Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Regulamin korzystania z czytelni internetowej

Regulamin Korzystania z Internetu

w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo

im. Aleksandra Labudy

w Bolszewie

I.         Zasady ogólne

1.    Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, informacyjnych oraz do poszukiwań bibliograficznych.

2.    Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

3.    Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej lub „Karty do kultury” w celu dokonania wpisu do ewidencji zwierającej następujące dane: imię, nazwisko, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu.

 

II.     Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

1.      Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 1 godzinę. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.

2.      Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.

3.      Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.

4.      Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na płytach CD, DVD lub pamięci pendrive za zgodą dyżurującego bibliotekarza.

5.      Zabrania się:

·         zapisywania plików i instalowania programów na dysku C,

·         otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,

·         korzystania z serwerów CHAT, IRC i innych komunikatorów internetowych,

·         używania bramek sms,

·         wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie, w tym strony warezowe.

 

III.  Zasady bezpieczeństwa

1.      Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

2.      Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem.

3.      Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.

4.      Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

5.      Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców lub opiekunów.

6.      Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być pozbawione prawa dostępu do Internetu lub do korzystania z usług Biblioteki na okres do 12 miesięcy.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 r.

 

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 17. Czas ładowania: 0.00801