „Foto-Teresa-Bis”, „Foto Gordziej” Krystyna Gordziej i Władysław Gordziej, „Foto-Kontakt” s.c. M. Kobiela J. Tuszyński, „Mag Foto Studio” Cezary Czaja,„Foto Canon” Rafał Nowak.

Karta zgłoszeniowa /2.pdf 

 


 

 

KONKURS CZYTELNICZY -  "JEST TAKA HISTORIA. OPOWIEŚĆ O JANUSZU KORCZAKU"

 

 
 
Konkurs skierowany jest do 6 Samorządowych Szkół Podstawowych Gminy Wejherowo.
 
Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:
 

 

 

 

„O CZŁOWIEKU, KTÓRY UKOCHAŁ DZIECI” -  GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:
 


 

 


„MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA” - Gminny konkurs czytelniczy

 

         W ramach obchodów ustanowionego Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
         roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo
         im. Aleksandra Labudy w Bolszewie zaprasza 5-osobowe grupy uczniów z klas III ze szkół
         podstawowych gminy Wejherowo do udziału w Gminnym konkursie „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”
         na podstawie wybranych fragmentów książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”

         Miejsce konkursu:

         Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
         84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35
         tel. (58) 572 11 80
         e-mail: biblioteka@bpgw.org.pl

 

 

Termin:

10 maja 2012 r., godz. 9.00

Jury konkursu:

Cele konkursu:

 • zachęcenie do czytania
 • rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa
 • przybliżenie literatury dziecięcej
 • przybliżenie twórczości Janusza Korczaka,
 • uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze

Regulamin konkursu:

1.    W konkursie biorą udział 5-osobowe zespoły ze szkół podstawowych gminy Wejherowo
2.    Konkurs przebiega w dwóch etapach: do I etapu przystępują 5-osobowe zespoły uczniów z klas III, w II etapie uczestniczą 2 najlepiej czytające osoby z każdej grupy,
3.    Uczestnicy losują fragmenty książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”,
4.    Podczas czytania jury oceniać będzie:

 • płynność
 • poprawność
 • wyrazistość
 •  zrozumienie tekstu
 • tempo

za każdą z ww. cech uczestnik konkursu może uzyskać od 0 do 3 punktów

Przebieg konkursu:

1.    Prezentacja i przywitanie gości, zapoznanie uczestników imprezy z jej przebiegiem
2.    Rozpoczęcie konkursu:
•    Etap I

 • losowanie przez uczestników konkursu fragmentów książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”
 • odczytanie przez uczniów wylosowanych tekstów

a)    odczytanie przez jury wyników I etapu konkursu

 • uczestnicy I etapu, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia

•    Etap II

 • losowanie przez uczestników konkursu fragmentów książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy”
 • odczytanie przez uczniów wylosowanych tekstów

b)    ogłoszenie wyników

 • w godz. od 10.30 do 11.15 - lekcja biblioteczna i otwarcie wystawy „Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest - czyli rzecz o Januszu Korczaku”, przygotowanej przez Macieja Kurpiewskiego
 • wręczenie nagród i wyróżnień

Biblioteka w Bolszewie posiada w swych zbiorach 29 egz. książki Janusza Korczaka
„Król Maciuś Pierwszy”, które będą mogli wypożyczyć osoby przygotowujące się do konkursu.

Termin zgłoszenia uczestników mija 27 kwietnia 2012 r.
 


„Portret Króla Maciusia Pierwszego - Gminny Konkurs Plastyczny”

 

 Dla uczniów klas III ze szkół gminy Wejherowo

 Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku: 

upload/Portret krola Maciusia I - regulamin.pdf  

 

 


 

Grzegorz Gortat - „Odwiedziny o północy” - konkurs czytelniczy  

 

 

 

Dla uczniów klas II Samorządowych Szkół Podstawowych Gminy Wejherowo

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

 upload/Konkurs czytelniczy Bolek i Lolek.pdf

 

 

 

 


Paweł Wakuła - "Co w trawie piszczy" - konkurs czytelniczy

 

Konkurs czytelniczy w formie testu dla uczniów klas II

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

upload/Konkurs czytelniczy Co w trawie piszczy- regulamin(2).pdf

 

 


Paweł Wakuła - "Kajtek i Yetik" - konkurs czytelniczy

 

Konkurs czytelniczy w formie testu dla uczniów klas IV

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

upload/Konkurs czytelniczy Kajtek i Yetik- regulamin.pdf

 

