Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Regulamin użytkowania kart bibliotecznych

Regulamin użytkowania „Karty do kultury”

 

1.      Czytelnik może nabyć w bibliotece „Kartę do Kultury”, za symboliczną złotówkę.

2.      „Karta do kultury” wydawana jest po okazaniu dowodu osobistego lub, w przypadku osób niepełnoletnich, legitymacji szkolnej.

3.      Na karcie znajduje się: numer karty, kod kreskowy i dopisane ręcznie imię i nazwisko.

4.      Osoby odbierające „Kartę do kultury”, kwitują jej odbiór w zeszycie wydawania kart.

        4.1.  W imieniu osób chorych i niepełnosprawnych „Kartę do kultury” mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dowodu osobistego osoby, dla której karta jest wydawana.

5.     Czytelnik jest zobowiązany do okazania „Karty do kultury” z chwilą dokonywania wypożyczenia lub w celu skorzystania z dostępu do Internetu. W placówce nie jest możliwe wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie z dostępu do Internetu bez okazania karty.

6.     Osoba, która utraciła „Kartę do kultury”, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie placówkę, która kartę wydała, osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.

7.      Od momentu powiadomienia o utracie „Karty do kultury” odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje Biblioteka.

8.      Za wydanie duplikatu utraconej lub zniszczonej „Karty do kultury” pobierana jest opłata w wysokości 1 zł.

 

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 r.

 

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 16. Czas ładowania: 0.009059