Niedziela, 25 czerwca 2017 r. Imieniny: Łucji, Wilhelma

Zarządzenie nr 1/2005 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolszewie z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie wysokości kaucji za wypożyczenia materiałów bibliotecznych

§ 1

Na podstawie art. 14 ust. 2 p. 3 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539) ustalam kaucję za wypożyczenia w wysokości ceny inwentarzowej wypożyczonego tomu, nie mniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 90 zł za trzy pozycje.

§ 2

Kaucja podlega zwrotowi po oddaniu materiałów bibliotecznych w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

§ 3

W przypadku naruszenia Regulaminu wypożyczeń kaucja zostaje zatrzymana do czasu uregulowania przez wypożyczającego jego zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 4

W przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki lub nieodebrania kaucji w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczeń, kaucja ulega przepadkowi na rzecz biblioteki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2015 r.

© 2006 GBP Bolszewo | webmaster | RSS
Ilość osób na stronie: 18. Czas ładowania: 0.006247