 


 

 Melania Kapelusz - pt. „Krasnoludki” - konkurs plastyczny

 

 

Konkurs jest skierowany dla uczniów kl. II z Samorządowych Szkół Podstawowych Gminy Wejherowo

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

upload/Krasnoludki- regulamin.pdf

 


 

Melania Kapelusz - „Koty czyli historie z pewnego podwórka” - konkurs plastyczny

 

Konkurs jest skierowany dla uczniów kl. II z Samorządowych Szkół Podstawowych Gminy Wejherowo

 

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

 

upload/Konkurs plastyczny Koty- regulamin.pdf

 

 

 


Joanna Olech - pt. „Pulpet i Prudencja” - konkurs czytelniczy

 

Konkurs czytelniczy w formie  testu dla uczniów klas III

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

upload/Konkurs czytelniczy Pulpet i Prudencja- regulamin.pdf

 

 

 


„Nasz Patron - Aleksander Labuda”- konkurs plastyczny na podstawie folderu

Konkurs jest skierowany dla uczniów kl. I-III z Samorządowych Szkół Podstawowych Gminy Wejherowo

Termin: 15 maja, godz. 11:00

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

upload/Konkurs plastyczny Folder- regulamin.pdf

 


Gminny konkurs plastyczny pt. „Piłka w grze”

Konkurs plastyczny jest przeznaczony dla uczniów klas I-III

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

upload/Pilka w grze- regulamin.pdf

 

 


 

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY „Co ty wiesz o Euro?" ORAZ KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moje serce jest biało-czerwone"

Konkurs plastyczny jest przeznaczony dla uczniów klas I-III Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.

Regulamin konkursu dostępny w poniższym linku:

upload/REGULAMIN KONKURSU WIEDZY i PLASTYCZNY dla Gimnazjum.pdf

   MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU KASZUBSKIM

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie zaprasza do udziału w Gminnym konkursie „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU KASZUBSKIM” na podstawie fragmentów felietonów Aleksandra Labudy dla uczniów
Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie

 

Regulamin konkursu

Miejsce konkursu:    
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35

Termin:
29 lutego 2012 r., godz. 11.00

Jury konkursu:
- Tomasz Fopke (Przewodniczący) - Naczelnik Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
- Bogusława Labudda - córka Aleksandra Labudy

Cele konkursu:

- zachęcenie do czytania,
- rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa kaszubskiego,
- przybliżenie felietonu - jako gatunku literackiego,
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze,

Przebieg konkursu:
1.    Prezentacja i przywitanie gości, zapoznanie uczestników imprezy z jej przebiegiem
2.    Rozpoczęcie konkursu:

 • losowanie przez uczestników konkursu fragmentów tekstów Aleksandra Labudy napisanych w języku kaszubskim
 • odczytanie przez uczniów wylosowanych tekstów
 • podczas czytania jury oceniać będzie:

             * płynność
             * poprawność
             * wyrazistość
             * zrozumienie tekstu
             * tempo

 • za każdą z ww. cech uczestnik konkursu może uzyskać od 0 do 3 punktów,
 • punktację zlicza jury

3.    Ogłoszenie wyników:

 • wyróżnienie i nagrodzenie zwycięzców

4.    Podsumowanie imprezy:

 • wręczenie pamiątkowych dyplomów wszystkim uczestnikom.

 


 Konkurs cztelniczy pt. Trudne powroty


Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie

   

Regulamin konkursu

Miejsce konkursu:    
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy
84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35

Data:

07.03.2012 r.

Cele konkursu:

- popularyzacja książki Anny Onichimowskiej pt. "Trudne powroty",

- poznanie wartości płynącyh z utworu Anny Onichimowskiej,

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

- kształtowanie umiejętności czytelniczych,

- kształtowanie umiejętności przekazywania przez młodzież i zapamiętanych faktów i wiadomości,

- rozbudzenie motywacji czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych,

Jury konkursu:

- Anna Onichimowska - pisarka książek dla dzieci i młodzieży

- Janina Borchmann - dyrektor BPGW w Bolszewie

- Agnieszka Szulc - pracownik biblioteki

Ogłoszenie wyników:

- wyróżnienie i nagrodzenie zwycięzców

 Podsumowanie imprezy:

- wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagrody książkowe.

Konkurs składa się z 5 zestawów po 6 pytań,  za każdą poprawną odpowiedź komisja przyznaje 1 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 33. Czas ładowania: 0.008388